WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Alarm over Woningaanbod
Regio, di 5 november 2013

Voor woningzoekenden met de allerlaagste inkomens of met een middeninkomen is de situatie in Gooi en Vechtstreek ronduit alarmerend.

Een citaat uit de brandbrief van de regio aan minister Stef Blok (Volkhuisvesting):


De uitkomsten van het onderzoek zijn onrustbarend. Aan de onderkant van de woningmarkt is het aanbod ten opzichte van de vraag zeer krap. Voor de laagste inkomens (op bijstandsniveau) is zelfs de sociale huurwoningmarkt in toenemende mate te duur. Ook middeninkomens (€34.229 - €43.785, prijspeil 2013) hebben relatief weinig keuze in wat voor hen betaalbaar is.

Samengevat betekenen deze uitkomsten dat grote groepen huishoudens in (en van buiten) de regio geen financieel passende woning kunnen vinden. De door u en door ons gewenste beweging op de woningmarkt dreigt daardoor te stagneren. Mensen willen wel maar kunnen eenvoudigweg niet doorstromen. De regio mist zodoende kansen in onderwijs, media, zorg en dienstverlening, omdat we voor de werknemers in die sectoren onvoldoende geschikte woningen kunnen bieden.


persbericht

Gemeenten en corporaties slaan alarm over
woningaanbod in Gooi en Vechtstreek

Voor woningzoekenden met de allerlaagste inkomens (bijstandsniveau) of met een middeninkomen (€ 34.229 - € 43.785) is de situatie in Gooi en Vechtstreek ronduit alarmerend: gezien de vraag zijn er te weinig sociale huurwoningen, zijn sociale huurwoningen te duur voor de laagste inkomens en zijn de meeste koopwoningen te duur voor lage en middeninkomens. Die conclusie trekken de gemeenten en corporaties op grond van een zojuist verschenen RIGO-studie.

Gezamenlijk optrekken

De gemeenten en corporaties in Gooi en Vechtstreek willen gezamenlijk optrekken om op korte termijn de situatie voor deze woningzoekenden te verbeteren, maar zien daartoe geen kans door het rijksbeleid. Verhuurdersheffing en andere maatregelen maken het onmogelijk om de benodigde investeringen te doen.

Brandbrief

In een brandbrief aan minister Blok en de Tweede Kamer vragen zij het kabinet de verhuurdersheffing te beschouwen als een crisismaatregel en die vanaf 2018 af te schaffen. Daarnaast vragen zij de huurtoeslag te verhogen voor de laagste inkomensgroepen.
Volgens de gemeenten en corporaties zal de economische vitaliteit van Gooi en Vechtstreek snel afnemen wanneer woningaanbod en –vraag de komende jaren niet beter op elkaar aansluiten.

RIGO-rapport en brandbrief vindt u op de website van de Regio Gooi en Vechtstreek: www.regiogenv.nl

Ach ja, Ter Sype

Wijdemeren wil al ruim tien jaar graag circa 550 woningen bouwen op Ter Sype, grenzend aan het Vliegveld Hilversum. Daartoe moet een startbaan van het vliegveld gedraaid worden. Na jaren duwen en trekken leek Hiloversum eindelijk bereid om mee te werken. Tot de Gooi en Eemlander het vuurtje tegen de bouwplannen opstookte en de Hilversumse gemeenteraad het plan in januari van dit jaar torpedeerde met een besluit om niets te veranderen aan het vliegveld.

Zo zorgt de regio er zelf voor dat het woningaanbod achter blijft en de vergrijzing versneld toeslaat. Er wonen al veel jongeren uit de regio in Almere, weggejaagd uit de Gooi en Vechtstreek.

Vandaag werd bekend dat Rinske Kruisinga aan de slag gaat met haar Vliegveldcommissie. Voor de zoveelste keer begint het bestuurlijke vliegveldcircus weer.

Dossier Ter Sype/Vliegveld

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief