Rik Jungmann

---

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Provincie over Herstelplan

Wijdemeren, 5 september 2006

Op 13 september zal de commissie NLWM (Natuur, Landschap, Water en Milieu) van de provincie het verdiepingenplan Loosdrecht bespreken.

Op 13 september om 14.50 uur staat het herstelplan (ook wel verdiepingenplan) van de Loosdrechtse Plassen op de agenda van de commissie NLWM. Het onderwerp staat redelijk vrijblijvend op de agenda. Er wordt namelijk "opinievormend" over gesproken, zonder dat de commissie tot een definitief advies aan GS hoeft te komen.

Standpuntbepaling

Toch zal zich daar ongetwijfeld aftekenen of de provincie Wijdemeren zal dwingen om aan de verdiepingen mee te werken (aanwijzing), of dat Provinciale Staten zich niet achter gedeputeerde Albert Moens schaart en Wijdemeren steunt in het verzet tegen het verdiepingenplan.

Dit staat er op de agenda van de commissie:


•  Voortgang Herstelplan Loosdrechtse Plassen .

Aan de commissie wordt gevraagd:

Conform het verzoek van gs aan te geven naar welke optie uw voorkeur uitgaat:

 • a) de start, op korte termijn, van de uitvoering van het Herstelplan
  Loosdrechtse Plassen mogelijk te maken door een aanwijzing op basis van artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
 • b) Vooralsnog geen aanwijzing te geven, en betrokken partijen de
  gelegenheid te geven om tot overeenstemming te komen over de
  uitvoering van het Herstelplan Loosdrechtse Plassen voor eind 2007 als voorbereiding op de besluitvorming rond de Europese Kaderrichtlijn
  Water (KRW).

Bijgevoegde stukken:

 • Nota voor de ps commissiestukken : (NB. De link werkt niet. Hij stond fout op de site van NH. red. WWK)
 • Startnotitie Alternatieve maatregelen voor de aanleg van verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen in relatie tot de Europese Kaderrichtlijn Water' van de gemeente Wijdemeren;

De wekelijkse nieuwsbrief Bewolkt Windstil 17º Naar volgende bericht