Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Noodkreten PSZ en Scouting

Kortenhoef, 24 januari 2006

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke en Scouting Klaas Toxopeus hebben allebei een noodkreet gestuurd aan de gemeenteraad. Op 2 februari worden die besproken.

Peuterspeelzaal

Mirjam Arnoldy, de voorzitter van peuterspeelzaal Olleke Bolleke in Kortenhoef luidt in haar brief van 17 jaunari de noodklok. Als er niets gebeurt, dan is de peuterspeelzaal binnenkort failliet. Zij sprak onlangs in bij de commissie Maatschappelijke Zaken over hetzelfde onderwerp.


Mirjam Arnoldy, voorzitter Olleke Bolleke.

Slachtoffer herindeling en zwalkend beleid.

De peuterspeelzaal dreigt het slachtoffer te worden van de herindeling en het zwalkende beleid van het gemeentebestuur. In 's-Graveland kreeg de psz een subsidie van 15.000 euro. 's-Graveland stelde indertijd als voorwaarde voor die subsidie dat de psz gediplomeerde beroepskrachten in dienst had en voldeed aan eisen t.a.v. ARBO, GGD, etc. Daaraan werd voldaan.

Na de herindeling veranderde de visie van het gemeentebestuur op peuterspeelzalen totaal. Van het vriendelijke klimaat in 's-Graveland veranderde dat in een nieuwe ijstijd. Vrijwel unaniem was de Wijdemeerse politiek van mening dat peuterspeelzalen de verantwoordelijkheid zijn van de ouders en van niemand anders. De commissie Van den Broeck, onder leiding van CDA raadslid Jan van den Broeck, besloot dan ook dat de subsidie aan alle peuterspeelzalen in de komende tijd terug moest naar nul euro. PvdA fractieassistent Frank van Rijk hield indertijd zelfs een wetenschappelijk pleidooi voor totale afschaffing van de subsidie aan peuterspeelzalen. Alleen GroenLinks verzette tegen deze zienswijze. Wim Lorjé van de VVD stemde op het laatste moment ook tegen. Het voorstel werd met 17 tegen 2 aangenomen.

De hoge eisen, die 's-Graveland stelde aan de professionaliteit met een bijbehorend kostenniveau, zijn nu, in Wijdemeren dat de subsidie naar nul brengt, de oorzaak van een snel naderend failliet.

Eén vijfde van oorspronkelijke subsidie.

Het gevolg? Olleke Bolleke kreeg 15.000 euro in 2004 en minder dan 10.000 euro in 2005. Er ligt nu een voorstel om 34.000 euro te verdelen over tien peuterspeelzalen, ofwel 3.400 euro voor Olleke Bolleke.

Daarvan kunnen geen professionele krachten betaald worden. "Het is 10 keer niets." : schrijft Mirjam Arnoldy. In haar brief spreekt ze de verwachting uit dat alle PSZ-en in 's-Graveland dit of volgend jaar failliet gaan.

Nieuwe verkiezingen, nieuwe kansen

Intussen is in de raad het klimaat weer veranderd. Met de verkiezingen op komst en dankzij nieuw inzicht door het rapport over de sociale structuurvisie, bewijzen enkele partijen plotseling weer lippendienst (?) aan subsidie voor peuterspeelzalen. (M.u.v. GroenLinks dat altijd daarvoor was.)

Wat staat er In de verkiezingsprogramma's?

niets
niets
niets
Het is uiteraard het mooiste als je behoorlijk werk kunt vinden. Daarom moet bijvoorbeeld kinderopvang goed geregeld zijn. Peuterspeelzalen en kinderopvangplaatsen mogen de gemeente best wat kosten, de samenleving krijgt er heel wat voor terug.
Het programma 2006 -2010 is gericht op gezonde gemeentefinanciën zonder verdere afbraak van de welzijnsvoorzieningen, zoals de peuterspeelzalen, (sport) verenigingen.
Goede scholen is van het grootste belang voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen zijn voor hun vierde jaar het meest taalgevoelig. Voorschoolse opvang met aandacht voor taalontwikkeling, sociale vaardigheden en spel vinden we noodzakelijk. Samenwerking tussen basisschool en peuter- en kinderopvang vinden wij van belang. Binnen dat kader pleit de PvdA er voor om de subsidie voor peuterspeelzalen niet af te bouwen maar weer opnieuw op te zetten.
De VVD is voorstander van de Brede School. Voor de VVD is de keten consultatiebureau, peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool essentieel voor een goed onderwijs- en jeugdbeleid.

Scouting

Ook Scouting Kortenhoef luidt de noodklok. De gebouwen van de scouting staan achter de gemeentewerf op vervuilde grond. De gebouwen vallen bijna van ellende in elkaar. Eén gebouw is zelfs al gesloten door de gemeente vanwege onveiligheid. In een brief van 12 januari aan de raad beklaagt het bestuur van de groep zich. De muziekvereniging en de konijnenfokvereniging krijgen wel een vernieuwd gebouw. Aan de scoutinggroep zegt het college slechts toe dat de grond gesaneerd zal worden. Daar houdt het op. Geen bestrating, geen riolering, geen omheining en geen fundering.

De groep vreest dat het onder die omstandigheeden vrijwel onmogelijk zal blijken te zijn om sponsors te vinden en vraagt het gemeentebestuur om een grotere betrokkenheid en een ruimere bijdrage.


De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Windstil Naar volgende bericht