WIJDEMEERSE WEBKRANT
PvdA blij met frisse ideëen
plaats, dag 1 april 2007

Kees Bosdijk, fractievoorzitter van de PvdA, is blij met de frisse ideëen van Ab Krook en Mario Wouters. Niet meteen afschieten is zijn devies.

ing. brief

Een nieuwe lente en een nieuw geluid.

Deze overbekende regel uit het gedicht "de Mei" van Herman Gorter schoot me te binnen bij het lezen van berichten in de lokale bladen en op de webkrant. Blijkbaar inspireert het lentegevoel van de laatste weken sommigen van onze inwoners tot nieuwe ideeën. Dat is toch prachtig! En wanneer die inwoners hun ideeën dan nog loslaten over hun leefomgeving, dan moet het hart van een dorpspoliticus opengaan. Want dat is precies waar hij of zij op moet hopen: dat inwoners meewerken aan het verbeteren van de leefomgeving in hun dorp, in onze gemeente.

Het idee van de Loosdrechtenaar Ab Krook over één sportaccommodatie voor Wijdemeren was er zo een en het idee van Mario Wouters voor een rondweg was er ook zo een. Allebei laten zij ballonnetjes los en proberen zij inwoners voor hun ideeën te winnen. Of dat lukt, weet ik niet. Wat in elk geval de moeite waard is, is dat er mensen wakker worden en mee willen denken aan een oplossing voor een of ander als nijpend ervaren probleem in onze gemeente.

Niks mis mee, integendeel: laten we blij zijn dat er inwoners zijn die hun omgeving willen stimuleren "onze maatschappij te creëren", zoals Wouters schrijft. Daar is een compliment voor op zijn plaats. Een probleem wordt het pas wanneer de ideeën die deze mensen lanceren in de kiem worden gesmoord met opmerkingen als "kan nooit", politiek onhaalbaar", "wie betaalt dat?"

Geen misverstanden: als gemeentepoliticus weet ik maar al te goed dat ideeën die de bestaande situatie ingrijpend willen veranderen, tegen heel veel bestaande belangen en regels aanbotsen. Daardoor stranden veel plannetjes vroeger of later. Dat is nu eenmaal niet anders in ons drukbevolkte land.

Toch moeten ideeën de kans krijgen, vind ik, om serieus te worden bekeken op haalbaarheid. Zo'n proces heet brainstormen. Dan nodig je iedereen uit die over een bepaald onderwerp denkt iets te melden te hebben en inventariseer je alle ideeën. Daarna ga je kijken welke ideeën ook haalbaar zijn. In die volgorde. Je gaat dus niet meteen ideeën de grond in boren met opmerkingen als "kan niet", "ongewenst".

Kijkend naar de berichten van Ab Krook en Mario Wouters is het dus zaak om de ideeën eerst te laten opkomen en te laten becommentariëren op hun inhoud. Wat ik jammer vind, is dat Ab Krook zijn idee meteen als politicus van Dorpsbelangen Loosdrecht heeft neergezet. Daardoor heeft hij zijn idee meteen in de politieke sfeer getrokken. Ik vind dat niet handig, want het lokt uit dat men vóór of tegen is omdat het idee van Dorpsbelangen Loosdrecht komt. Wat zonde!

Geen misverstand, ook ik denk dat Ab Krook's idee niet zo snel zal aanslaan bij inwoners die gewend zijn dat de gymnastiek van hun kinderen en de sport van hun kinderen en henzelf in hun eigen dorp moeten kunnen plaatsvinden en die zijn idee als een bedreiging van hun belangen beschouwen. Om die reden vindt de PvdA dat de politiek goed moet luisteren naar de inwoners. Maar dat betekent ook dat de indieners van ideeën met de inwoners in discussie moeten gaan en dat "de politiek" er goed aan doet die discussie een eerlijke kans te geven. Dus: niet meteen klaar staan met een standpunt, maar even afwachten wat de discussie van de indieners met de inwoners oplevert.

Om die reden hoop ik dat Ab Krook en Mario Wouters, en alle anderen die ook met ideeën komen, veel zullen losmaken en dat inwoners met hen in discussie zullen gaan, zodat wij, politici, op enig moment horen wat er van hun ideeën overblijft. Pas dán moeten politici met hun verkiezingsprogramma, hun ervaring en hun kennis van zaken aan de slag. Want of plannenmakers het nu leuk vinden of niet: de politiek kan er niets aan doen dat we in een drukbevolkt land leven, waar veel belangen op het spel staan als we iets willen veranderen. Voor politici moet het een uitdaging zijn om goede ideeën, die kunnen rekenen op steun van de inwoners, op uitvoerbaarheid te toetsen.

De PvdA-fractie vindt dat in ieder geval haar taak.

Kees Bosdijk,
Fractievoorzitter PvdA Wijdemeren

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
10 gr.
windkr. 5