Rik Jungmann

---

Persbericht
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Situs stapt uit Projectgroep

Oud Loosdrecht , 7 september 2005

Het vreedzame overleg over het Dorpscentrum Loosdrecht vertoont een flinke barst. Projectontwikkelaar Situs doet niet mee.

De plannen voor de Dorpscentrum Loosdrecht strandden nadat de Raad van State ze verbood. Er werd een herstart gemaakt waarbij alle betrokken partijen in goed overleg en met geven en nemen tot een haalbaar plan moeten komen. Een hoofdrol in dit stuk is weggelegd voor projectontwikkelaar Situs, die de ontwikkelingen in en om het gebied moet gaan uitvoeren.

Tot grote teleurstelling van de gemeente heeft Situs zich terugetrokken uit het overleg. Situs wil de eigen koers blijven varen, waarmee een flinke bres is geslagen in de pogingen om tot een nieuw plan te komen.

Persbericht

Situs niet in projectgroep dorpscentrum Oud-Loosdrecht

Projectontwikkelaar Situs gaat geen deel uit maken van de projectgroep Dorpscentrum Oud-Loosdrecht. De gemeente betreurt deze beslissing van Situs maar houdt vast aan de opdracht die de breed samengestelde projectgroep heeft om voor het einde van het jaar met een nieuw uitvoerbaar plan voor een nieuw dorpscentrum in de kern Oud-Loosdrecht te komen.

De gemeente en Situs hebben een onoverbrugbaar meningsverschil over de rol die de projectgroep heeft. Situs is van mening dat de taak niet verder kan gaan dan het inventariseren van wensen die er onder de bevolking leven en dat het maken van een nieuw plan de verantwoordelijkheid van Situs is. De gemeente blijft van mening, zoals dat op de informatiebijeenkomst op 8 juni duidelijk is gesteld, dat er gewerkt wordt met een bepaalde werkvorm waarbij de projectgroep verantwoordelijk is voor het maken van een nieuw plan.

Breed draagvlak

De gemeente wil snel beschikken over een nieuw plan dat kan rekenen op een breed draagvlak. Een externe onafhankelijke procesbegeleider heeft hiervoor een brede projectgroep met belanghebbenden, omwonenden en Situs samengesteld. Hoewel Situs bij de eerste bijeenkomst van de projectgroep op 29 augustus aanwezig was, heeft zij per brief van 1 september 2005 te kennen gegeven niet deel uit te willen maken van de projectgroep. De gemeente heeft in een nader gesprek op 5 september jl. Situs niet van haar standpunt kunnen afbrengen. De consequenties van het standpunt van Situs worden nog nader onderzocht.


De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Windstil 24º Naar volgende bericht