Rik Jungmann

---

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

B en W woedend op GS NH

Wijdemeren, 24 september 2006

Wijdemeren heeft ruzie met GS van Noord-Holland. In ongemeen felle bewoordingen verzet de gemeente zich tegen een aanwijzing over het verdiepingenplan.

Ruzie met Noord-Holland over het verdiepingenplan en met Utrecht over de opgelegde herindelingsprocedure. Het gaat interbestuurlijk niet echt van een leien dakje.

Onderstaande kop boven het persbericht van 7 september verraadt de woede van het college van B&W. De wethouders Lorjé en Schenkkan gingen op 13 september bij Provinciale Staten toelichten waarom het college "not amused" is.

Persbericht 7-9-2006

Gemeente slaags met provincie over verdiepingen in Loosdrechtse Plassen

Het college van burgemeester en wethouders voelt zich niet serieus genomen door gedeputeerde staten (GS) van Noord-Holland als het gaat om de aanpak van de Loosdrechtse Plassen. GS geven provinciale staten namelijk in overweging Wijdemeren een aanwijzing te geven om zo onder druk mee te werken aan het "Herstelplan Loosdrechtse Plassen". Hiermee vegen GS het alternatieve 10-puntenplan van Wijdemeren, zonder argumentatie, van tafel.

Het bestuur van Wijdemeren liet de provincie in 2005 weten niet mee te willen werken aan de drastische en onomkeerbare plannen van de provincie om verdiepingen aan te leggen in de plassen en er zand te winnen. Dit plan draagt volgens het college niet bij aan het verminderen van de troebelheid van het water en is zelfs in strijd met de Europese Kaderrichtlijn Water. Het brengt grote risico's mee voor het ecologische systeem in de plassen. Door het mechanisch aanleggen van verdiepingen en het verwijderen van zand kan er zuurstofarm water ontstaan en dreigt het risico van blauwalg. De aanleg van de verdiepingen neemt bovendien de oorzaak van het ontstaan van zweefbagger niet weg. Door de beperkte bezinkmogelijkheden van zweefbagger boven de verdiepingen zal de productie van zweefbagger door algengroei en opwerveling altijd groter zijn dan de hoeveelheid bagger die boven de verdiepingen bezinkt.

Alternatief is goedkoper en effectief

Op verzoek van de provincie werkte Wijdemeren aan een alternatief 10-puntenplan met ondersteuning van een wetenschappelijke begeleidingscommissie. Dit plan werd in april 2006 aan de provincie aangeboden als zijnde een goed alternatief voor de aanleg van verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen in relatie tot de Europese Kaderrichtlijn Water. Het gaat om goede, verantwoorde, alternatieven door actief biologisch beheer die minder ingrijpend, goedkoper en effectief zijn. Maatregelen die zweefbagger verwijderen, de aanmaak van zweefbagger voorkomen, de inbreng van fosfaten in de plassen terugdringen, de invloed van de wind en de recreatievaart terugdringen én de invloed van opwerveling door witvis terugdringen. De gemeente Wijdemeren drong er daarbij op aan ook te kijken naar steeds nieuwe mogelijkheden en technische ontwikkelingen.

Het college betreurt het dat dit plan nu van tafel is geveegd. Daarbij staat het door GS genomen besluit haaks op de in de Stuurgroep Loosdrechtse Plassen gemaakte afspraken op 15 mei jl. Besloten werd de nieuwe technieken te inventariseren, te beoordelen en samen met het 10-puntenplan van Wijdemeren aan de statencommissies voor te leggen. Het college betreurt het dat de provincie deze afspraak niet na komt.

Steun nodig

In een onlangs verzonden brief aan provinciale staten zet het college het standpunt van Wijdemeren nogmaals uiteen en vraagt het college om steun bij het behoud van het unieke karakter van de Loosdrechtse Plassen door af te zien van de aanwijzing en samen met Wijdemeren te werken aan een goed alternatief. Op 13 september a.s. bespreekt de commissie van provinciale staten het voornemen van gedeputeerde staten. De wethouders Schenkkan en Lorjé zullen er het standpunt van Wijdemeren verdedigen.


De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Windstil 25º Naar volgende bericht