Rik Jungmann

---

Ingezonden Brief
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

CDA over Gemeentehuis

Wijdemeren, 8 juli 2005

Betske van Henten (CDA) vindt dat de bijdrage van het CDA aan het debat van gisteren over het gemeentehuis onjuist is weergegeven in de WWK. Zij stuurt haar letterlijke bijdrage.

Ingezonden Brief

Geachte redactie,

Zojuist las ik uw verslag van de discussie over de huisvesting. Ik vind dat u daarin geen recht doet aan de bijdrage die ik namens het CDA heb geleverd bij deze discussie. Ik mis onze weerlegging van de citaten (die overigens al eerder door de webkrant zijn aangehaald) en u gooit de argumenten van met name CDA en PVDA (en ook DBL en andere partijen) door elkaar en op één hoop. Over  secundaire kosten zoals verhuizing, personeel voor begeleiding van de nieuwbouw en de continuiteit van het werk heb ik namelijk niet gesproken. Bijgaand tretf u de CDA bijdrage aan de discussie aan. Ik vraag u die te plaatsen op de website, zodat de burgers volledig geinformeerd zijn. hartelijke groet,

Betske van Henten (Fractievoorzitter CDA)


Bijdrage in de raadsvergadering over het voorstel voor definitieve huisvesting Rading 1

Er is de laatste week veel over geschreven en veel over gesproken.

De meningen lopen uiteen van voorstanders van aankoop van dit plan (we krijgen zelfs felicitatiekaartjes) tot tegenstanders ( mevrouw Denninger en het willen organiseren van een referendum).

Wat zijn voor het CDA de overwegingen?

De prijs die bedongen is voor Rading 1 betekent immers dat er sprake is van een break even punt. Beide opties zijn even duur.

Zo staat in het stuk.

Waarom dan toch de Rading? En niet een mooi nieuw pand in een prachtige omgeving in het geografische midden van de gemeente? Het CDA heeft steeds gezegd: wij kiezen voor de goedkoopste optie. Dat is dus de belangrijkste vraag die beantwoord moet worden. Gebleken is dat Rading 1 de goedkoopste optie is. Immers bij nieuwbouw op Brugchelen zijn er een aantal risico's, die ervoor zorgen dat de kans groot is dat er meer geld voor nodig is.

Ik noem overschrijding van de bouwkosten en de lengte van de planprocedures (eventuele bezwaren), maar ook het parkeren op het maaiveld zien wij als een risicofactor, die mogelijk veel hogere kosten met zich mee zou kunnen brengen.Blijven zitten op Rading 1 biedt ons de mogelijkheid om nog eens met elkaar om de tafel te gaan zitten en te bekijken welke zaken uit het programma van eisen werkelijk noodzakelijk zijn. Waardoor de huisvestingslasten flink omlaag kunnen. Ik kon daar later nog op terug.

Spelen andere argumenten dan geen rol meer?

Ja wel, belangrijk is natuurlijk ook wat de gebruikers er van vinden. We denken dan vooral aan de burgers. Wat willen de burgers. Burgers verwachten van de gemeente vooral een adequate dienstverlening. Op een plek die goed bereikbaar is en waar voldoende parkeerruimte is. Daar voldoet de Rading aan. Het is een functioneel gebouw het ligt gunstig ten opzichte van uitvalswegen en er zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.

Voor de locatie Brugchelen ligt dat een stuk moeilijker. Het aantal verkeersbewegingen op het Noorder- en Zuidereinde zal flink toenemen met tenminste 600 bewegingen per dag. Komende en gaande ambtenaren en bezoekers op wegen waar toch al veel te doen is over de zware verkeersbelasting.

Moet het niet ook een representatief gebouw zijn?

Dat zou pleiten voor nieuwbouw op Brugchelen, prachtig gelegen tussen de landgoederen in het groen. Een unieke locatie.

Verreweg de meeste burgers vinden een representatief gebouw helemaal niet belangrijk, zolang er maar een representatieve trouwlocatie is dicht bij huis, het liefst in de eigen kern. Daar moeten we dus voor zorgen.Een andere belangrijke groep gebruikers zijn de ambtenaren. Voor hen is het vooral belangrijk dat er een goede werkomgeving is. Ook daar voldoet de Rading aan. Het is een ouder, maar wel functioneel kantoorgebouw.

