WIJDEMEERSE WEBKRANT
Dossier Verkeer 's-Graveland
's-Graveland, ma 28 mei 2007

Er is gevraagd om een chronologisch overzicht over de verkeersproblematiek in 's-Graveland. Hier is het. Veertig jaar historie.

Inleiding

In de discussie over een randweg vallen termen als telematica, Kijk op de Wijk, gumatec drempels en veel meer, waarvan u zich mogelijk afvraagt: "Waar gaat dit over?" Voor inwoners van Wijdemeren voor wie de geschiedenis van de problematiek op het Noordereinde en Zuidereinde in 's-Graveland, het Hollands- en Stichts End in Ankeveen en de Emmaweg, Koninginneweg en Kortenhoefsedijk in Kortenhoef onbekend terrein is, geven wij een (niet-uitputtend, zo compleet mogelijk) overzicht van wat de afgelopen veertig jaar vooraf ging. De chronologie klopt. De jaartalllen in de periode 1970 t/m 1990 zijn niet exact. Daarna wel, dankzij het eigen archief van de WWK. Aanvullingen/verbeteringen (alleen op de hoofdlijnen van dit overzicht) zijn welkom bij de redactie.

Externe factoren

Buiten 's-Graveland deden zich ontwikkelingen voor die de verkeersproblemen verergerd hebben. Het afsluiten van de Krugerbocht in Hilversm en de groei van het Mediapark droegen bij aan de druk op 's-Graveland. Bij de besluitvorming in 's-Graveland speelden externe spelers een rol als het gewest, de provincie, omliggende gemeenten en het rijk (telematica, tolheffing). In dit overzicht zijn die externe zaken kortheidshalve buiten beschouwing gelaten, hoewel zij soms zeer bepalend waren en zijn.

Ook de nieuwbouw in Kortenhoef in de afgelopen veertig jaar heeft uiteraard een niet onbelangrijk deel van de verkeersdruk verhoogd.

1970: Randweg op streekplan

Rond 1970 had de provincie Noord-Holland het voornemen om een randweg om 's-Graveland aan te leggen. Die moest beginnen in de buurt van de molen Hollandia bij Ankeveen, nabij de kruising Kwakel/Kerklaan de Kortenhoefsedijk kruisen en over de belt Groenewoud (Zuidsingel) naar de brug over het Hilversums Kanaal aan het einde van het Zuidereinde (Intratuin) lopen. De weg was al ingetekend in het streekplan. Door heftig verzet van de toen net gevormde gemeente 's-Graveland (1968, Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef werden samengevoegd) vanwege de aantasting van de natuur, werd de weg uiteindelijk uit het streekplan geschrapt.

1980: Verkeerscirculatieplannen

In de jaren tachtig kwam de verkeersdruk op Noorder- en Zuidereinde regelmatig terug op de politieke agenda. Nooit werd er gesproken over een rondweg. Als dat soms geopperd werd, dan verwees het gemeentebestuur naar de eigen strijd tegen een rondweg en het feit dat de provincie zeker niet meer genegen was om een rondweg op te nemen in het streekplan. Een discussie over een rondweg was daarmee een no go area geworden. Bovendien was het gemeentebestuur van 's-Graveland ook tegen de aanleg van een rondweg.

Er werden veel verkeerscirculatieplannen gemaakt, voor tonnen, door tal van externe bureaus. Al die plannen gingen uit van de bestaande infrastructuur. Zo werden plannen ontwikkeld om éénrichtingverkeer te introduceren op Noorder- en Zuidereinde in combinatie met de Emmaweg en de Koninginneweg, om zo Noorder- en Zuidereinde te ontlasten. Ook kwam er een plan waarbij de laatstgenoemde wegen juist afgesloten werden met een keerlus aan het eind. Hier was de gedachte dat de verkeersoverlast geconcentreerd moest worden op Noorder- en Zuidereinde om zo de achterzijde van de woningen aan die wegen rust te geven. Veel plannen, die veel geld kostten, maar nooit uitgevoerd werden.

Ca. 1986: Stoplichten

Eind tachtiger jaren besloot het gemeentebestuur tot de eerste maatregel op het Noordereinde. Bij de Klapbrug werden stoplichten geplaatst. De hoop was dat daarmee verkeer door 's-Graveland ontmoedigd zou worden. Als neveneffect werd de oversteek voor fietsers veel veiliger. Tellingen wezen uit dat de maatregel het gewenste effect had. Er bleek echter een neveneffect te zijn. De aanwonenden bij de stoplichten klaagden steen en been. De omgeving stonk door de uitlaatgassen van de stilstaande auto's die hard de radio aan hadden staan. Bovendien stond het verkeer regelmatig flink vast voor de stoplichten als er geladen en gelost werd.
Na een vrij korte periode werden de stoplichten uit gezet. Later werden zij verwijderd.

