WIJDEMEERSE WEBKRANT
Horstermeer: Weide-Meren
Horstermeer, di 21 oktober 2008

Jan Zwagerman, lid van de bewonersvereniging Horstermeer en strijder voor het Nera gebouw, heeft een eigen plan ontwikkeld met de naam Weide-Meren.

De bewonersvereniging is het volstrekt oneens met de plannen die door een groot aantal instanties zijn bedacht om waterberging in de Horstermeerpolder te realiseren. Dat bleek op acht oktober tijdens een ledenvergadering van de vereniging. Jan Zwagerman, de huurder van het NERA gebouw, die al enige jaren strijdt voor het behoud van dat gebouw, heeft een eigen plan ontwikkeld, dat wel de goedkeuring van de bewonersvereniging heeft. Hij heeft het plan Weide-Meren gedoopt.


Het plan van de provincie, het waterschap, de gemeente, Natuurmonumenten en npg wat organisaties. De omlijnde gebieden moeten nat (plas-dras) worden.

Weide Meren

Het plan van Jan Zwagerman voorziet in een kleiner gebied aan de zuidkant van de polder dat voor waterberging gebruikt gaat worden. In dat gebied moeten vijftig, twintig meter brede, sloten gegraven en onderhouden worden om de afwatering en de waterberging te garanderen. Met de grond uit de sloten worden de naastgelegen weilainden opgehoogd tot de hoogte van de dijk (0,5 m + NAP).


Het plan Weide-Meren. De rode lijnen zijn de brede sloten die gegraven worden voor waterberging. In het midden, net boven het omlijnde waterbergingsgebied staat het NERA gebouw.
(bron: weidemeren.blogspot.com)

In verval geraakt

Uit de motivering van zijn plan spreekt enige ergernis over de manier waarop Natuurmonumenten nu met het betreffende gebied om gaat. Hij schrijft: "Na 1985 is de Horstermeerpolder in verval geraakt. De sloten werden niet meer volgens de Keur onderhouden. En het zuidelijk deel van de polder werd een rimboe. Met land als een volgezogen spons en moeras in plaats van sloten. Het verschil tussen land en water is niet meer te zien. Wateroverlast is sindsdien dan ook meer regel dan uitzondering." Hij pleit er voor dat de polder weer onderhouden wordt volgens het Keur van de Horstermeerpolder. Met betrekking tot het plan van de provincie c.s. voorspelt Zwagermand dat er op onverwachte plaatsen in de polder kwelwater omhoog zal komen.

Dossier Horstermeer

bron
Div.
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
13 gr.
windkr. 2