WIJDEMEERSE WEBKRANT
Stem voor de regio
Nederhorst den Berg , vr 2 maart 2007

Cor Koster vindt dat de regio in de provincie vertegenwoordgd moet zijn. Een stem op Sieta Fransssen is volgens hem wat dat betreft een verloren stem.

ingezonden brief

Randstadprovincie

Recentelijk is er een voorstel gelanceerd om vier provincies - Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland - op te laten gaan in één Randstadprovincie. VVD'er Ton Hooijmaijers, gedeputeerde in Noord-Holland, vindt blijkens zijn weblog het idee te zot voor woorden, mede omdat Noord-Holland de enige provincie in de Randstad is waar de zaken financieel op orde zijn.

Jan Franssen, eveneens VVD'er, is wèl groot voorstander. Hij is Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, een provincie waar de financiën volgens Hooijmaijers kennelijk niet op orde zijn. Jan staat aanstaande zaterdag z'n zuster te steunen op het plein in Nederhorst den Berg. Z'n zuster is Sieta Vermeulen, plaats 34 bij de VVD op de lijst voor de Statenverkiezingen. Zus Sieta wil óók dat we opgaan in een megaprovincie, waarin dan ruim 40% van alle Nederlanders woont. Met alle bestuurlijke problemen van dien.

Volgens Sieta is de Vechtstreek de laatse decennia niet of nauwelijk vertegenwoordigd geweest in de Provinciale Staten. Kennelijk is het haar ontgaan dat CDA'er Rinske Kruisinga uit Nederhorst den Berg al jaren gedeputeerde in de Staten is. En dat er altijd mensen uit Gooi en Vechtstreek in de Staten gezeten hebben. Alleen het CDA heeft deze keer al vier kandidaten uit de regio.

Voorts wil Sieta als ze gekozen wordt iets aan dat verdiepingenplan gaan doen. Da's mooi, maar kennelijk weet ze niet dat de reeds genoemde partijgenoot, gedeputeerde Hooijmaijers, de aanwijzing door de Provincie volledig steunt. Ze weet blijkbaar ook niet dat de VVD, anders dan het CDA, geen bedenkingen tegen de aanwijzing heeft. Het zal niet meevallen zo'n hele fractie om te turnen.

Maar dat is niet zo erg. De kans dat ze in de Provinciale Staten komt is verwaarloosbaar, mede omdat bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007 het aantal Statenleden wordt verlaagd. Noord-Holland heeft er op dit moment 83. Dat worden er 55. Het aantal zetels van de grotere partijen - met tussen haakjes het aantal omgerekend naar een totaal van 55 - is: PvdA 24 (16) , VVD 19 ( 13), CDA 17 (11) . Sieta staat op 34. Dat betekent dat ze zo'n 6000 voorkeursstemmen moet hebben om rechtstreeks gekozen te worden. Onhaalbaar. We kunnen veel beter op zeker gaan en Rinske Kruisinga (CDA) kiezen die op 2 staat. Dan weten we tenminste dat de regio vertegenwoordigd is, en lopen we minder risico op te gaan in een monsterconstructie.

Cor Koster
Nederhorst den Berg

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
8 gr.
windkr. 3