WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Jeugdzorg G en V.streek
Regio, di 5 november 2013

Hoewel Wijdemeren niet meer deelneemt aan het Gewest voor wat betreft het Sociale Domein, waaronder Jeugdzorg, publiceren wij toch ook maar het nieuws uit de regio.

Wijdemeren werkt nu samen met Weesp en Stichtse Vecht. Verwarrend is de situatie tegenwoordig wel t.a.v. het Sociale Domein (Zorg, AWBZ, WMO en Jeugdzorg), nu Wijdemeren uit het gewest is gestapt op deze onderdelen.

persbericht

Kinderen en ouders niet de dupe van overdracht jeugdzorg
Voortgang jeugdzorg gegarandeerd

Het rijk draagt alle jeugd- en opvoedhulp op 1 januari 2015 over aan de gemeenten. Kinderen en ouders mogen daar niet de dupe van worden; de zorg aan jeugdigen die nu hulpverlening ontvangen moet gewoon doorgaan. Burgemeesters en wethouders van de regiogemeenten hebben daar met de betrokken regionale instellingen afspraken over gemaakt. Die zijn vastgelegd in een z.g. transitiearrangement. De gemeenteraden moeten de afspraken nog goedkeuren.

Alle 41 jeugdzorgregio’s moesten uiterlijk 31 oktober een regionaal transitiearrangement indienen. In het transitiearrangement staan afspraken tussen gemeenten, zorgaanbieders en financiers over, onder andere, de ononderbroken voortgang van de zorg voor huidige cliënten. Een uitdagende opgave, zeker in het licht van het lagere budget dat beschikbaar komt.

Onzekerheid budgetten

Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel geld er in 2015 beschikbaar komt. Regionale en landelijke voorspellingen lopen uiteen. De korting op het budget lijkt groter te worden dan in het regeerakkoord is afgesproken. Dit vraagt om uitleg van het rijk. Vanuit de regio Gooi en Vechtstreek is hiervoor aandacht gevraagd bij de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd, die de transitiearrangementen beoordeelt.

Intentieverklaring

Ondanks de onzekerheden die er nog zijn vinden de gemeenten en instellingen het belangrijk om duidelijk te maken dat zij de voortgang van zorg garanderen. Daarom hebben zij afspraken hierover vastgelegd in een intentieverklaring bij het arrangement. Op 31 oktober ondertekende de voorzitter van de regionale stuurgroep jeugd, de Bussumse wethouder Nen van Ramshorst, deze intentieverklaring namens de betrokken regiogemeenten.

‘Nader tot elkaar’

‘We hebben intensief met de grote regionale instellingen over het transitiearrangement overlegd. Het heeft ons niet alleen meer inzicht gegeven, maar ook nader tot elkaar gebracht’, aldus Van Ramshorst . ’Het belang voor het kind stond voor alle betrokkenen voorop.’ Bij het regionaal transitiearrangement zijn zeven gemeenten uit de regio Gooi & Vechtstreek betrokken: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden en Muiden.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief