WIJDEMEERSE WEBKRANT
Situs: Zakelijke overeenkomst
Kortenhoef, wo 10 januari 2007

Hannie Humme uit Kortenhoef wijst Bob Colijn terecht. De afkoopsom voor Situs is een normale zakelijke overeenkomst, toont zij aan.

De RSS feed wijzigt. Lees meer.

ingezonden brief

Het is zeer betreurenswaardig dat outsider Colijn in zijn stukje conclusies trekt en beschuldigingen uit over het afscheid van de Gemeente Wijdemeren van de projectontwikkelaar Situs zonder de feiten te kennen. Feiten die hij had kunnen lezen in het openbare commissiestuk van 10 januari 2007, in te zien op het gemeentehuis. Wellicht had lezing van dit commissiestuk hem een bijna val van zijn stoel kunnen besparen.

Er is namelijk geen sprake van een vette premie, maar van een 'afrekening gemaakte kosten' door Situs. In de afscheidsregeling is vastgelegd dat Situs geen aanspraak maakt op vergoedingen voor omzetderving, winstderving en gezichtsverlies. Situs draagt aan de gemeente alle relevante stukken met betrekking tot dit project over en vrijwaart de gemeente voor claims van partners waarmee Situs heeft samengewerkt.
Op basis van het door Situs aangeleverde overzicht van gemaakte kosten én de door KPMG (huisaccountant van de gemeente) in dat kader opgeleverde rapportage, is het volgende overeengekomen:

  1. Situs doet afstand van haar rechten en wenst de samenwerkingsover-eenkomst te beëindigen tegen een vergoeding van de door haar gemaakte kosten;
  2. de gemeente kent aan Situs BV een vergoeding toe van € 1.966.249,- excl. BTW te verminderen met de niet betaalde leges ter grootte van € 124.403,- en de eerdere aanbetaling van € 435.858 excl. BTW, derhalve € 1.405.987,- excl. BTW.
  3. de gemeente voldoet 50% van dit bedrag per 1 maart en de resterende 50% per 1 juni 2007.

Uit dit alles blijkt overduidelijk dat de gemeente en Situs op een zakelijke wijze een juridische overeenkomst tussen partijen hebben ontbonden en dat er op geen enkele wijze sprake is van een bonus zoals de heer Colijn zo onbesuisd en zonder navraag te doen op de site van WWK roept.

Hannie Humme
Kortenhoef

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief