WIJDEMEERSE WEBKRANT
Kritiek kwestie Ottenhome
Oud Loosdrecht , wo 23 juli 2008

Ottenhome domineert de voorpagina van het regiokatern van de G en E van vandaag. Uit de hoek van de VVV en van DBL komt kritiek op de sluiting.

Hans van Keken schreef twee grote artikelen over de sluiting van Ottenhome, die de voorpagina van het regiokatern domineren. In het ene artikel komt Willem Wolfswinkel aan het woord. In het tweede stuk laat DBL-fractievoorzitter Jaap van Waveren weten dat Wijdemeren de afspraken schendt die gemaakt zijn rond het Fortis plan.

Wolfswinkel, oud-VVV bestuurslid

Willem Wolfswinkel is oud-bestuurslid van de VVV en mede-organisator van de jaarlijkse slopenetocht, die dit jaar op 23 augustus gehouden zal worden. Hij vindt dat met de sluiting van Ottenhome het hart uit Oud Loosdrecht wordt weggehaald. Ottenhome is volgens hem de enige plek waar het nog mogelijk is om eenvoudig aan de oever van de plas te gaan zitten. Ook wijst hij op het feit dat Ottenhome daarom het start- en eindpunt van de sloepentocht is en de aankomstplaats van Sinterklaas. Wolfswinkel vreest dat het aanbod in Loosdrecht zal verschralen, waarmee de economie van Loosdrecht verzwakt wordt. "Elke opening richting plassen wordt dichtgebouwd voor mensen met geld." :verzucht hij.

Ook prijst Wolfswinkel het personeel van Ottenhome dat altijd medewerking verleent aan de evenementen. Bijzonder aan Ottenhome vindt hij dat mensen, die kunnen aantonen dat ze vrijwilligerswerk doen, op maandag gratis een zeil- of roeiboot kunnen huren.

Jaap van Waveren (DBL)

De voorman van DBL stelt dat het college de raadscommissie niet om advies heeft gevraagd over de bouwplannen van Fortis. Bovendien vindt hij dat er in strijd met de afspraken in verhouding te veel woningbouw en te weinig centrumvoorzieningen gerealiseerd zullen worden. Van de huidige 3200 m2 (Ottenhome) blijft in de nieuwe plannen nog 1000 m2 over. Van Waveren is niet tegen nieuwbouwplannen op die plek, maar vindt dat er voldoende watersportvoorzieningen terug moeten komen.

Van Waveren stelt dat hij de afgelopen tijd regelmatig vragen stelde aan het college over de voortgang van de bouwplannen van Fortis, maar daar van burgemeester Don Bijl nooit een helder antwoord op kreeg. Hij kreeg te horen dat de procedure goed gelopen was, maar werd over de inhoud van de bouwplannen niet geïnformeerd, zegt Van Waveren. In 2005 is afgesproken met het college dat de raad zou informeren over de ontwikkelingen. Volgens Van Waveren is dat nooit gebeurd.

Ook een andere afspraak wordt volgens Jaap van Waveren mogelijk geschonden. Er is indertijd door het college gesteld dat Ottenhome na de sluiting maximaal één seizoen dicht zou zijn, waarna het nieuwe cenrtum beschikbaar zou zijn. Van Waveren vreest dat bezwaarprocedures tegen de bouwvergunning veel langer kunnen lopen, waardoor er op die plek jaren geen watersportcentrum zal zijn.

Wethouder Wim Lorjé

Wethouder Wim Lorjé (VVD) , die verantwoordelijk wethouder Betske van Henten (CDA) vervangt vanwege vakantie, wijst de kritiek van Van Waveren van de hand. Het plan van Fortis past in het bestemmingsplan. Het gevolg daarvan is dat het college de bouwvergunning af moet geven. Over het informeren van de raad zegt hij dat de raad wel is geïnformeerd, en wel in september 2005. Omdat de raad nog aanvullende vragen blijkt te hebben wordt er op 12 augustus in een extra commissievergadering nogmaals over gesproken. Hij verwacht dan weinig kritiek omdat alles volgens de procedure en de afspraken is verlopen. Bovendien stemde de fractie Dorpsbelangen Loosdrecht indertijd in met vermindering van het aandeel centrumvoorzieningen in het plan, aldus Lorjé. "Maar, toen zat Van Waveren er nog niet bij." :eindigt de wethouder.

Procedure

Er zijn indertijd zes bezwaren tegen het bouwplan ingediend volgens de wethouder.

In een inzet in het stuk in de krant is te lezen dat Annemiek van de Water van Ottenhome juridisch advies heeft ingewonnen om sluiting van Ottenhome te voorkomen. Zij wil niet wachten op de commissievergadering van 12 augustus, omdat haar dat te lang duurt. Zij wil eerder duidelijkheid over de positie van Ottenhome in deze kwestie.

Dossier Ottenhome

bron
G&E
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
22 gr.
windkr. 2