DBW reageert op Bijl
Wijdemeren, 24 oktober 2006

Tijdens de laatste raadsvergadering sprak burgemeester Don Bijl de politiek vermanend toe. René Voigt (DBW) reageert daarop in een ingezonden brief.

De opmerkingen van burgemeester Don Bijl bleven in de raad een beetje in de lucht hangen, omdat hij wel een verwijt maakte, maar er niet bij zei waar hij het precies over had. Inmiddels is duidelijk dat een stukje van DBW in de pers zijn toorn had gewekt. In de Gooi- en Eemlander schreef Simone Stevens er later een groot stuk over, met foto van René Voigt.

Ingezonden Brief

Het aanzien van de politiek

Als een burgemeester de raadsvergadering begint met het voorlezen van een verklaring is er meestal iets aan de hand: een blijde, bijzondere of schokkende gebeurtenis. Burgemeester Bijl begon de raadsvergadering van afgelopen donderdag met het voorlezen van een verklaring, waarin hij de politieke partijen opriep om de fatsoensnormen in acht te nemen bij het reageren op het collegevoorstel om de OZB met 11% te verhogen. In de raadsvergadering nodigde ik de burgemeester uit om zijn algemene woorden concreet te maken en vroeg hem wat hij precies bedoelde. Hij wilde daar niet op ingaan en ging het debat uit te weg. Als de burgemeester bewust kiest voor een verklaring in de openbare raadsvergadering, moet hij ook het lef hebben om daarover te debatteren.


Fractievoorzitter René Voigt (DBW)

Wat is er nou eigenlijk aan de hand?

In het coalitieakkoord van CDA, PvdA, VVD en GroenLinks staat: "Er zal deze periode geen belastingverhoging plaatsvinden, behoudens de inflatiecorrectie". We zijn nog maar zes maanden verder en door het college wordt voorgesteld om de OZB met 11% te verhogen. En ook de afvalstoffenheffing en het rioolrecht gaan omhoog.
In een persbericht over de voorgestelde belastingverhogingen betitelden wij het coalitieakkoord als een navrante leugen. En wij hadden het over waardeloze woorden en leugenachtige politiek van bestuurders die het niet zo nauw nemen met hun gegeven woord. De woorden "leugen" en "leugenachtig" vielen niet in goede aarde. Na de raadsvergadering zei de burgemeester tegen me dat wij ook andere woorden hadden kunnen gebruiken. We mogen het dus wel leugens vinden, maar dat niet zeggen of opschrijven. Wij houden echter van duidelijkheid en onze toon is vaak kritisch en scherp. Wat is daar mis mee? We zitten toch niet in de raad om elkaar over de bol te aaien en complimentjes te geven? Natuurlijk moeten de fatsoennormen in acht worden genomen, maar de door ons gekozen woorden vallen echt wel mee. In de Haagse politiek gebruiken ze vaak veel hardere termen en daar hoor je niemand over. Het geeft overigens te denken dat de burgemeester het blijkbaar wèl fatsoenlijk vindt om afspraken en beloften niet na te komen.

De burgemeester zei in zijn verklaring dat het gebruik van de woorden "leugen" en "leugenachtig" het aanzien van de politiek schaadt. Wie schaadt het aanzien van de politiek? Het college en de partijen die beloften uit de verkiezingsprogramma's en het coalitieakkoord niet nakomen òf de partij die daarop –toegegeven, in scherpe bewoordingen- reageert?

René Voigt
Fractievoorzitter Dorpsbelangen Wijdemeren

home
verder
terug
reageer
zoek
nieuwsbrief
bron
Ingez. Brief
foto
---
auteur
Rik Jungmann