Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Project Dorpscentrum gestart

Wijdemeren, 8 juni 2005

In een afgeladen raadszaal op het gemeentehuis werd vanavond de aftrap gegeven voor een nieuwe aanpak om tot een Dorpscentrum voor Oud Loosdrecht te komen.

Nadat alle plannen voor het Dorpscentrum de afgelopen tien jaar op de één of andere manier schipbreuk leden, de laatste keer voor de Raad van State, werd vanavond een herstart gemaakt. Zestig tot zeventig belangstellenden waren op de avond afgekomen.


Volle zaal

Alle Belangen tellen

De aanpak is anders dan tot nu toe. Er is door de gemeente een facilitator aangesteld. Iemand die het open en transparante proces moet begeleiden, waarbij alle belanghebbenden op min of meer gelijke voet aan de besluitvorming kunnen deelnemen. De facilitator, Ad de Regt, stelde zich zeer nadrukkelijk neutraal op. De gemeente is één van de belanghebbenden, evenals de omwonenden, de projectontwikkelaar, de ondernemers. Iedereen die een belang heeft, van welke aard dan ook, kan contact met Ad de Regt opnemen en hem voorleggen welk dat belang is. De Regt weegt alle belangen af en komt tot de aanstelling van een stuk of zeven, acht leden in de te vormen projectgroep. De leden van deze projectgroep zijn vertegenwoordigers van hun groepsbelang.


Ad de Regt, de facilitator. Op de achtergrond wethouder Wim Neef.

Website is Informatiebron

Na de formatie van de projectgroep worden alle belangen geïnventariseerd en worden deze onderling afgewogen. Ieder lid van de projectgroep is verantwoordelijk voor terugkoppeling naar zijn of haar achterban. Er zijn enkele uitgangspunten vastgesteld, zoals het geldende bestemmingsplan en financiëel neutraal voor de gemeente. De rode contour, de lijn tot waar gebouwd mag worden, geldt nadrukkelijk niet. De projectgroep mag daarover besluiten. Voor informatie over de voortgang wordt veel gebruik gemaakt van de gemeentelijke website. Alle verslagen van de projectgroep zullen op de website komen.

Uitvoering volgend jaar

Ad de Regt denkt dat het mogelijk moet zijn om in oktober/november het ontwerp klaar te hebben, in december te besluiten en in de eerste helft van volgend jaar tot uitvoering over te gaan. Halverwege zullen de resultaten aan de raad worden voorgelegd om ook die betrokken te houden.
De projectontwikkelaar blijft Situs, omdat daar contractuele afspraken mee zijn gemaakt en omdat de ervaringen met Situs positief zijn. Aan het proces zal de architect van het vorige plan deelnemen, al werd niet uitgesloten dat er een tweede bij komt als dat nodig mocht blijken te zijn.

In het begin van de avond werd vrij afwachtend gereageerd, waarbij soms de frustraties uit het verleden doorklonken. De Regt nam voortdurend de spanning weg door iedereen uit te nodigen deel te nemen aan het proces. Bij weerwoord nodigde hij de spreker in kwestie uit om te komen met betere ideeën, hetgeen ook de-ëscalerend werkte.

Sfeer verbeterd

Na afloop van de avond was de sfeer in de zaal vrij ontspannen. Iedereen die een belang bij de ontwikkeling heeft, of het nu om zijn bedrijf gaat, of zijn uitzicht of een commerciëel belang, wordt uitgenodigd om contact op te nemen met Ad de Regt, 0615017811 op dinsdagen tussen 9 en 10 uur. Dat kan leiden tot een afspraak. Alle belangen die zich melden worden later door De Regt ingebracht in de projectgroep.
Als de constructieve sfeer, die aan het eind van de avond leek te heersen, zo blijft, dan is het mogelijk dat met deze aanpak een oplossing voor de grote problemen wordt gevonden.


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolkt Windstil 16º Naar volgende bericht