1990: Gumatec drempels

In een nieuwe poging om het verkeer te ontmoedigen en de snelheid eruit te halen werden begin jaren negentig, bij wijze van proef, zeventien z.g. gumatec drempels geplaatst op het Noordereinde. Gumatecdrempels waren rubberen dreepels die met schroeven op het wegdek gemonteerd werden. Daarmee werd beeikt dat zij bij het mislukken van de proef eenvoudig verwijderd konden worden. De drempels waren circa anderhalve meter breed. Kleine auto's konden ze niet ontwijken. brede auto's konden er overheen rijden zonder de drempel te raken. Vrachtauto's en bussen gaven enorme klappen op de drempels. Aanwonenden begonnen te klagen over scheuren in hun huizen en slapeloosheid vanwege het lawaai. De proef mislukte, de drempels werden verwijderd.

1995: Telematicaplan

Op enkele plaatsen in Nederland was telematica geintroduceerd als middel om bepaalde auto's tegen te houden en anderen door te laten. Het systeem werkte met een transponder aan de auto, die een signaal aan een automatische barriere doorgaf, waarna de barriere zich alleen opende als de auto gerechtigd was om door te rijden. Lang werd er gewerkt aan draagvlak in 's-Graveland voor een oplossing waarbij slagbomen in Ankeveen, Kortenhoef en de beide einden van 's-Graveland geplaatst zouden worden. Inwoners van 's-Graveland zouden een transponder aan hun auto krijgen, waarmee zij van 24.00 tot 9.00 uur het dorp in en uit konden. Anderen niet. De transponder zou dertig gulden per auto gaan kosten. Omdat het systeem computergestuurd was konden in een later stadium met een druk op de knop de sluitingstijden verlengd worden. Eventueel tot de hele dag.

1996: Referendum

Eind november 1995 stemde de raad met zeven tegen zes voor de invoering van de maatregel. Daarbij liep de scheiding tussen voor en tegenstanders dwars door de fracties van CDA, VVD en D66. DB stemde tegen en de PvdA/GL stemden voor. Daarvoor had de raad echter besloten om een referendum te houden over de kwestie. Nadat er in twee ronden voldoende handtekeningen waren verzameld, werd het referendum op 12 juni 1996 gehouden. De opkomst was 55%. 343 (8%) kiezers stemden voor het plan, 3755 kiezers (92%) stemden tegen. Zelfs op Noordereinde(95 voor/355 tegen) en Zuidereinde (66 voor/210 tegen) werd in meerderheid tegen het plan gestemd.
Het telematicaplan ging niet door.

Update 29-5-2007: De details inzake telematica en referendum in 1996.

2000: Kijk op de Wijk

Op 27 juni 2000 werd de eerste voorlichtingsavond gehouden door het project Kijk op de Wijk. 3VO (VVN) presenteerde samen met de Stichting BLOK (Kortenhoefsedijk) en de Stichting Bescherm 's-Graveland en haar Bewoners (Noorder- en Zuidereinde) ambitieuze maatregelem om de doorgaande wegen veiliger te maken. Drie maatregelen werden bepleit. Tolheffing voor doorgaand verkeer met camera's, flitspalen om de snelheid te handhaven en verkeersremmende maatregelen. Vanuit Nederhorst den Berg kwam protest van burgemeester Jan Goudberg.

Op 23 februari 2001 nam een verdeelde raad een sterk afgeslankte versie van de voorstellen aan. De tolheffing wordt uitgesteld. Op de Emmaweg komt een 30 km zone met vier drempels. Langs Noorder- en Zuidereinde en Kortenhoefsedijk komen in totaal acht flitspalen is het plan.

Uiteindelijk wordt de Emmaweg inderdaad ingericht als 30 km zone met meer drempels dan de oorspronkelijke vier drempels. Er komt één flitspaal bij de Smidsbrug (die inmiddels weer weg is). Er komen twee signaleringsborden op Noorder- en Zuidereinde die oplichten als een auto te hard rijdt. En de Kortenhoefsedijk wordt in 2002 voorzien van fietssuggestiestroken.

2007: Doedom

Op 1 april 2007 start Mario Wouters een actie om te komen tot de aanleg van een rondweg om de verkeersdruk op Noorder- en Zuidereinde te verlichten. Er tekent zich een polarisatie af tussen voor- en tegenstanders van de rondweg.

Wordt vervolgd.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
19 gr.
windkr. 3