Rik Jungmann

---

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Bijl: Stoppen met Centrumplan..

Loosdrecht, 7 juni 2005

Vorige week donderdag stond een brief van het college aan de provincie op de raadsagenda. Het college wilde vragen om de oeverlijn bij het dorpscentrum op te schuiven. Dat leidde tot een frontale botsing met de raad.

In de raad stelde het college voor om een brief naar de provincie te sturen, waarin gevraagd werd om de z.g. rode contour bij het geplande dorpscentrum van Loosdrecht op te schuiven. Daarmee zou toch, ondanks de uitspraak van de Raad van State, gebouwd kunnen worden in de Loosdrechtse Plassen. De rode contour is de grens tussen bebouwing en groen, of in dit geval blauw.

In de inspraak pleitte Jacob van der Meulen al voor uitstel van het sturen van zo'n verzoek aan de provincie. Toen het agendapunt aan de orde was verklaarde de meerderheid van de raad (DBL, DBW, VVD en D66) zich tegen het verzenden van die brief op dit moment. Deze partijen willen eerst, als echt startpunt van de dsicussie met de belanghebbenden, de discussie over het dorpscentrumplan aanstaande woensdagavond afwachten, Zij vonden het "voor de muziek uitlopen" om nu al om een uitbreiding voor woningbouw in de plas te vragen.

Burgemeester Don Bijl, verantwoordelijk voor het project namens het college, bewoog hemel en aarde om toch juist nu de brief naar de provincie te kunnen versturen. Op een zeker moment sprak hij zelfs een soort machtswoord. "Uw steun is voor mij als trekker van het project onontbeerlijk. En is die steun er niet, dan ga ik niet door met het project."

Eén maand uitstel

Na enkele schorsingen, zowel van het college als van de raad, vroeg André Spils namens DBL om een maand uitstel. "Dit project loopt al zoveel jaar. Kunnen we niet bij de inspraakavond volgende week op nul beginnen, in plaats van nu al de rode contour te verplaatsen?" René Voigt (DBW) sprak na de uitspraken van burgemeester Don Bijl zelfs van "machtsmisbruik". De VVD sloot zich bij de andere partijen aan in zijn verzet tegen het verzenden van het verzoek aan de provincie op dit moment. D66 moest langdurig vragen of de bouwvergunning van Situs ingetrokken was of niet, maar kreeg daar geen éénduidig antwoord op. Felix Flameling (D66) verklaarde onaangenaam getroffen te zijn door de bewooordingen die burgemeester Bijl gekozen had en vroeg om in het vervolg minder hard van stapel te lopen. Met DBW, DBL, de VVD en D66 waren 10 van de aanwezige 18 leden tegen het voorstel van het college.

CDA, PvdA en GL steunden het college voluit in de verzending van de brief. GL had daarbij de merkwaardige redenering dat die partij voor meer groen (lees blauw) is en dus voor opschuiving van de rode contour die meer bebouwing mogelijk maakt.

Na weer een schorsing kwam burgemeester Don Bijl terug in de raad met de mededeling dat de verzending van de brief met maximaal één maand uitgesteld zou worden, tot na 8 juni, de avond waarop belanghebbenden voor het eerst kunnen inspreken. Langer uitstel zou risico's in zich kunnen bergen. Welke, dat werd niet glashelder.


De wekelijkse nieuwsbrief Bewolkt Half bewolkt Matige wind 15º Naar volgende bericht