Rik Jungmann

Rik Jungmann

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Borghouts bezoekt Wijdemeren

Wijdemeren, 9 juni 2006

Commissaris van de Koningin van Noord-Holland, Harry Borghouts, bracht vandaag een ambtsbezoek aan Wijdemeren. Alle belangrijke zaken voor Wijdemeren kregen aandacht.


Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Harry Borghouts.

Per busje doorkruiste het college van B&W samen met de CdK heel Wijdemeren om ter plaatse kennis te nemen van de problematiek. Ook werd gesproken met de projectgroep die het dorpscentrum Loosdrecht ontwikkelt en begeleidt. Bij vijfentwintig graden was het een warme tocht, zo vertrouwde burgemeester Don Bijl ons toe toen hij terugkwam in de koele hal van het gemeentehuis.

Overleg met de raad

Om half vijf kwam de voltallige raad bijeen om met de heer Borghouts van gedachten te wisselen over wat Wijdemeren bezighoudt. Het dorpscentrum Loosdrecht, nieuwbouw op Ter Sype, het verdiepingenplan, het openbaar vervoer, de invoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en nog een aantal zaken. Helaas waren niet alle partijen van de partij. Zowel DBL als DBW waren er niet. Om ieder misverstand uit te sluiten verklaarde Don Bijl nadrukkelijk dat de oorzaak lag in het feit dat de beide oppositiepartijen echt verhinderd waren.

Punt voor punt werden de onderwerpen door burgemeester Don Bijl aan de orde gesteld, waarna CdK Harry Borghouts kon toelichten of reageren. Aansluitend kreeg de raad per onderwerp de gelegenheid om vragen te stellen of te reageren. Daarvan werd, tot verbazing van het college, nauwelijks gebruik gemaakt. Om te voorkomen dat de indruk zou ontstaan dat onderwerpen als het dorpscentrum of het verdiepingenplan niet leefden in de raad, benadrukte Don Bijl dan dat het toch echt belangrijke onderwerpen waren.


V.l.n.r. CdK Borghouts, burgemeester Bijl en raadsgriffier Baerte de Brey.

Heel voorzichtig

Het debat verliep uiterst voorzichtig en terughoudend. De enige echte discussie ontstond toen het over openbaar vervoer ging. CdK Borghouts verklaarde dat het OV in Wijdemeren sterk verbeterd is. Hogere frequenties van de bussen zijn daaraan debet. Hilbrand Korver (GL) was het volstrekt oneens met de conclusie van Borghouts, die steun kreeg van wethouder Wim Neef. "Noord-Holland is de enige, de enige(!), provincie waar het gebruik van het OV toeneemt." :hield Borghouts de raad voor. "Wij meten iedere dag." Korver was niet te vermurwen. "Er rijdt geen bus meer in de Horstermeer. Het is verslechterd."

Opvallende punten

Dorpscentrum

De procedure voor het dorpscentrum heeft bij de provincie vertraging opgelopen. In Noord-Holland Noord zijn de rode contouren opgeheven. Hier nog niet. Dat leidt tot vertraging. Borghouts begreep dat er haast geboden is en zal zich daarvoor inspannen.

Verdiepingenplan: Wat is waar?

Don Bijl gaf een samenvatting van de stand van zaken rond het verdiepingenplan. Tussen de lezing van de gemeente en de informatie die Borghouts had ontvangen bleek nogal wat verschil te bestaan. De komende week laat hij uitzoeken wat er echt gebeurd is en wie er gelijk heeft. Hij vroeg de raad of deze voor eeuwig tegen verdiepingen zou zijn. Kees Bosdijk (PvdA) gaf aan dat de raad op argumenten tegen is. Als aan die argumenten iets mocht veranderen, dan kan het standpunt ook wijzigen. Vooralsnog echter niet. In deze discussie werd de inbreng van DBL en DBW node gemist.

Cultuurnota

Wethouder Nelleke Schenkkan vroeg om hulp van de provincie om een cultuurnota samen te stellen. Harry Borghouts legde de bal terug. "U kunt samen met de betrokkenen vast beginnen." :kaatste hij de bal terug met een brede glimlach. "Voor ambtelijke steun kunt u eens bij Hilversum, in de rol van centrumgemeente, gaan buurten. En kijk eens goed naar de provinciale subsidieregelingen."

Wijdemeren: geen herindeling

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak pleitte de CdK voor verregaande herindelingen, ook in het Gooi. Wijdemeren heeft gedeputeerde Moens gevraagd om buiten de herindelingen te blijven. Daarop zou hij voor 1 juni antwoorden. Dat is niet gelukt. Toch kon Borghouts wel onthullen dat Huizen, Hilversum en Wijdemeren waarschijnlijk niet nu al heringedeeld zullen worden. "Met het gevaar dat u later blijkt achter het net gevist te hebben als er grote gemeenten om u heen zijn ontstaan." : voegde hij er waarschuwend aan toe.

Om de zaak nog wat ingewikkelder te maken, Loenen is woedend op Utrecht werd enkele dagen geleden bekend. Over herindeling met Abcoude en Breukelen.

Lorjé: Te weinig ambtenaren

In het betoog van wethouder Wim Lorjé kwam de verrassing van de middag. Waar Lorjé tijdens de algemene beschouwingen op 9 november nog vurig pleitte voor een absolute personeelsstop en vond dat het ambtenarenapparaat van Wijdemeren te ruim bemeten is en dringend afgeslankt moet worden, bleek hij nu tot een totaal ander inzicht te zijn gekomen. Alsof ex-wethouder Hagen aan het woord was, gaf hij aan dat Wijdemeren het absolute minimum aan ambtenaren heeft. "We zitten te krap in het jasje en hebben te weinig capaciteit." : aldus Lorjé.

A6-A9

In een discussie over het aanleggen van de natuurverbinding bij de Molen in Ankeveen stelde Hilbrand Korver (GL) de vraag naar het standpunt van Noord-Holland over de A6-A9 discussie. Borghouts gaf aan dat de provincie vanaf het eerste moment tegen die verbinding is geweest en daar druk voor heeft gelobbyd. "Maar uiteindelijk beslist Den Haag."

Bij het afscheid kreeg Borghouts van Don Bijl een geschenk dat bij vijfentwintig graden niet echt nuttig is. Een parapluie. En een pen.

De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Windstil 25º Naar volgende bericht