WIJDEMEERSE WEBKRANT
Varia uit de Raad
Wijdemeren, vr 1 juni 2007

Uit de raadsvergadering van gisteren zijn nog wat gevariëerde berichten te melden. Primair, wipkippen, Heineke, tolheffing en garageverkoop.

Wethouder Lia Moote was gisteren afwezig. Wethouder Wim Neef was na lange tijd weer terug. Wethouder Nelleke Schenkkan nam de honneurs voor Lia Moote waar. Er hadden zich geen burgerinsprekers gemeld.


Wethouder Wim Neef (CDA)

Primair

Bij de mededelingen kwam wethouder Schenkkan met een nogal cryptische mededeling. "Er zijn nieuwe feiten bekend over de Stichting Primair." :verklaarde zij. "Verdere mededelingen worden gedaan in de commissie." Haar gehoor liet zij gissend achter. Opnieuw een daverend tekort? Weer failliet? Een nieuwe directeur? Of juist eindelijk alles op de rails en niets aan de hand, zoals Primairdirecteur Pauline van den Hoogenhuizen in de Gooi- en Eemlander van 16 januari liet weten. Ons geduld wordt nog even op de proef gesteld.

Speeltoestellen

Er staat op de rol om te besluiten over geld voor nieuwe speeltoestellen op de openbare speelplaatsen. (Wipkippen, schommels, glijbanen, etc.) Wethouder Schenkkan vroeg de raad vast toestemming om het geld uit te geven en de bestelling te plaatsen, opdat de kinderen nog deze zomer gebruik kunnen maken van het nieuwe speeltuig. Er deed zich achter de collegetafel een onderonsje tussen de wethouders Lorjé en Schenkkan voor toen René Voigt wat krtische vragen stelde. Daarbij was door de openstaande microfoon te horen dat Lorjé tegen Schenkkan fluisterde: "Ze zijn al besteld." Dat liet onverlet dat de raad het een prima idee vond om de speeltuigen zo snel mogelijk te vervangen en het college daarvoor groen licht te geven.

Gemeentehuis


Herman Veldhuisen (CDA)

Herman Veldhuisen (CDA) verklaarde blij verrast te zijn geweest toen hij aankwam bij het gemeentehuis. De buitenkant is schoongemaakt, zodat het er weer blinkend wit bij ligt. "Bravo en goed zo!"

Heineke


Jaap van Waveren (DBL)

Jaap van Waveren (DBL) vroeg of het college op de hoogte is van het feit dat bewoners, gebruikers en huurders van het recreatiepark Heineke een aanzegging kregen dat zij het terrein verlaten moeten hebben op 30 november 2010. Heineke verklaart in de brief dat de oorzaak is gelegen in het handhavingsbeleid van de gemeente inzake permanente bewoning van recreatiewoningen en strijdigheid met het bestemmingsplan voor wat betreft de indeling van het terrein. In de brief wordt verwezen naar gesprekken die met ambtenaren van Wijdemeren gevoerd zijn. De brief eindigt met de zinsnede dat de ontvanger binnen vier weken moet instemmen met de beëindiging van de huur in 2010. Zo niet, dan wordt tot dwang overgegaan aan het eind van dit seizoen op 30 november 2007.

Van Waveren had de brief gisteren ontvangen. Het college, bij monde van burgemeester Don Bijl verklaarde de situatie niet te kennen, noch de brief die Heineke verstuurd had. Daarop vroeg Jaap van Waveren of de kwestie in de eerstvolgende commissie behandeld kan worden vanwege de termijn van vier weken die Heineke hanteert. Het college stemde daarin toe.

Tolheffing Hilversum

De berichten in de pers over tolheffing op de Hilversumse wegen waren voor René Voigt aanleiding om daar vragen over te stellen. Alle Wijdemeerders zullen geconfronteerd worden met die tolheffing. Is daar al over gesproken in het gewest? Zo was zijn vraag. Wethouder Wim Neef antwoordde dat het gewest furieus is over de Hilversumse plannen. Hij noemde de plannen "een kind dat met het badwater wordt weggespoeld". Veel kans gaf hij de Hilversumse tolheffing niet.

Garageverkoop


Ruud Buijs (VVD)

Het Loosdrechtse Plassenkoor mocht enige tijd geleden geen garageverkoop organiseren, omdat er geen vergunning verleend was. Ruud Buijs (VVD) telde de afgelopen weken de advertenties voor zolder- garage- en andere verkopen in de lokale bladen. Hij kwam op zestien en vroeg dan ook om minder strenge regels. Burgemeester Don Bijl verwees naar de regiegroep die bezig is om in de regels te snoeien.

bron
WWK
foto
D. van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
20 gr.
windkr. 3