WIJDEMEERSE WEBKRANT
Telematica en Referendum
's-Graveland, ma 28 mei 2007

In 1996 besloot de gemeenteraad van 's-Graveland om slagbomen bij de ingangen van de gemeente te zetten om sluipverkeer te weren. Er werd een referendum over gehouden.

Wij doken uit onze archieven de gang van zaken rond het "telematicaproject" van toen voor u op.

De aanloop

Na vele maanden met voorlichtingsavonden met bewoners en ondernemers, waarbij Rijkswaterstaat mee deed, omdat men er een belangrijk proefproject in zag en er subsidie voor wilde geven, werd in november een raadsbesluit genomen om te project uit te voeren.

De Gemeenteraad besloot eind november 1996 om electronische afsluitingen aan te brengen in het Hollands End in Ankeveen en het Noordereinde in 's Graveland. Die afsluitingen zouden dicht zijn van 12.00 uur 's nachts tot 9.00 's morgens.

Bewoners en anderen die in 's-Graveland moesten zijn gedurende die periode, konden een pasje kopen voor fl. 30,-- waarmee ze de slagboom konden passeren. Het doel was om het doorgaand verkeer gedurende die tijd, met name op het Noorder- en Zuidereinde, te weren. Tellingen en schattingen gaven aan dat het daarbij in de "gesloten periode" ongeveer om 1200 auto's zou gaan, ruim 10% van de 10.500 die er toen dagelijks (geteld) passeerden.

De meningen over het voorstel waren binnen de dorpsgemeenschap heftig verdeeld. Ook in de Raad waren de meningen zeer verdeeld, dwars door alle partijen heen. CDA, VVD en D66 stemden verdeeld. Pvda/GL en Algemeen Belang waren voor. DB was tegen. Met zeven tegen zes werd het plan aangenomen.

Conceptbesluit

Voor het besluit voor de aanleg van telematica werd genomen, was er een besluit genomen tot het houden van een referendum, omdat er diepe verdeeldheid bestond over de plannen. Daarmee werd de keus voor of tegen telematica gedelegeerd aan de bevolking. De raad verklaarde vooraf dat zij zich zou houden aan de uitkomst van het referendum. Waarmee het raadsbesluit voor de aanleg van telematica een "concept" raadsbesluit was geworden.

Handtekeningen

Er moesten handtekeningen verzameld worden van burgers die het houden van een referendum ondersteunden (zonder op dat moment voor of tegen te zijn), 388 voor 21 december en 776 voor 1 februari. En er moesten er bij het referendum minimaal 3020 geldige stemmen uitgebracht worden om de uitslag geldig te laten zijn.

Er werden handtekeningen opgehaald op de Meenthof en door vrijwilligers die huis aan huis langs gingen.In de WWW werden handtekeningenlijsten afgedrukt die men ingevuld op verzamelpunten kon inleveren. Rond het referendum werd flink campagne gevoerd. Er trad een kleine politieke strubbeling op, toen het college de handtekeningenlijsten, waar burgers ook konden tekenen, uit het gemeentehuis wilde verwijderen. De raad hield dat collegebesluit unaniem tegen, zodat ook daar getekend kon worden.

Op 9 december waren er ongeveer 600 handtekeningen opgehaald. Op donderdag 25 januari 1996 werden door D66 en Dorpsbelangen samen de laatste handtekeningen ingeleverd. Daarmee kwam het eindtotaal op 1406 gekomen, bijna twee keer zoveel als nodig. Op 18 maart werd de vraagstelling door een commissie opgesteld. Op 28 maart kwam de vraagstelling in de Raad, die er zijn goedkeuring aan gaf.

Referendum

Op 12 juni 1996 werd het referendum gehouden. De vraag bij het referendum was of de burger voor of tegen de invoering van electronische middelen was om sluipverkeer te weren. De uitslag was:

Aantal opgeroepen kiezers: 7.439
Aantal uitgebrachte stemmen: 4.104 (opkomst 55%)
Aantal voor: 343 (8,5%)
Aantal tegen: 3.755 (91,5%)

Per stembureau:

Stembureau

Voor

Tegen

Ongeldig

Totaal

Gemeentehuis

95

355

1

451

Ger. Kerk Z'einde

66

210

2

278

Sportcafe

32

522

0

554

St. Antoniusschool

38

475

1

514

Kraaiennest

16

343

1

360

Oudergaard

19

632

1

652

Wapen van Ankeveen

25

545

0

570

Brandweerkazerne

52

673

0

725

Totaal

343

3755

6

4104

De uitslag van het referendum gaf overduidelijk aan dat de inwoners van de gemeente 's-Graveland tegen de plannen waren, waarmee het raadsbesluit, om telematica wel aan te leggen, direct van tafel was.

bron
WWK
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
terug