Rik Jungmann

---

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Dorpsavond Ankeveen

Ankeveen, 28 september 2006

Vanavond werd in Ankeveen de eerste dorpsavond van het nieuwe college gehouden. Vrachtwagens en de rotonde op de Loodijk waren de hoofdonderwerpen.

De levendige avond in Het Wapen van Ankeveen werd door circa hondervijftig Ankeveners bezocht. De zaal deed goed mee met tal van vragen, opmerkingen en suggesties. Tegen tienen was de discussie uitgewoed en kwam de sluiting van de avond als een natuurlijk moment.

Kerkbehoud

Na een inleiding, waarin de wethouders toelichting gaven op het dorpsbezoek van de middag in Ankeveen, kreeg oud-raadslid van Algemeen Belang, Wim Reijmerink, het woord. Hij zit in het bestuur van de Stichting Behoud Kerkgebouw. De Stichting wil de voormalige Hervormde Kerk behouden en gaan gebruiken als multicultureel centrum voor Ankeveen. Theater, exposities, vergaderingen, seminars en verenigingsbijeenkomsten wil de Stichting gaan organsieren in de kerk. Burgemeester Don Bijl sprak welwillende steun uit in dat streven van de zijde van de gemeente.


In de sloot bij mijn huis staat het slib boven de waterspiegel.

Loodijk

Veel werd er gesproken over de plannen van de provincie met de N236, de Loodijk.Er bleek zeer veel onduidelijkheid te bestaan en een enorm gebrek aan informatie van de zijde van de provincie over de voortgang en de plannen. Het college had vrijwel even weinig informatie over de plannen als de betrokken burgers. Na de feestelijke onthulling van het bord bij De Molen op 23 janauri van dit jaar werd het stil, zeer stil.


Haal daar de bocht uit de Loodijk en leg hem wat
verder van Ankeveen af, samen met de rotonde.

Een aantal bewoners deed een klemmend beroep op het college om er voor te zorgen dat de, door de gemeente geëiste, rotonde verder van de bebouwing komt te liggen dan op een tekening te zien was. Het verdwijnen van het Polderhuis/De Chinese Muur als landmark voor Ankeveen werd met zorg tegemoet gezien. Het college zegde toe dat het er alles aan zal doen om samen met de Ankeveners zo goed mogelijke plannen te krijgen. De plannen worden echter in Haarlem ontwikkeld. De gemeente is de bewaker van de zware artikel 19 procedure, die nodig is om de plannen te realiseren en zal daar ten volle gebruik van maken.


De Dorpsavond is ook een sociaal gebeuren.

Vrachtverkeer

Er kwamen veel klachten over te zwaar vrachtverkeer dat door Ankeveen dendert en zelfs vast komt te zitten. De firma CITO kwam vaak langs in de klachten. 's Morgens om zes uur liggen aanwonenden te schudden in hun bed als CITO langs komt. Het college gaat praten met het bedrijf over de overlast.

Veel zware vrachtwagens worden door hun navigatiesysteem, op weg naar de Stichtse Kade (Bedrijventerrein De Slenk) Ankeveen in geleid. Om daar soms in de woonwijk volledig vast te raken en soms schade te veroorzaken. Het college nam een voorstel van een aanwezige over om speciaal voor vrachtauto's een extra bord te plaatsen dat verwijst naar De Slenk. Ook zal er gesproken worden met de ANWB over de bewegwijzering naar De Slenk. Een andere suggestie uit de zaal was om contact op te nemen met de makers van navigatiesystemen om verbeteringen in de software aan te brengen.


Burgemeester Don Bijl loopt rond met de microfoon om de vragenstellers te bedienen. Het college luistert en antwoordt. Acher de tafel v.l.n.r. de wethouders Nelleke Schenkkan (GL), Wim Lorjé (VVD), Lia Moote (PvdA) en Wim Neef (CDA) en Hoofd Financiën Karel van Leeuwen.

Bouwplan Arnoud Voetlaan

Over het bouwplan Arnoud Voetlaan is nog niet veel meer bekend. Er zijn geen stiekeme plannen verklaarde wethouder Wim Neef. Een aanwonende beklaagde zich over de communicatie met de bewoners. De wethouder was daarvan niet erg onder de indruk. Burgemeester Don Bijl suste de irritatie tussen de vraagsteller en de wethouder, die op zeker moment ontstond.


De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Matige wind 18º Naar volgende bericht