WIJDEMEERSE WEBKRANT
Westend: Eerst Overleg
Wijdemeren, wo 10 januari 2007

Vanavond werd de commissie Ruimte en Economie gehouden. Inspraak had invloed op de besluitvorming over Westend.


Wachten op de commissie.


Burgemeester Don Bijl had een zware avond.

Op de agenda van de commissie R en O stonden enkele heikele punten. Die moesten verdedigd worden door burgemeester Don Bijl, die zich met verve van die taak kweet, omdat RO wethouder Wim Neef ziek was. Gevolg was wel dat regelmatig influisterende hulptroepen moesten worden geraadpleegd uit het ambtenarenapparaat. Soms stonden er zelfs twee tegelijk te souffleren als de vragen erg gedetailleerd werden.


Commissievoorzitter Michiel van Balen komt binnen.

De vergadering begon een kwartier te laat, omdat er vooraf een besloten overleg had plaatsgevonden. De wachtenden grapten dat commissievoorzitter Michiel van Balen zijn achternaam eer aan deed. Hoe lang de vergadering duurde kunnen wij u niet zeggen. Om half twaalf gaven uw redacteuren de strijd tegen de vermoeidheid op. Er was toen nog een flink stuk van de lange agenda te gaan.


De heer Molenaar, buurman van Westen, spreekt in, mede namens andere buren.

Inspreker was de heer Molenaar. Buurman van Westend aan de Veendijk in Loosdrecht. Hij verweet de projectontwikkelaar, die daar hotelappartementen wil bouwen en woonarken neerleggen, leugens in brieven en documenten. Er zou overleg zijn geweest. Dat was er niet. Zes ingetekende woonarken zouden in het water van hem en zijn buren komen.

Voorbereidingsbesluit Westend

Voorvoorzitter Van Balen was dit aanleiding om de bespreking van de plannen voor Westend en het voorbereidingsbesluit naar voren te halen op de agenda. De hele commissie was van mening dat er iets aan het verloederde terrein moet gebeuren. Met de voorgestelde plannen had men meer moeite, ook al omadt verwacht werd dat het werk voor niets zal zijn omdat de provincie niet zal instemmen. Burgemeester Don Bijl nam die angst weg door te stellen dat er al overlegd is met de gedeputeerde en deze welwillend tegenover de plannen staat.

De inspraak van de heer Molenaar had effect. De meerderheid van de commissie vond dat eerst met de omwonenden gepraat moet worden voor er verder gegaan wordt. Daarbij werd verwezen naar het collegeprogramma waarin vroegtijdig betrekken van de burger bij planvorming tot speerpunt is verklaard.

Het eind van de discussie was dat DBL, DBW en GL tegen de plannen zijn Het CDA en de VVD voor en de PvdA voor als er maar eerst met de omwonenden wordt overlegd.

Dat laatste werd door burgemeester Don Bijl toegezegd.

De RSS feed wijzigt. Lees meer.

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief