Rik Jungmann

---

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Gezamenlijke Inkoop

Wijdemeren, 29 september 2006

Gisteren om vijf uur ondertekenden zes gemeenten en het gewest een overeenkomst om samen de inkoop te doen. Dat moet voordeel opleveren.

Persbericht

Bestuurders ondertekenen samenwerkingovereenkomst Regiogemeenten gaan centraal inkopen

Zes gemeenten én het Gewest Gooi en Vechtstreek gaan samenwerken bij de inkoop en aanbesteding van diensten en producten. Het gaat om de gemeenten Bussum, Hilversum, Huizen, Naarden, Weesp, Wijdemeren en het gewest Gooi en Vechtstreek. Bestuurders van de deelnemende gemeenten en van het gewest ondertekenden hiervoor op 28 september een samenwerkingsovereenkomst in het gemeentehuis van Wijdemeren.


Wethouder Wim Lorjé, midden, tekent namens Wijdemeren.

De gemeenten en het gewest geven elk jaar gezamenlijk meer dan € 100 miljoen uit aan allerlei diensten en werken. Hierbij gaat het niet alleen om kantoorartikelen, catering en onderhoud, maar ook om inhuur van bijvoorbeeld adviesbureau´s, leerlingenvervoer, automatisering en de aanbesteding van civiele projecten. Afhankelijk van de aanbestedingsbedragen vindt dit voor sommige diensten en werken ook op Europees niveau plaats.

De regiogemeenten doen de inkoop van oorsprong ieder voor zich. Door nu op het terrein van inkoop de handen ineen te slaan wordt vooral gemikt op het verhogen van de professionaliteit. De samenwerking zal naar verwachting, naast financiële voordelen, ook een flink aantal andere voordelen gaan opleveren. De belangrijkste daarvan zijn onder meer: betere inkoopcondities, betere prijs/kwaliteitsverhoudingen en een verhoging van de efficiency.

Haalbaarheid

In het voorjaar van 2005 hebben de colleges van B en W via de intergemeentelijke Projectgroep Inkoopsamen-werking opdracht gegeven tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek door een extern adviesbureau. Afgelopen najaar heeft dat bureau gerapporteerd over de mogelijkheden van gezamenlijke inkoop en onderlinge afstemming van inkoopbeleid. Er is niet alleen gekeken naar de mogelijke efficiencywinst, maar ook naar zaken zoals de gewenste organisatievorm, de terreinen waarop samenwerking mogelijk is en naar de kosten en opbrengsten. Deze stappen zijn zowel op lokaal als op regionaal niveau succesvol doorlopen.

Start

Inmiddels werken de gemeenten al samen om zogeheten 'quick wins' te realiseren. Dit zijn inkoopterreinen, waarover gemeenten relatief makkelijk tot afspraken kunnen komen. Voorbeelden zijn kantoorartikelen, leerlingenvervoer, schoonmaak en de aanschaf van programmatuur.

Vanuit de gemeenten Muiden, Blaricum, Eemnes en Laren is inmiddels ook interesse getoond in deze inkoopsamenwerking en eventuele deelname aan dit samenwerkingsverband.


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolkt Windstil 22 Naar volgende bericht