WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Legakker-ellende
Nederhorst den Berg, do 4 november 2010

Lang werd er gisteren stilgestaan bij de problemen die zijn gerezen rond de verkoop van legakkers in Nederhorst aan de huurders.

Achter de bebouwing van de Dammerweg in Nederhorst den Berg ligt, goed verscholen, de Spiegelplas. Een wat lastig toegankelijke en daardoor rustige plas. Zoals alle plassen in de regio is ook deze plas door turfwinning ontstaan en zijn er z.g. legakkers overgebleven. Langgerekte stroken grond in de plas waarop de gestoken turf te drogen werd gelegd. De legakkers achter de Dammerweg zijn eigendom van de gemeente, maar worden al sinds jaar en dag gehuurd door de bewoners van de huizen aan wiens tuin(en) zo'n legakker grenst. De legakkers zijn niet bereikbaar vanaf de openbare weg, maar uitsluitend via het terrein van de bewoners.

Historie

In 2006 verzochten bewoners van de Dammerweg de gemeente of zij hun legakker konden kopen in plaats van huren. Voor een goed begrip, het gaat hier om de koop van water en land in verschillende verhoudingen, afhankelijk van de lokale situatie. Nadat de bewoners dit verzoek aan de gemeente hadden gedaan sloeg de wet van Murphy toe. Alles wat er mis kon gaan ging ook mis. De gemeente was zeer traag met de beantwoording van de vragen. Er werd slecht gecommuniceerd. De gemeente zette de bewoners min of meer onder druk door te dreigen de legakkers aan derden te verkopen als de bewoner niet zou kopen.

Exotisch

Exotisch te noemen prijsverschillen, en dat is zeer mild uitgedrukt, deden de ronde in de aanbiedingen van de gemeente, waarbij ook nog eens de afmetingen van het aangeboden water en land niet klopten, waardoor tienzuizenden euro's verschil ontstonden. Twee beëdigde taxateurs gaven een prijs per vierkante meter aan de gemeente af. De eerste taxateur noemde een prijs van € 56,74 per m2. De gemeente vond dat bedrag te laag en liet de taxatie over doen. Dat beviel beter. € 160,-- per m2 was de uitkomst. Met die uitkomst, overeenkomend met de prijs van snippergroen, werd een aanbod gedaan aan de bewoners.

Prijs acht keer hoger

De bewoners waren met stomheid geslagen. In 2005 deed een m2 20 euro, in 2007 was dat gestegen tot 25 euro. Zij vroegen de gemeente hoe de prijs van € 160,-- per m2 tot stand was gekomen. De gemeente weigerde daar inzage in te geven. Bovendien kregen de bewoners te horen dat de prijs van € 160,-- per m2 ononderhandelbaar was. Voeg daar bij dat er enorme meetverschillen waren, die met die 160 euro vermenigvuldigd werden en het explosieve brouwsel van een groep bewoners die des duivels was, stond te pruttelen.

Gelikte presentatie


Mevrouw Masselman

De heer Oskam

Mevrouw Masselman stal de show gisteren toen zij met een gelikte presentatie en een glashelder verhaal de misstanden aan de orde stelde. Eerder had ook de heer Oskam over hetzelfde onderwerp vragen gesteld. "Waarom is de prijs van het water dat mij werd aangeboden hoger dan de prijs van grond?" Het antwoord van wethouder Gert Zagt was dat hij ook een aanvullend aanbod had moeten krijgen, maar dat dat door de drukte en de reorganiatie (?) in de verdrukking was gekomen.

Verbijsterd

De commissie was verbijsterd over alles wat ze gehoord hadden. Co de Kloet (DB) vatte de kritiek van zijn fractie en eigenlijk de hele commissie samen. "De gemeente handelde onvriendelijk en arrogant. Ik had dit niet verwacht van dit college. Het taxatierapport deugt niet. De metingen deugen niet. De voorstellen over ligplaatsen en water zijn onduidelijk. Er is maar één conclusie. Helemaal opnieuw beginnen! En de houding van college en ambtenaren aanpassen." Alle fracties, geen uitgezonderd, hadden vergelijkbare kritiek.

Eeuwig

In zijn antwoord gaf wethouder Gert Zagt aan dat hij een collegebesluit van het vorige college uitvoerde. Daarover is vorig jaar overleg geweest met de commissie. Toen kwam er geen enkele opmerking. Ik voer dat collegebesluit uit, omdat het college "eeuwig" is. Felix Flameling wees hem erop dat het hem vrij staat om een eigen koers te varen en af te wijken van oude collegebesluiten. Over de taxaties zei hij dat hij blind vaart op beëdigde taxateurs, omdat hij er zelf geen verstand van heeft.

Gert Zagt deelde mee dat hij inmiddels intensief contact heeft met de bewoners en dat hij ter plaatse zal gaan kijken. Ook zal hij de taxaties aan een diepgaand onderzoek onderwerpen. De dreiging van verkoop aan derden haalde hij niet geheel van tafel, maar hij gaf aan dat dat zeker niet iets is wat snel en onverwacht zal plaatsvinden zonder overleg.

bron
WWK
foto
Google Maps
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
15 gr.
windkr. 4