Rik Jungmann

---

Persbericht
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Stal in ruil voor Fietspad?

's-Graveland, 5 september 2006

Enkele bewoners van het Zuidereinde in 's-Graveland vragen in een persbericht aandacht voor nevenaspecten van de aanleg van het fietspad.

Persbericht

KOEHANDEL AAN HET ZUIDEREINDE?

Onlangs is door wethouder Neef met veel aplomb aangekondigd dat eindelijk alle obstakels met betrekking tot de aanleg van het fietspad achter het Zuidereinde zijn weggenomen. Om dit heuglijke feit nog eens extra te benadrukken en om de subsidie voor de aanleg niet te verspelen, heeft hij opdracht gegeven een bord te plaatsen waarop één en ander wordt aangekondigd. Er zit echter een addertje onder het gras.

Verwerving.

Om daadwerkelijk aan de slag te gaan, zal de gemeente Wijdemeren eerst ervoor moeten zorgen dat zij grondeigenaar wordt. Sinds enkele jaren is de grond in bezit van een paardenliefhebber uit Laren. Deze man is gaarne bereid om in ruil voor de toestemming om een 5 meter hoge stal voor 6 paarden te bouwen, de voor de aanleg van het fietspad benodigde strook grond aan de gemeente te verkopen.

Asbest.

Naar het zich laat aanzien is de gemeente voornemens de sloop van de vervallen schuurtjes die zich op de strook grond bevinden op de koop toe te nemen. Dergelijke krakkemikkige schuurtjes zijn immers zo gesloopt. Hierbij wordt helaas voorbijgegaan aan het feit dat de bouwvallen stijf staan van het asbest. De sloop zal derhalve tegen hoge kosten moeten worden uitgevoerd door "mannen in witte pakken". Wethouder Neef heeft intussen al te kennen gegeven dat de gemeente de sloop voor haar rekening neemt. Onduidelijk is of de gemeenteraad hiervan op de hoogte is, dan wel haar toestemming gegeven heeft.

Gemeenteraad.

Om überhaupt een paardenstal te mogen aanleggen, is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Zodra er burgers bij betrokken zijn, geldt hiervoor een vrij zware procedure die een besluit van de gemeenteraad als startpunt heeft. Begin dit jaar is desondanks al een keer vergunning verleend voor de bouw van een paardenstal, gelegen direct achter Zuidereinde 189-199. Onder aanvoering van wethouder Neef heeft het gemeentebestuur willens en wetens gebruik gemaakt van de verkeerde procedure om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan. Men heeft gekozen voor de lichte procedure, waarbij de instemming van de gemeenteraad geen vereiste is. De betrokken bewoners hebben hiertegen succesvol bezwaar gemaakt. Nadat tijdens de hoorzitting op 24 april jl. bleek dat de bestemmingsplanwijziging buiten de gemeenteraad om is gegaan, heeft het gemeentebestuur eieren voor haar geld gekozen en is de vergunning vernietigd.

Hoe nu verder

Tot op heden heeft het merendeel van de betrokken bewoners bezwaar gemaakt tegen alles wat met het fietspad te maken heeft. Niet omdat zij zo tegen de komst van een fietspad zijn. Maar wel omdat de aanleg van het fietspad gekoppeld is aan de bouw van een paardenstal. Een paardenstal waarvan de toegangsweg overigens op een zeer onoverzichtelijke plaats het fietspad zou moeten kruisen, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Bij elke hoorzitting over weer een bezwaarschrift hebben bewoners te kennen gegeven met het gemeentebestuur in overleg te willen treden over de ontstane situatie. Tot op heden heeft het gemeentebestuur deze uitgestoken hand stelselmatig geweigerd.

Deze gemeente zegt van zichzelf in personeelsadvertenties:

"Wij staan voor een open en heldere communicatie en willen groeien naar een professionele, daadkrachtige en servicegerichte organisatie".

Het wordt tijd om daar eens een begin mee te maken.

Namens de bewoners van Zuidereinde 189, 193 en 195
E. de Wit.


De wekelijkse nieuwsbrief Bewolkt Windstil 17 Naar volgende bericht