Rik Jungmann

Rik Jungmann

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Ottenhome aan Zijden Draad

Loosdrecht, 8 juli 2005

Met een fax heeft Fortis Vastgoed de gemeente onder zware druk gezet. Meewerken aan de oeverlijnverplaatsing, of Fortis sluit Ottenhome. Dat was de boodschap.

In de vorige raad stelde het college voor om de procedure te starten om de oeverlijnverplaatsing van de Loosdrechtse Plassen voor de ontwikkeling van het Dorpscentrum mogelijk te maken. De raad hield dat besluit toen tegen omdat net bemiddelingsproject over de planontwikkeling net gestart was. De raad wilde dat proces niet verstoren met voorbarige stappen.


Ottenhome verzet zich tegen de plannen om in de Plas te gaan bouwen.

De oeverlijnverplaatsing hangt samen met de z.g. rode contour, de grens tot waar bebouwing mag plaatsvinden. Met de oeverlijnverplaatsing wordt de rode contour tot in de Loosdrechtse Plassen gelegd, waarmee de weg wordt vrijgemaakt om een pier met woningen in de plas te leggen. Er bestaat in Loosdrecht veel weerstand tegen deze ontwikkeling. Velen, waaronder Ottenhome en zo te horen de meerderheid van de aanwezigen op de publieke tribune, denken dat een dergelijke ontwikkeling de recreatieve waarde van de plek sterk zal schaden.

Fortis zet gemeente onder druk

Fortis wil echter verder met de ontwikkeling van woningbouw en bedrijvigheid (50/50) en zette de gemeente onder zeer zware druk om toch de procedure te starten en daarmee vertraging in het project te voorkomen. In een fax van 30 juni dreigde Fortis Ottenhome te sluiten als het gemeentebestuur niet de procedure voor de oeverlijnverplaatsing nu zou starten. Uitgekiend deelde Fortis in de fax mee dat het bedrijf zou besluiten over sluiting van Ottenhome op 8 juli (vandaag) zodra de uitkomst van het raadsdebat bekend was.


Tjokvol

Dat was de reden dat het college gisteren in de tjokvolle raadszaal weer het voorstel aan de raad voorlegde om bij de provincie met de procedure te starten. In de inspraakronde kwamen Sjors Chambonée en Jacob van der Meulen aan het woord over dit onderwerp. Chambonée riep: "Gooi al die projectontwikkelaars eruit en begin opnieuw." Een daverend applaus en gejuich vanaf de publieke tribune was zijn deel.

Geen waardering voor Projectontwikkelaars

In het debat hadden de diverse partijen ook geen goed woord over voor de manier waarop met name Fortis deze zaak behandelde. André Spils (DBL) stelde cynisch vas: "Projectontwikkelaars interesseren zich niet voor het dorp." en "Het zijn niets ontziende zakenlui." en "Is de gemeente daar wel tegen opgewassen?" Hij stelde voor om accoord te gaan met het starten van de procedure onder voorwaarde dat Fortis vandaag zou besluiten Ottenhome open te houden. Henk de Kloet (DBW) ging verder dan DBL. Hij wilde niet meewerken aan de start van de procedure omdat hij het nog steeds te vroeg vond om dat besluit nu al te nemen. Bovendien denkt hij dat de ontwikkeling van woningbouw in de Plas de doosteek voor Ottenhome zal betekenen. De pressie van Fortis legde hij naast zich neer.


De ingang van Ottenhome.

Els van Hall (VVD) vond het drukmiddel van Fortis om Ottenhome te sluiten oneigenlijk. Eerst plannen maken en dan pas de procedure starten voor een eventuele oeverlijnverplaatsing, was haar standpunt. Overigens was zij, net als de hele raad en het college, van mening dat alles gedaan moet worden om Ottenhome open te houden. Over projectontwikkelaars had zij weinig goede woorden over. "Spuugzat" was het woordje dat langs kwam. Net als DBW wilde zij niet meewerken aan een geforceerde start van de procedure.

Freek Visser (CDA) verklaarde geschokt te zijn door de houding van Fortis. Hij zei dat de houding van Fortis onfatsoenlijk is en eiste als raad met meer respect te worden behandeld. De ontwikkelingen gaven hem weinig vertrouwen in de toekomst. Hij deelde de mening van DBL dat er vandaag aan Fortis de eis gesteld moet worden om Ottenhome tot de definitieve bouwvergunning verleend is, open te houden. Ook de PvdA sloot zich hierbij aan.

Fortis kan Ottenhome sluiten

Na een schorsing gaf burgemeester Don Bijl nog een uitvoerige toelichting op de situatie. Hij wees er daarbij op dat Fortis eigenaar is van Ottenhome en dat de gemeente niets te zeggen heeft over al dan niet sluiten daarvan. HIj zegde toe dat de insteek van het college zal zijn dat met Foris de afspraak gemaakt zal worden om Ottenhome open te houden tot de onherroepelijke bouwvergunning voor het Fortisproject is afgegeven in ruil voor nu starten van de procedure om de oeverlijn te verplaatsen.


De Oud-Loosdrechtsedijk, rechts het uithangbord van Ottenhome.

Bij stemming bleken DBW en VVD tegen het starten van de procedure nu te stemmen, de overige partijen stemden daar mee in. Wethouder Wim Neef voorzag vandaag een "gezellig" gesprek met Fortis over de kwestie.


De wekelijkse nieuwsbrief Regen Zwaar bewolkt Windstil 17 Naar volgende bericht