Nog een aantal andere zaken die ik wil aanstippen:

Het gebouw moet natuurlijk wel op het grondgebied van Wijdemeren komen te liggen. Daar moet het college zo snel mogelijk mee aan de slag.

Brugchelen en ook Westerveld moeten verkocht worden. Al dan niet gezamenlijk. We moeten er alles aan doen om daar een goede prijs voor te krijgen.

Er wordt beweerd dat het CDA een draai heeft gemaakt, mevrouw Denninger zet dat ook nog eens tijdens haar inspraak. Er worden woorden aangehaald uit de discussie over de tijdelijke huisvesting. Het citaat luidt: “overwin uw angst, dat zal niet gebeuren, wij zitten er zelf bij als het gebeurt.”

Wat ik letterlijk gezegd heb over de angst dat deze tijdelijke huisvesting wel eens permanent zou kunnen worden is: “Ik wil een beroep doen op deze heren, het zijn alleen mannen die deze angst hebben, overwin deze angst en vertrouw op uzelf. Ook over definitieve huisvesting beslist deze raad, u bent er dus zelf bij”.

Die woorden heb ik gezegd in de context van een keuze voor tijdelijke huisvesting, die op dat moment dringend gewenst was. Als er geen tijdelijke huisvesting was gekomen waren we nog jaren lang moeten aanmodderen, voordat er een gemeentehuis zou zijn gebouwd. Dat was de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers niet ten goede gekomen. En dat is nou net wat de burgers belangrijk vinden: adequate dienstverlening. Het maakt ze dan niet u in welk gebouw dat gebeurd. Overigens was het dhr.Voegt die voor Dorpsbelangen in de raad van juni 2002 vroeg om Rating I te betrekken bij de keuze voor definitieve huisvesting.

Ik wil tot slot nog even terug komen op het programma van eisen.

Bij de algemene beschouwingen in november hebben wij gezegd dat de huidige huisvesting in ieder geval de komende jaren voldoende mogelijkheden biedt.

Er is een globaal programma van eisen opgesteld. Bij aankoop van het pand Rading ligt de keuze voor of dat programma van eisen gerealiseerd moet worden. We praten dan over een investering van ruim 4,2 miljoen euro, waarvan € 1,7 miljoen voor achterstallig onderhoud van installaties.

We gaan het daar later over hebben, maar wij geven vast een schot voor de boeg.

Het CDA kiest voor een sober gemeentehuis. Een nieuwe raadszaal, aankleding van de buitenkant van het gebouw: het zijn wensen die in de tijd uitgezet kunnen worden en afhankelijk zijn van de financiële positie van de gemeente. Ook de vervanging van installaties moet opnieuw bekeken worden. De luchtbehandelinginstallatie is bijvoorbeeld zeer recent al verbeterd. Dus op dit moment én temporisering én fasering van aanpassingen. Daarmee besparen we geld. Tel daar bij op dat een deel van het gebouw op dit moment nog verhuurd is. Wat ons betreft is dat geen enkel probleem. We hebben het als gemeente op dit moment niet nodig. Dus levert het geld op als we de huur voorlopig voortzetten. Hierdoor worden de huisvestingslasten lager. Wat ons betreft kan de bezuiniging op de sociale structuur (€ 190.000 ) kan dan van tafel.

In tweede termijn nog aan toegevoegd dat ons verkiezingsprogram zegt niets over een nieuw gemeentehuis, centraal in 's Graveland, noch over draagvlak bij de bevolking over dit onderwerp, zoals door sommigen beweerd wordt, wel en dhr.Voigt citeerde dat om een andere reden (i.v.m. zijn verzoek voor een referendum) correct: “luisteren naar de ideeën, wensen en noden van burgers, verenigingen, instellingen en bedrijven”. Dat kan op vele manieren en doen we ook. Daaruit blijkt dat burgers en ik herhaal het nog maar eens kiezen voor adequate, goed bereikbare dienstverlening.

Bij de goedkoopste optie zit ‘m in de aankoopprijs, maar in de aanpassingen van € 4,2 miljoen. Ik heb in eerste termijn al gezegd dat wij kiezen voor een sober gemeentehuis.


De wekelijkse nieuwsbrief Regen Zwaar bewolkt Windstil 17º Naar volgende bericht