Rik Jungmann

---

Gooi- en Eemlander
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Inhaalslag

Wijdemeren, 25 september 2006

Een samenvatting van het Wijdemeerse nieuws van de afgelopen twee weken in de G&E.

8-9 Herindeling

De Utrechtse provinciale politiek zal besluiten dat Wijdemeren mee moet doen in een herindelingsprocedure (ARHI). Alleen de SP in Utrecht is tegen. Een aantal burgemeesters van de betrokken gemeenten gaan samenwerken in hun verzet tegen herindeling.

9-9 OV-Taxi

Vanaf 1 januari zal in de regio de OV-taxi gaan rijden. De provincie Noord-Holland subsidiëert de taxi. Het wordt een busje dat een uur vooraf gebeld kan worden.

13-9 Ter Sype

In de provincie Noord-Holland wordt gesproken over het verleggen van een baan van vliegveld Hilversum en de bouw van 500 woningen op Ter Sype. De staatssecretaris eist dat de betrokken gemeenten en provincies het eens zijn over de aanpassing. Tot nu toe waren Wijdemeren en Noord-Holland voor, maar Hilversum, Utrecht, De Bilt en Maarssen tegen. Inmiddels is Hilversum, onder voorwaarden, ook voor. CDA en PvdA doen een klemmend beroep op de betrokken partijen om mee te werken. Zij vrezen dat het anders nog moeilijker wordt voor starters en ouderen om aan huizen te komen, omdat Ter Sype dan nog jaren uitgesteld wordt.

14-9 Bakker Mur

Bakker Willem Mur uit Loosdrecht kreeg het predikaat Hofleverancier. Bij het doorlopen van de procedure om het predikaat te krijgen speelde burgemeester Don Bijl een actieve rol. Het familiebedrijf bestaat honderd jaar.

15-9 Boos op Bijl

Gjalt Jellesma, van de Werkgroep Loenen die zich bezighoudt met herindeling van Loenen, is boos op burgemeester Don Bijl van Wijdemeren. In een overleg tussen alle betrokken burgemeesters zou Don Bijl gezegd hebben dat het stadpunt van Wijdemeren inzake de herindeling afhangt van dat van Loenen. Jellesma vindt dat Wijdemeren voor zichzelf moet spreken zonder Loenen daarin te betrekken.

15-9 Peuterspeelzalen

Wijdemeren zal geen geld uittrekken voor peuters met een achterstand. Die zijn er bijna niet in Wijdemeren. Wel zal Wijdemeren zich bij de inrichting van peuterspeelzalen houden aan sobere landelijke richtlijnen ten aanzien van professionalisering. Daarmee is een trendbreuk met de afgelopen vier jaar ontstaan. In de vorige raadsperiode vond de Wijdemeerse politiek, na intern overleg in de commissie Van den Broeck, dat peuterspeelzalen de eigen verantwoordelijkheid van ouders waren en de subside drastich kon worden verminderd. Het voorstel komt in de raad van 21 september.

19-9 Paaltjes terug

Het college van B&W heeft besloten de paaltjes aan de Cannenburgerweg terug te zetten. Wethouder Wim Neef vindt dat er onnodig veel politieke herrie gemaakt is over het verwijderen van de paaltjes. De door DBW en GL geplaatste "protestpaaltjes" zijn inmiddels al door de gemeente vervangen door echte "gemeentepaaltjes".

20-9 Tomin mist opdracht

Tomin Schoonmaak stapt naar de rechter. Het bedrijf verloor de opdracht voor de schoonmaak van gemeentelijke panden aan een ander bedrijf. Vijf gemeenten, waaronder Wijdemeren, startten een openbare aanbesteding voor de schoonmaakwerkzaamheden. De opdracht werd niet aan Tomin Schoonmaak gegund. Tomin vindt dat de procedure niet volgens de regels is verlopen en stapt naar de rechter. Wethouder Wim Lorjé zegt dat gekozen is voor de meest economische aanbieding (wat niet altijd de goedkoopste is. red.) en die van Tomin was dat niet.

21-9 Wijdemeren onder dwang Utrecht

Provinciale Staten van Utrecht hebben ingestemd met het starten ven een herindelingsprocedure. Wijdemeren wordt gedwongen om daar aan deel te nemen. Eerder gaf Wijdemeren aan wel als toehoorder bij de sgeprekken te willen zijn, maar geen deel uit te maken van een Utrechts herindelingsinitiatief. De procedure behelst Loenen, Abcoude, Breukelen, Wijdemeren, De Ronde Venen (Vinkeveen e.o.) en Maarssen.

22-9 Vuilniswagen

Kees Bosdijk (PvdA) stelde in de raad kritische vragen over een nieuwe, door de GAD, in gebruik te nemen vuiliniswagen. De wagen vertoont kinderziekten. De nieuwe wagen heeft slechts een chauffeur. De wagen is een zijlader en kan zelf vuilinisbakken oppaken en legen. Bosdijk had vooraf geinformeerd willen worden over de inzet van de nieuwe wagen, die dit najaar in gebruik wordt genomen.

23-9 PSZ was Dwaling

De raad besloot dat de peuterspeelzalen toch weer subsidie krijgen. Na een jarenlang debat waarin de peuterspeelzalen en de politiek elkaar bestookten, begon vorig jaar de kentering. In heel Nederland werden peuterspeelzalen gemeentelijk gesteund, behalve in Wijdemeren. Het inzicht groeide dat het anders moest. De raad keerde donderdag de kar en besloot wel subsidie te gaan geven, zij het sober. René Voigt stelde voor om de subside te verhogen, maar vond geen medestanders. "We zijn teruggekomen van een dwaling." :aldus wethouder Lia Moote (PvdA) in de Gooi- en Eemlander.


De wekelijkse nieuwsbrief Bewolkt Half bewolkt Matige wind 20 Naar volgende bericht