WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Onderz. Salaris Thuiszorg
Regio, di 5 november 2013

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft onderzocht of de opdrachtnemers die hulp bij het huishouden leveren voldoen aan de verplichtingen voor salariëring en inschaling.

Onder onderstaand persbericht stond: Regio Gooi en Vechtstreek is het samenwerkingsverband van Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Wij veronderstellen daarom dat het persbericht mede namens Wijdemeren verzonden is. Hoewel? Het gaat over Thuiszorg..

Update 7-11-2013, 12.11: Wij ontvingen onderstaande reactie van de Regio (voorheen het Gewest):


Geachte redactie

In de inleidende reactie op het artikel Onderz. Salaris Thuiszorg stelt uw redactie het volgende:
Wij veronderstellen daarom dat het persbericht mede namens Wijdemeren verzonden is. Hoewel? Het gaat over Thuiszorg..

U twijfel is niet juist, de gemeente Wijdemeren is net als de overige gemeenten in de Gooi en Vechtstreek (mede) opdrachtgever met betrekking tot de Compensatie Huishoudelijke Taken (CHT) ook wel bekend als hulp in de huishouding.

met vriendelijke groet

Marco van der Spek-Stikkelorum,
Manager Contractbeheer Sociaal Domein Regio Gooi en Vechtstreekpersbericht

Regio onderzoekt salariëring en inschaling thuiszorgmedewerkers

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft namens de regiogemeenten onderzocht of de opdrachtnemers die hulp bij het huishouden leveren voldoen aan de verplichtingen voor salariëring en inschaling van het uitvoerend personeel. Naar het oordeel van de Regio voldoen 5 van de 23 aanbieders niet.

De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben contracten afgesloten met 23 aanbieders voor het leveren van hulp bij het huishouden. In het contract is opgenomen dat aanbieders het uitvoerend personeel op een juiste hoogte dienen te salariëren en in te schalen. De Regio voert het contractbeheer uit voor de gemeenten en heeft onderzocht of alle aanbieders zich aan deze verplichtingen houden. Naar het oordeel van de Regio voldoen 5 van de 23 aanbieders niet.

Alle aanbieders hebben een brief ontvangen van de Regio. Aanbieders die naar het oordeel van de Regio niet voldoen, krijgen de gelegenheid om voor 15 november 2013 met terugwerkende kracht te voldoen aan de verplichtingen. Indien dit niet gebeurt, dan wordt het aanbod van nieuwe klanten stopgezet. Voor bestaande klanten heeft dit geen gevolgen. In het uiterste geval wordt het contract per 1 april 2014 ontbonden. In dat geval spant de Regio zich maximaal in om ervoor te zorgen dat medewerkers en klanten zo min mogelijk hinder ondervinden. Voortzetting van de ondersteuning blijft hoe dan ook gewaarborgd.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief