WIJDEMEERSE WEBKRANT
Opstand dames Oudergaard
Kortenhoef, do 21 februari 2008

De vrijwillige koffiedames van zorgcentrum Oudergaard zijn boos op Innovum. Zij hebben het bijltje er bij neer gegooid, omdat Inovum ze regels oplegt die niet bevallen.

Revolte

In de lokale bladen van deze week staat een groot stuk van Herman Stuijver over de revolte van de koffiedames in Kortenhoef. De directie van Inovum (de laatste fusienaam van de combinatie waar Oudergaard toe behoort) vindt dat de dames de bejaarde bewoners te veel betuttelen en dat de omgang met de bewoners te oubollig is.

Koffie als Dienst

Om te bereiken dat de betutteling eindigt, verordonneerde de directie in Loosdrecht dat er in het (nieuwe tijdelijke) Oudergaard tussen 18.30 en 20.00 geen koffie, thee of melk meer gegeven mocht worden. De 60 bewoners zijn volgens de directie mans genoeg om zelf voor hun drankje te zorgen, of er om te vragen. Bovendien moet er voor een kop koffie € 0,90 gevraagd worden om aan te geven dat het hier om een betaalde dienst gaat, die je als bewoner naar keuze wel of niet kunt afnemen. Ook 's morgens worden het ontbijt, het beleg en de drankjes beprijsd om aan te geven dat men vrij is die dienst in te kopen of niet. Marktwerking in optima forma.

Woede bij de Dames

Toen deze boodschap uit het Loosdrechtse directieburelen binnen kwam bij Oudergaard ontstaken de koffiedames in woede. Het bleek dat alles al geregeld was, zonder dat zij daarvan wisten. De dames wilden Wim Schimmel, de nieuwe directeur van Inovum spreken. Die had geen tijd. Locatiemanager Kees Kooman evenmin. Wel tijd had Ferry Bosson, het hoofd personeelszaken van Inovum en tevens de vrijwilligerscoördinator. Bosson vond dat de dames de bewoners teveel verwenden. Als het nieuwe beleid ze niet beviel, dan moesten ze maar weggaan. En dat deden enkele dames dan ook direct.

Sluitende administratie

Later werd de prijs van de koffie verlaagd naar € 0,50. Van de geschonken koffie moet een sluitende administratie worden bijgehouden. En langs de deuren gaan met de koffie is nog steeds verboden. Wel mag er aangeklopt worden om te vragen of men zelf koffie zet, of toch de dienstverlening van een kopje uit de kan wil kopen.

Bevrediging en Voldoening

Onder de dames zijn enkele bekende Kortenhoefse namen. Janny Riemers, die het werk al 15 jaar doet. Lies van der Kooi, ook al tien jaar. Ankie Hinloopen, onlangs nog geëerd met de titel "Vrouw van het Jaar" en Maria Tol. De laatstgenoemde wijst op de inhoud van het vrijwilligerscontract dat indertijd met Oudergaard werd afgesloten. Daarin staat dat het werk de vrijwilliger "bevrediging en voldoening" moet geven. Gezien de sfeer die nu onder de dames heerst, voldoet Oudergaard/Inovum niet aan haar contractverplichting.

Geen Wederhoor

Herman Stuijver eindigt zijn stuk met de mededeling dat Wim Schimmel, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Inovum, onbereikbaar was voor commentaar.

Dossier Oudergaard

bron
Lokale Bladen
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
8 gr.
windkr. 4