WIJDEMEERSE WEBKRANT
Open brief aan Politiek
Wijdmeren, ma 28 mei 2007

Patrick Vogelaar vindt dat de politiek zich maar eens moet uitspreken over de plannen voor een rondweg. En serieus onderzoek doen.

(Dit is de laatste reactie die over de randweg geplaatst wordt. Tot er echt nieuws van het randwegfront te melden is. Er kan natuurlijk verder gedebatteerd worden op de beide fora. red. WWK)

ingezonden brief

Open Brief aan Politiek Wijdemeren:

Zoals iedereen die de Wijdemeerse Webkrant regelmatig volgt inmiddels wel zal weten, is het dorp behoorlijk verdeeld door een initiatief van Mario Wouters.

De heer Wouters is het vele verkeer in het dorp in het algemeen en aan de Noorder- en Zuidereinde in het bijzonder, zat. En, kwam tot het lumineuze idee van een randweg die de N201 (Vreelandseweg)en de N236 (Loodijk) met elkaar verbindt om zodoende het verkeer de dorpen uit te leiden.

U zult begrijpen dat zo’n voorstel vele voor- en tegenstanders heeft. Dat blijkt al uit het feit dat tot op heden bijna 900 inwoners van Wijdemeren hier hun stem uitbrachten. De discussies op de daarvoor geopende websites gaan er soms pittig aan toe. Het gaat er voornamelijk om de tegenstelling verkeer versus natuur. Om te vermijden dat nieuws over deze voorgestelde weg gedomineerd wordt door triviale zaken als de betrouwbaarheid van de poll of het toepassen van censuur op de fora, is inhoudelijke inbreng zeer gewenst.

Daarom denk ik dat het de totstandkoming van een dialoog (in plaats van discussie) zeer zal helpen als de inwoners van Wijdemeren meer inzicht krijgen wat er op dit moment (en in het verleden) op het politieke en bestuurlijke vlak wordt bedacht en ondernomen, wat de resultaten ervan waren en waarom initiatieven wel of niet het gewenste resultaat opleverden. En, waar de politieke partijen staan ten opzichte van deze schijnbare tegenstelling. Het lijkt mij daarom hoog tijd en roep ik de gemeentelijke politiek en bestuur op zich te mengen in deze discussie.

Daarnaast is het zaak om van deskundigen op het vlak van de ruimtelijke ordening, verkeer en natuur (bv. Vereniging Natuurmonumenten) te horen wat zij van het plan en de alternatieven vinden. Is het aanleggen van een randweg haalbaar? Is het überhaupt mogelijk gezien de eigendomsverhoudingen of in het licht van de bestemmingsplannen. Welke gevolgen heeft de huidige verkeersdrukte voor het milieu en welke gevolgen voor de flora en faunastand vallen er te verwachten na aanleg van de randweg? Zijn er verkeersbelemmerende maatregelen te bedenken die de natuur meer recht doen en toch het verkeerprobleem verminderen?

Zonder inzicht in deze zaken vrees ik dat we goedbedoeld langs elkaar heen zullen blijven praten over een lijn op een kaart. Niet meer en niet minder.

Met andere woorden, zullen we de arena breder maken? Ik roep elke belanghebbende (en met name de politiek) op om z’n bijdrage te leveren aan deze kwestie!

Patrick Vogelaar,
een bezorgde bewoner

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
19 gr.
windkr. 3