WIJDEMEERSE WEBKRANT
Democratische Controle
Wijdemeren, di 18 november 2008

André Spils, nummer 2 op de VVD lijst en inwoner van Loosdrecht, vult zijn lijsttrekker aan en reageert op de brief van Bob Colijn.


André Spils

De ingezonden brief van Bob Colijn, waarop André Spils reageert, vindt u hier.

Dossier Verdiepingen
Dossier Horstermeer

ingezonden bericht

VVD Nieuws

In aansluiting op het bericht van onze lijsttrekker mevr. Anne Lize van der Stoel nog even een kleine toevoeging van uw lokale kandidaat André Spils uit Wijdemeren ( lijst 11 nr 2)

Voor een nieuw "fris en helder"waterschapbestuur:

Op dit moment vinden de waterschapsverkiezingen plaats . Iedereen heeft inmiddels, als het goed is, het stemformulier ontvangen en kan haar/zijn keuze bepalen.

Tot nu toe bestond het bestuur van het waterschap uit personen die op persoonlijke titel het bestuur vormden. Deze mensen vinden we terug in, door deze mensen opgerichte, nieuwe groeperingen zoals "Socialistische Waterschapsvereniging", "Water Natuurlijk", "Recreatie Wonen en Water", "Algemene waterschapspartij", "Eigen woning en water".

Daarnaast zijn er nieuwe partijen bijgekomen waaronder de politieke partijen. Voordeel van de politieke partijen is dat deze geen persoonsstandpunt vertegenwoordigen maar een partijstandpunt dat breed gedragen wordt door de achterban en waar ook verantwoording aan verschuldigd is. Doen ze dit niet, dan wordt er over 4 jaar afgerekend en zien we deze mensen niet meer terug. Zo gaat dat in een echte democratie. Daarnaast zijn deze partijen gewend om te overleggen met burgers/bewoners.

Grote ambitieuze projecten stuiten nu op veel weerstand bij de bevolking zoals de verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen, de Horstermeerpolder, de Bethunepolder en Groot Mijdrecht Noord. Deze projecten komen niet van de grond omdat de burger in een veel te laat stadium bij de plannen wordt betrokken.

De VVD wil een andere koers gaan varen; Het zijn juist bewoners uit de gebieden, waar de projecten plaatsvinden, die vaak eenvoudige, doeltreffende oplossingen bieden. Door deze mensen in een vroeg stadium bij het maken van plannen te betrekken kunnen dure oplossingen, gemaakt door dure adviesbureaus's, vermeden worden. En dàt moet u uiteindelijk gaan merken in uw portemonnee!

Als voorbeeld noemen we de Horstermeerpolder, waar een lokale ondernemer even een oplossing gaf voor het probleem van waterberging. De keur van de Horstermeer? Daar had de commissie nog nooit van gehoord. En wat dacht u van de Loosdrechtse Plassen: miljoenen zijn al geïnvesteerd in een plan dat nu door de minister is afgeblazen. Had maar geluisterd naar de mensen met gebiedskennis.

Allerlei belangengroeperingen zoals Natuurmonumenten, Hiswa etc bemoeien zich met de waterschapsverkiezing en wat op zich al vreemd is omdat ze zich neutraal behoren op te stellen.

Zij hebben een voorkeur voor personen, die hun belang het best verdedigen. Natuurmonumenten gaan uiteraard voor hun eigen belang, maar er zijn meer belangen; wat dacht u van agrarisch belang, recreatie en economische belang. Ook wij van de VVD zijn voorstander van veel natuurgebied, maar we kunnen van Nederland niet één groot natuurgebied maken.

Eindelijk... de oudste bestuurlijke democratie van Nederland gaat op de schop. De VVD en andere partijen gaan openheid van zaken geven en zorgen dat u weet wat het waterschap doet en waar uw geld naar toegaat. DAT is democratie en daar heeft u als belastingbetaler recht op.

U kunt NU kiezen voor een eerlijk, open en transparant bestuur. Bestuur dat verantwoording aflegt over wat er met uw belastinggeld is gebeurd, waar het aan is besteed.

Niet tevreden? Zoals eerder gezegd, over vier jaar mag u met ons afrekenen. Maandelijks zal ik mij verantwoorden bij de plaatselijke VVD en zal ik de achterban, en dus ook U, inwoner van een waterrijk gebied, informeren over wat er zich in het waterschap afspeelt.

De werkwijze binnen de waterschappen, en het vroegtijdig betrekken van de inwoners bij (ingrijpende) plannen wordt voor mij de uitdaging!

Voor een nieuw "fris en helder"waterschapbestuur!

André Spils Wijdemeren, nr 2 lijst 11 VVD


ingezonden bericht

Wat jammer!
Een oud politicus die oproept om niet te stemmen!

Beste meneer Colijn,

Waar was u tijdens de debatten over de waterschapsverkiezingen? Als u even de moeite had genomen om te kijken op www.kieskompas.nl dan had u net als iedere stemmer zich een beeld kunnen vormen van waar de (politieke) partijen voor staan bij de waterschapsverkiezingen.

Op de site www.waterraaktons.nl kan meneer Colijn, net als ieder ander, de VVD standpunten lezen.

Het is hard nodig dat politieke partijen meedoen aan de verkiezingen. Immers,waar belasting wordt geheven,hoort democratische controle te zijn. Daar ontbreekt het tot op de dag van vandaag aan met de huidige wijze van samenstellen van het Algemeen Bestuur van het waterschap.

Niet alleen vinger aan de pols bij de uitgaven, maar ook bij de tarieven voor eigenaren,ondernemers en agrariërs.

Economie en milieu moeten elkaar versterken, in plaats van elkaar bestrijden. Dat zou meneer Colijn moeten aanspreken.

Al ver vòòr de verkiezingen was ondergetekende actief bij de discussie van bijvoorbeeld de Loosdrechtse plassen, waar de VVD nu het voortouw in neemt .

De feiten tellen meneer Colijn, niet persoonlijke rancune jegens onze lijsttrekker.

Als geen ander weet ook U wat zij gedaan heeft voor stadsdeel centrum

Bent u het vergeten?

  • Zij bezuinigde in 4 jaar tijd 20 miljoen , in de meer dan 30 miljoen debiteuren en slankte de organisatie af zonder gedwongen ontslagen
  • Zij introduceerde de Greenkey in de binnenstad; een milieubeleid in de hotelsector
  • Invoering van camaratoezicht waardoor de criminaliteit afnam
  • Het Marnixsportcentrum realiseerde zij

Denk dat dit wel voor zichzelf spreekt en dat niemand hoeft te twijfelen aan de bestuurskunde van Anne Lize van der Stoel.

In één ding heeft de heer Colijn gelijk:"rustig gaan slapen"kan niet. Neem uw verantwoordelijkheid en beïnvloedt het beleid van het waterschap. Loop naar de brievenbus met uw ingevulde stembiljet!

Transparantie en openheid ook na de verkiezingen!

André Spils Wijdemeren, nr 2 lijst 11 VVD

bron
ing. bericht
foto
Douwe v. Essen
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
grijs, vochtig
8 gr.
windkr. 2