Rik Jungmann

---

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Verzet tegen Paardenstal

's-Graveland, 29 september 2006

De bewoners van het Zuidereind geven hun mening over de bouw van een paardenstal in ruil voor grond voor het fietspad.

(Algemene tip voor briefschrijvers. Vat uw bijdrage zo bondig mogelijk samen en bedenkt dat de WWK-lezer soms de situatie waar u over schrijft niet kent. Op internet is de ideale maximale lengte van een stuk circa anderhalf beeldscherm, daarna haakt de lezer af. red. WWK)

Ingezonden Brief

OVER ZORGVULDIGE PROCEDURES
EN LANGGEKOESTERDE WENSEN

Aflevering 2 van het relaas van een niet te bouwen paardenstal aan het
Zuidereinde te 's-Graveland.

Op 5 september hebben enige bewoners van de oneven zijde van het Zuidereinde in de Wijdemeerse Webkrant melding gemaakt van het voornemen een 5m hoge paardenstal direct in hun blikveld te bouwen. De opdrachtgever van de te bouwen stal verkoopt in ruil voor o.a. een bouwvergunning een deel van zijn grond aan de gemeente om zo de aanleg van een fietspad mogelijk te maken.

In een reactie op het ingezonden stuk gaat wethouder Neef volledig voorbij aan het feit dat de bewoners de redelijkheid van de aanleg van het fietspad inzien. Hij stelt dat het uitsluitend om de verkeersveiligheid gaat en maakt melding van het feit dat de procedures zorgvuldig zijn doorlopen. Dit laatste is niet geheel conform de werkelijkheid, maar om niet te verzanden in een technisch welles-nietes spelletje hebben de bewoners besloten niet onmiddellijk te reageren, maar even de volgende geschoten bok af te wachten.

Zorgvuldige procedures.

Om het fietspad te kunnen aanleggen, is de sloop van de thans
aanwezige schuurtjes noodzakelijk. Hiertoe dient een sloopvergunning
te worden afgegeven. Deze 2,5m hoge schuurtjes waren voor het laatst
zo'n 4 à 5 jaar geleden in gebruik als paardenstal. De toenmalige
grondeigenaar verhuurde de opstallen als zodanig. De dakbedekking is
zichtbaar asbesthoudend. Mogelijk is er nog meer asbest aanwezig.
Omdat er geen asbestinventarisatieonderzoek is uitgevoerd door een
erkend onderzoeksbureau hebben we tegen de ontwerpbeschikking bezwaar gemaakt.

Dit bezwaar is nog niet behandeld en er is momenteel dus geen geldige sloopvergunning. Tot onze verbijstering bereikte ons afgelopen maandag een geantidateerde brief waarin staat dat deze week een begin gemaakt zal worden met de sloop. En dat zonder vergunning, terwijl de gevaren van asbest toch genoegzaam bekend zijn. De handelwijze omtrent deze vergunning is voor ons de directie aanleiding geweest om de inspectie van VROM te verzoeken alle procedures nader te onderzoeken. De inspectie heeft toegezegd dit te zullen doen.

Langgekoesterde wens.

Als je iets erg graag wilt, bestaat het risico dat je te hard van stapel loopt. Wethouder Neef heeft bij herhaling aangegeven al sinds 1995 bezig te zijn met dit fietspad. Hoe heeft het dan kunnen gebeuren dat de grond in 2003 is verkocht aan de huidige eigenaar? Waarom heeft de gemeente geen gebruik gemaakt van het voorkeursrecht dat zij in dergelijke gevallen heeft? Men heeft een eenvoudige verwervingskans laten lopen en verwacht nu van de eigen ingezetenen dat zij tegen een 5m hoge muur aan willen kijken.

Verkeersveiligheid.

Wethouder Neef geeft in zijn reactie aan dat veiligheid voor fietsers prioriteit nr 1 heeft. Als hij dat waar wil maken, moet hij voor een veilige ontsluiting van het fietspad zorgen. In de nu bestaande plannen moeten de fietsers de ontsluitingsweg delen met zwaar verkeer dat op weg is naar de paardenstal. Bovendien kruist het deel van het fietspad dat achter het Zuidereinde langs komt te lopen, deze ontsluitingsweg in een onoverzichtelijke bocht. Juist door het relatief geringe aantal verkeersbewegingen van het zware verkeer van en naar de paardenstal ontstaat daar een veel gevaarlijker situatie dan nu op de eerste kanaalbrug, waar het verkeer automatisch rekening houdt met de allesbehalve optimale situatie.

Conclusie/Nawoord.

Uit het bovenstaande blijkt dat het om diverse redenen onwenselijk is om een paardenstal te realiseren achter het Zuidereinde. Voor het fietspad kan in alle redelijkheid gesteld worden dat het individueel belang wijkt voor het algemeen belang. Wij zijn bereid ons verzet te staken op voorwaarde dat er een alternatieve locatie komt voor de paardenstal met een veilige ontsluiting en wij niet tegen een 5m hoge muur aan hoeven kijken.

Vanzelfsprekend verwachten we dat vanaf heden de procedures wel
zorgvuldig doorlopen zullen worden. Eén van de nieuwkomers heeft onlangs verzucht dat hij het gevoel heeft in de gemeente Juinen
terechtgekomen te zijn, waar wethouder Hekking de dienst uitmaakt!
Het is aan het college van B&W en de Gemeenteraad om te laten zien dat
dit niet zo is.

Namens de bewoners van Zuidereinde 189, 193 en 195
E. de Wit
Zuidereinde 193
1243 KW 's-Graveland


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolkt Windstil 22º Naar volgende bericht