WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Wie faalt? Wat gaat er mis?
Nederhorst den Berg, ma 29 maart 2010

Cor Koster uit Nederhorst den Berg las over de Najade-uitspraak van de Raad van State waarbij Wijdemeren verloor. Hij dook eens in de geschiedenis.

De onderstaande ingezonden brief was te lang voor één bericht. Mede op verzoek van Cor Koster maken we er een soort feuilleton van. Later leest u Deel 2. Red WWK.

ingezonden brief

Wie faalt? Ambtenaren of bestuurders?
Deel 1

Met deprimerende regelmaat lezen we in de Wijdemeerse Webkrant dat de gemeente weer eens in het ongelijk gesteld is door de Raad van State, een alom gerespecteerd orgaan dat in hoogste instantie recht spreekt in bestuursrechtelijke geschillen. Het gebeurt zó vaak dat je je als burger af gaat vragen wat voor mensen daar werken. Ik bedoel bij de gemeente...

De WWK redacteur moet zich steeds opnieuw in allerlei bochten wringen om hetzelfde te zeggen, namelijk dat de gemeente wéér verloren heeft. Zoals op 12-3-2010: "De gemeente leed een gevoelige nederlaag bij de Raad van State over de sloop van de casco's van appartementen bij Fitou in Oud Loosdrecht." Ik weet niets van die zaak af, maar wèl dat het al de zoveelste keer is dat de gemeente haar neus stoot, zowel bij de gewone rechter als bij de Raad van State. "Rechter tikt Wdm op vingers", meldt de WWK op 19-3-2004. "RvS wijst weer bestm.plan af" is de kop op 8-4-2005. De zaak speelt al sinds 2001, bijna 10 jaar.

En zo gaat dat door, jaar in, jaar uit. Een paar andere citaten uit de WWK:

  • "De gemeente Wijdemeren legde restaurant 't Nieuwe Kompas een dwangsom op vanwege geluidsoverlast. De Raad van State schorste dat besluit." (23-9-2008)
  • In juni 2009 lezen we: "Twee ex-VVD raadsleden wonnen een slepende zaak tegen de gemeente Wijdemeren. Van de RvS mag hun botenloods afgebouwd worden."
  • Weer een dwangsom: "De gemeente Wijdemeren heeft ten onrechte een dwangsom van 70.000 euro opgelegd aan jachthaven De Wijde Blick oordeelde de Raad van State." (7-12-2008)
  • Op 3-7-2007 staat er: "Omwonenden stapten naar de bestuursrechter om bezwaar aan te tekenen tegen de door Wijdemeren afgegeven milieuvergunning. De Raad van State stelde de omwonenden in het gelijk en vernietigde de milieuvergunning."
  • "Wijdemeren eiste indertijd, dat de waterput afgebroken moest worden. De Raad van State oordeelde echter (... dat) de put mag blijven." (13-7-2007)
  • Er was een slepende kwestie waarbij Inovum, verantwoordelijk voor Zorgcentrum De Beukenhof, een boerderij wilde slopen. De gemeente wou dat niet, en zette vervolgens gauw de boerderij op de monumentenlijst. Een rotstreek natuurlijk. Ze kreeg dan ook een geweldige uitbrander van de RvS: "Misschien is het handig als de burgemeester en wethouders van Wijdemeren zich, net als ieder ander, aan de wet houden." (15-9-2009)

Op 16 mei 2008 verhaalt Putter hoe hij met Ria Hennis op bezoek ging bij een burger die al jaren strijd voert met de gemeente Wijdemeren. "Aanschrijvingen, dwangbevelen, handhavingbesluiten, uitspraken van de Raad van State, vergunningen, die later weer worden ingetrokken, een angstaanjagend bewijs, dat er met de gemeente Wijdemeren niet te spotten valt. Tegen zo'n beetje van alles wat hij op zijn terrein onderneemt wordt bezwaar gemaakt, en komen wankelmoedige bestuurders met de vreemdste beslissingen."

Als je verder teruggaat, lees je over nog veel meer zaken, met het Dode Eind in Kortenhoef natuurlijk als triest hoogtepunt. Misschien zijn er nog veel meer gevallen, zaken die de publiciteit niet halen. En ongetwijfeld komt het ook vaak voor dat burgers niet eens beginnen aan het hele traject, omdat ze het mentaal of financieel niet kunnen opbrengen. Gevallen waar ze in arren moede maar het hoofd in de schoot leggen.

Een enkele keer krijgt de gemeente gelijk. Maar de algemene indruk die ontstaat is dat de gemeente Wijdemeren veel te veel dingen doet waarvoor ze tot de orde geroepen moet worden. Het betreft dan bijna altijd bouwen en wonen. En - daarmee verbonden - de juridische aspecten. Hebben we hier te maken met falende - of zelfs kwaadwillende - ambtenaren, of met falende bestuurders? En is daar wat aan te doen? Daarover een volgende keer meer.

Cor Koster
Nederhorst den Berg

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
14 gr.
windkr. 3