WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Het is Uit tussen DB en VVD
Nederhorst den Berg, za 29 juni 2013

Cor Koster beschouwde de woede van Martin Vuyk. Hij sloeg het coalitieakkoord er nog eens op na. Wat blijkt? De VVD schond de afspraken. Het is uit tussen DB en de VVD.

ingezonden brief

Powerplay

Martin Vuyk was boos. Heel boos. In de laatste raadsvergadering voor de vakantie repte hij van powerplay door Dorpsbelangen. Hij vond dat die fractie misbruik maakte van haar absolute meerderheid in de raad om iets door te drukken.

Het ging om iets onschuldigs. In een commissievergadering was gestemd over een wijzigingsbevoegdheid van het college om permanente bewoning van recreatiewoningen mogelijk te maken. Dorpsbelangen vond dat het college die bevoegdheid wel moest hebben; de VVD vond van niet. DB kreeg steun van twee andere fracties, de VVD van drie. Geen wijzigingsbevoegdheid, dus.

Commissieadvies

Commissies hebben in Wijdemeren een merkwaardige positie. Zij kunnen bijvoorbeeld bepalen of een zaak een hamerstuk wordt in de raad. In dat geval mag je er in de raad niets meer over zeggen, waarmee je de vreemde situatie krijgt dat je als gekozen raadslid soms gewoon je mond moet houden. Voorts stemt men in een commissie als fractie, en of een fractie nu 10 van de 19 raadsleden omvat of een eenmansfractie is, elke fractie heeft maar één stem. Niet erg democratisch dus. Heel erg is dat nou ook weer niet, omdat een commissiestandpunt nu eenmaal een advies is, geen besluit. Het college of de raad kan dat advies naast zich neerleggen.

In de raad kwam Dorpsbelangen met een motie: die wijzigingsbevoegdheid moest weer terug. De VVD was des duivels. Je kon niet, vond Vuyk, alsnog proberen je zin door te drukken via een motie in de raad als er in een commissie iets anders besloten was dan je wilde. "Anders stelt een commissie helemaal niks voor. Powerplay! Ongehoord wat hier gebeurt. Dorpsbelangen schoffeert de afspraken die gemaakt zijn!"

Een huwelijk zonder liefde

Datzelfde zou DB overigens tegen de VVD kunnen zeggen, namelijk dat de VVD gemaakte afspraken schoffeert. De VVD heeft immers een coalitieakkoord medeondertekend waarin gewoon staat dat men permanente bewoning van recreatiewoningen in sommige gevallen mogelijk wil maken. Niet het gedrag van DB maar het gedrag van de VVD wekt dan ook verbazing. Dit was trouwens bepaald niet de eerste keer dat die twee fracties recht tegenover elkaar stonden. Ze kunnen gewoon niet samen door één deur. Als er ècht gestemd moet worden, stemmen ze in veel gevallen tegengesteld, ook al zitten ze, samen met D66, in één coalitie.

Ze gaan ieder hun eigen gang, zoals in een huwelijk waarin de liefde verdwenen is (als die er al ooit geweest is). DB laat zich weinig gelegen liggen aan wat de VVD vindt, en omgekeerd. Het verschil is dat het Dorpsbelangen weinig kan schelen. Kennelijk is er bij DB een houding van: "Ach, laat ze maar. We hebben ze toch niet nodig." De VVD voelt natuurlijk best dat ze gewoon gemarginaliseerd is, en dat zal geen leuk gevoel zijn.

Powerplay van DB? Ja dus. Maar is dat erg? Een politieke partij mag iets vinden en mag vanzelfsprekend proberen de zaak zo te regelen als ze vindt dat goed is. En dat doet Dorpsbelangen. De VVD zou dat ook doen als ze iets in de melk te brokkelen had. Maar in deze periode en met deze partner is dat niet het geval.

Hoop doet leven

Normaal gesproken zouden dit soort interne strubbelingen leiden tot het opblazen van de coalitie. Ik verwacht niet dat dit zal gebeuren, gezien de getalsmatige verhoudingen in de raad. Een coalitie zonder Dorpsbelangen is immers onhaalbaar en elke mogelijk nieuwe coalitiepartner zal geleerd hebben van de frustraties van de VVD en denken: beter nog een klein jaartje wachten. Dan is het hopelijk afgelopen met de overheersende positie van Dorpsbelangen. Hoop doet tenslotte leven. Overigens zou dat best nog wel eens tegen kunnen vallen…

Cor Koster
Nederhorst den Berg

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief