WIJDEMEERSE WEBKRANT
CDA is de beste Keuze
Wijdemeren, zo 16 november 2008

Wim Zwanenburg is voor het CDA lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen en neemt de uitdaging uit de column van Rik Jungmann aan.

Dossier Verdiepingenplan
Dossier Horstermeer

ingezonden brief

Het CDA is de beste regionale partij, ook voor het waterschap AGV!

Wim Zwanenburg is voor het CDA lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen en neemt de uitdaging uit de column van Rik Jungmann aan.

Waterschappen en hoogheemraadschappen zijn misschien niet zo bekend als de landelijke overheid, provincies en gemeenten. Maar belangrijk zijn ze wel. Daarom is het juist heel goed, dat partijen nu mee kunnen doen aan de bestuursverkiezingen. Het waterschapsbestuur wordt minder anoniem en beter aanspreekbaar. Wie kijkt op de websites www.waterschap.kieskompas.nl en op www.agv.cda.nl zal beslist verschillen zien. Het CDA Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft zich met regionale betrokkenheid en kennis en een zorgvuldig samengesteld verkiezingsprogramma beslist onderscheiden. Daarin is een algemene CDA-visie doorvertaald naar een regionaal gebiedsgericht programma, naar specifieke problemen en projecten in de deelgebieden.

In de regionale betrokkenheid gaat het CDA veel verder dan andere partijen. Voorbeelden? Het CDA vindt, dat voordat agrariërs en bewoners in polder De Ronde Hoep een maatschappelijk probleem als wateropvang in de polder bij een dreigende overstroming in Amstelveen of Amsterdam moeten oplossen, eerst de technische oplossingen goed moeten worden onderzocht. En als er dan een aanwijzing als calamiteitenopvanggebied voor een teveel aan water komt, moeten boeren en bewoners financieel worden gecompenseerd. Een complex probleem in de polder Groot Mijdrecht Noord, waarin een deel van de bodem daalt, moet door het hoogheemraadschap AGV met veel objectiever feitenmateriaal worden aangepakt. Met een grotere betrokkenheid van alle partijen en daarbij gaat zorgvuldigheid voor snelheid. Het waterschap plaatst daarentegen de landbouw voortdurend in een verkeerd daglicht, dat is wel gebleken uit het rapport van de commissie-Remkes. Agrariërs leveren echter een belangrijke bijdrage aan het landschapsbeheer en in een tijd van wereldwijd toenemende voedselschaarste moet je toch voorzichtig zijn om landbouwgebieden aan de natuur op te offeren, al onderkent ook het CDA dat er meer ruimte moet komen voor water en natuurontwikkeling.

Als derde voorbeeld van het gebiedsgerichte programma noem ik ook de Horstermeer bij Nederhorst den Berg. Ook daar meent het CDA dat meer naar de inbreng van bewoners zoals bijvoorbeeld het plan-Weidemeren van Jan Zwagerman geluisterd moet worden. Het CDA AGV heeft bij de Provinciale Statenfractie bepleit dat elementen uit het rapport van de Adviescommissie Horstermeer en van het plan-Weidemeren zoveel mogelijk worden verenigd. In de Bethunepolder spelen soortgelijke zaken. Het huidige DB (gedomineerd door kandidaten van de lijst Water Natuurlijk) wilde nog voor het nieuwe AB aantreedt na de verkiezingen in de laatste AB-vergadering van het oude bestuur het watergebiedsplan Zuidelijke Vechtplassen vaststellen (doordrukken), ondanks de onopgeloste controverses met de bewoners. Het CDA wil een andere bestuursstijl. Wij menen dat de bestuurlijke impasse over het verbeteren van de waterkwaliteit van de Loosdrechtse Plassen moet worden doorbroken en dat het dagelijks bestuur van AGV en de dijkgraaf weer om de tafel moeten gaan zitten met het gemeentebestuur van Wijdemeren. Het CDA heeft dan ook gepleit voor een verbetering van de communicatie van AGV en van Waternet met de bewoners en belanghebbenden. Dit zal een van onze speerpunten zijn bij de samenstelling van het nieuwe DB na de verkiezingen.

Het CDA meent dat de problemen bij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Hilversum, bij Anna's Hoeve, zijn ontstaan omdat het waterschap onder druk van 'groene' bestuurders te lang en te ambitieus heeft gegokt op nieuwe milieutechnologieën waarvan de waarde nog moest blijken. Daardoor liep het project enorme vertraging op en zijn enorme kosten gemaakt. Het CDA pleit voor inzet van 'bewezen technologieën' en kosteneffectiviteit. Het is niet voor niets dat het CDA met 'betaalbaarheid' een belangrijk motto heeft. We moeten geen avonturen aangaan met publiek geld, hoe nobel sommige milieuoverwegingen ook mogen zijn. Het volledige programma en alle informatie over de waterschapsverkiezingen is te lezen via de website www.agv.cda.nl.

Wim Zwanenburg
Lijsttrekker CDA

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
8 gr.
windkr. 2