WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Rijksrecherche onderzoekt BSWW
Wijdemeren, vr 22 december 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De burgemeesters van Wijdemeren, Weesp en Stichtse Vecht laten de gang van zaken bij de BSWW onderzoeken door de rijksrecherche en het OM.

Wat er precies aan de hand is bij de belastingsamenwerking van de drie gemeenten is nog niet bekend gemaakt. De aanleiding is dat er verschillende versies van het businessplan bestaan. Wat de raad werd voorgelegd en waarop het raadsbesluit gebaseerd was, week af van wat er ambtelijk en bestuurlijk circuleerde. De zogenaamde transitiekosten (kosten om van de oude systemen naar het nieuwe over te stappen) speelden in de eerdere rapportage van Prof. Bossert een belangrijke rol.

Dossier BSWW

persbericht

Vervolg onderzoek naar Business plan BSWW

Naar aanleiding van de problemen met de belastingaanslagen begin 2017 heeft het bestuur van Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) in het voorjaar van 2017 prof. dr. J. Bossert verzocht om onderzoek te doen naar de governance en het functioneren van de BSWW.

Op 25 augustus 2017 presenteerde prof. dr. J. Bossert zijn bevindingen. Deze rapportage is besproken met de betrokken gemeenteraden c.q. raadscommissies en gaf toen aanleiding tot nader onderzoek. Gedurende het onderzoek is namelijk gebleken dat er verschillen bestaan tussen de ambtelijke, bestuurlijke en raadsversie van het Business Plan BSWW.

Het onderzoek naar deze verschillen is afgerond en de rapportage is vastgesteld door het bestuur van de BSWW. Het rapport is daarna middels een brief aan de drie colleges voorgelegd. Aan de colleges is gevraagd een besluit te nemen over eventuele vervolgstappen omdat de feiten dateren van vóórdat BSWW bestond. De bevindingen in het rapport zijn voor de drie burgemeesters – uit hoofde van hun rol als hoeder van integriteit - aanleiding om de rijksrecherche in overleg met het OM te verzoeken nader onderzoek te doen.

Vanwege het belang van de betrokkenen en de voortgang van het onderzoek wordt over de inhoud op dit moment geen mededeling gedaan.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief