WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
CDA: Vragen Legakkers?
Nederhorst den Berg, di 15 november 2011

Het CDA stelde schriftelijke vragen aan het college over de eventuele verkoop van de legakkers achter de Dammerweg in Nederhorst.


Links de Dammerweg (met de groenstrook waar ooit de Reevaart liep). Rechts de Spiegelplas met de legakkers.

Vanaf 2006 wordt er al gesteggeld over de legakkers achter huizen gelegen aan de Dammerweg. Die legakkers worden gehuurd door de bewoners van de huizen aan de Dammerweg. De bewoners vroegen aan de gemeente of zij de legakkers konden kopen. Dat was het begin van gegoochel met grondprijzen en trage reactie van de gemeente. De gemeente wil die legakkers wel verkopen, waarbij het niet uitgesloten wordt dat de legakkers aan anderen dan aanwonenden verkocht worden. Dat zou betekenen dat buitenstaanders langs of door de tuin van Dammerwegbewoners moeten om op "hun" eigen legakker te komen. Dat is voor de bewoners een schrikbeeld.

De kwestie leidde in 2010 tot heftige inspraak en forse kritiek van de DB fractie bij monde van Co de Kloet. Indertijd verklaarde verantwoordelijk wethouder Gert Zagt dat hij voortvarend de zaak zou aanpakken. Zo te lezen is die voortvarendheid vastgelopen in de Spiegelplas. Ook in maart van dit jaar stelde de CDA fractie vragen over dit onderwerp.

Lees ook:

03112010 Bewogen Commissie
041102010 Legakker-ellende
11112010 Prinsjesdag Wijdemeren
15032011 CDA: Vragen Legakkers

ingezonden bericht

Vragen verkoop Legakkers achter de Dammerweg in Nederhorst den Berg

In het vragenhalfuurtje van de Commissie Ruimte en Economie van 2 november jl., wilden wij mondelinge vragen stellen over de legakkers achter de Dammerweg in Nederhorst den Berg. Dit werd niet toegestaan en ons is verzocht de vragen schriftelijk te stellen.

De CDA fractie heeft de volgende vragen:

1) In de collegevergadering van 11 oktober jl. heeft het college besloten af te wijken van het collegebesluit van 22 september 2009.

  • Wordt de gemeenteraad nog geïnformeerd over deze afwijking?
  • Kan het college uitleggen waarvan wordt afgeweken en waarom dat is gebeurd?

2) Door het college wordt gesproken over 'het overige potentiele kopers' informeren met een brief.

  • Betekent dit dat derden nu toch weer in beeld zijn bij de verkoop van de legakkers, terwijl de portefeuillehouder eerder heeft toegezegd dat verkoop aan derden voorlopig van de baan is?

3) In de vorige commissievergadering heeft de portefeuillehouder toegezegd een afschrift van de brief aan de bewoners aan de gemeenteraad te sturen.

  • Waarom is deze brief niet gelijktijdig met de verzending aan de bewoners aan de gemeenteraad gezonden?
  • Acht u het niet in strijd met de actieve informatieplicht van het college dat u de gemeenteraad niet gelijktijdig hebt geïnformeerd?

Wij verzoeken u de vragen schriftelijk te beantwoorden. Afhankelijk van uw beantwoording zullen wij het presidium verzoeken het onderwerp te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de Commissie Ruimte en Economie.

Met vriendelijke groet,
CDA fractie

Theo Reijn
Jan Verbruggen
Kees Haverkamp

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
WWK/CDA
foto
---
auteur
CDA/WWK
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
Het Weer
zonnig
7 gr.
windkr. 3