Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Dorpscentrum: Projectgroep start

Loosdrecht, 16 augustus 2005

Aan de historie van het Dorpscentrum Oud-Loosdrecht wordt op 29 augustus een nieuw hoofdstuk toegevoegd. De projectgroep onder leiding van Ad de Regt komt voor het eerst bijeen.


Ad de Regt, de facilitator, die de strijdende partijen rond het
Dorpscentrum Loosdrecht op één lijn moet zien te brengen.

Op 8 juni was de raadszaal van het gemeentehuis aan de Rading 1 afgeladen vol met belanghebbenden van het Dorpscentrum. De gemeente, projectontwikkelaars, watersportexploitanten en omwonenden. Daar werd het voorstel gedaan om elkaar niet tot bij de Raad van State te bestrijden, maar om in goed overleg tot een nieuw plan te komen waarin alle partijen zich min of meer kunnen vinden.

De man die dat proces naar een goed einde moet begeleiden is Ad de Regt. De afgelopen tijd heeft hij een aantal gesprekken gevoerd, die leidden tot een voorstel onzake de samenstelling van de projectgroep aan burgemeester Don Bijl, die de eindregie van het proces voert. In onderstaand persbericht staan de voorgestelde leden van de projectgroep, die op 29 augustus van start moet gaan. Enkele leden van de projectgroep zijn al jaren bezig met het Dorpscentrum in de één of andere rol.

Persbericht

Projectgroep samengesteld eerste bijeenkomst op 29 augustus a.s.
Nieuwe start voor Dorpscentrum Oud-Loosdrecht

Binnenkort gaat een breed samengestelde projectgroep van start met het maken van een nieuw plan voor het dorpscentrum van Oud-Loosdrecht. Door een uitspraak van de Raad van State in december 2004 is het oude plan van de baan. De gemeente is echter van mening dat de invulling van het al aangekochte gebied geen uitstel verdraagt en wil weer snel beschikken over een nieuw plan waarvan de uitvoering al volgend jaar kan beginnen.

Binnenkort gaat een breed samengestelde projectgroep van start met het maken van een nieuw plan voor het dorpscentrum van Oud-Loosdrecht. Door een uitspraak van de Raad van State in december 2004 is het oude plan van de baan. De gemeente is echter van mening dat de invulling van het al aangekochte gebied geen uitstel verdraagt en wil weer snel beschikken over een nieuw plan waarvan de uitvoering al volgend jaar kan beginnen.

Op 8 juni heeft de gemeente tijdens een informatieavond uitgelegd dat zij het plan niet alleen met projectontwikkelaar Situs wil maken, maar daarbij ook de bevolking en vooral belanghebbende omwonenden direct wil betrekken. Burgemeester Bijl, die zelf de regie voert, heeft hiervoor een onafhankelijke procesbegeleider aangetrokken. Deze heeft onlangs een brede consultatie- en formatieronde afgerond en gesprekken gevoerd met groot aantal belanghebbenden en indirect betrokkenen. Ook heeft hij de burgemeester een voorstel gedaan voor de samenstelling van een brede projectgroep. De samenstelling is als volgt:

  • Dhr. J. Alkema (Gemeente Wijdemeren)
  • Dhr. B. Prins (Situs BV, projectontwikkelaar)
  • Mevr. J. Bonnema (Watersportsector)
  • Dhr. M. Repko (Nieuwe Kompas, Horecasector)
  • Dhr. J. v.d. Meulen (omwonende/ watersportsector)
  • Dhr. T. van Ooijen (omwonende)
  • Dhr. H. Pijnaker (omwonende)
  • Dhr. R. v.d. Wurf (omwonende)
  • Mevr. D. de Haan-Vogel (bewoners O-L)

Deze projectgroep komt 29 augustus a.s. voor het eerst bij elkaar en heeft als taak om voor de jaarwisseling met een nieuw uitvoerbaar plan te komen dat kan rekenen op een breed draagvlak onder de bevolking. De gemeente heeft toegezegd dat het plan van de projectgroep ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd als het voldoet aan de uitgangspunten.

Idee inbrengen

Mensen die alsnog een belang of idee willen inbrengen om bij de planvorming te betrekken, kunnen contact opnemen met één van de projectgroepleden. Direct belanghebbende omwonenden kunnen hiervoor terecht bij de heer T. van Ooijen (06-53181115) en overige bewoners bij mevrouw D. de Haan-Vogel (06-45386343). Bij geen gehoor kunnen zij contact opnemen met de procesbegeleider dhr. A. de Regt (06-15017811).

De vorderingen van de projectgroep zijn te volgen op www.wijdemeren.nl . Zoek in het Digitaal Loket op: Dorpscentrum Oud-Loosdrecht.


De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Windstil 21 Naar volgende bericht