WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Handhavingsestafette
Wijdemeren, ma 4 november 2013

Op woensdag 30 en donderdag 31 oktober heeft een gezamenlijke handhavingsestafette plaatsgevonden in Gooi en Vechtstreek.

persbericht

Handhavingsestafette Gooi en Vechtstreek 2013
Succesvol integraal samenwerken en handhaven

Op woensdag 30 en donderdag 31 oktober heeft een gezamenlijke handhavingsestafette plaatsgevonden in Gooi en Vechtreek. De estafette is prima verlopen en heeft goede resultaten opgeleverd. De resultaten zijn niet alleen geboekt op zaken die voor controle op de agenda stonden maar er zijn ook andere
overtredingen geconstateerd die zichtbaar werden toen bedrijven en chauffeurs werden
gecontroleerd. De handhavingsestafette werd gecoördineerd door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) vanuit het Goois Natuurreservaat in Hilversum.

Integraal samenwerken

Tijdens deze handhavingsestafette zijn gedurende 2 dagen in de Gooi- en Vechtstreek diverse handhavingsactiviteiten uitgevoerd. Het doel hiervan is meer integraal samenwerken en handhaven op het gebied van natuur, milieu, ruimtelijke ordening & bouw- en woningtoezicht en het delen van kennis. Na aftrap van wethouder Van der Hoeven van de gemeente Weesp zijn de (integrale) controles woensdagochtend van start gegaan. In totaal hebben ruim 75 personen meegewerkt. De estafette is
donderdagmiddag afgesloten door wethouder De Jong van de gemeente Laren.

Partners

Tijdens deze handhavingsestafette is intensief en prettig samengewerkt met veel verschillende organisaties. Naast de partners (gemeenten, provincies) van de OFGV werkten mee: brandweer Gooi en Vechtreek, Waternet, Plassenschap, politie Midden Nederland, KLPD, RDW, Natuurmonumenten, Belastingdienst, Rijkswaterstaat en NVWA, ILenT (Inspectie Leefomgeving en Transport).

Uitkomsten

Deze handhavingsestafette en de uitkomsten ervan worden nog met de deelnemende organisaties besproken en geëvalueerd. Voor een aantal projecten uit de estafette worden vervolgacties opgestart. Een presentatie van de eerste en voorlopige uitkomsten (N.B. MS Powerpoint Presentatie, .pptx, red. WWK) vindt u op de website www.ofgv.nl.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief