Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

OCW praat met Politiek

Wijdemeren, 7 juni 2005

In de Dobber hield het OCW, de ondernemersvereniging van Wijdemeren, gisteravond een bijeenkomst om met de politiek te praten over de verkiezingsprogramma's.

In de grote zaal in de Dobber in Kortenhoef had het OCW een vergadering belegd om de ondernemers de kans te geven om hun wensen voor de komende raadsperiode, na de verkiezingen van maart volgend jaar, op tafel te leggen. Alle partijen hadden een afgevaardigde gestuurd om aan de discussie deel te nemen. Opvallend was echter dat daar slechts drie "echte" raadsleden bij waren. Wim Lorjé (VVD), Felix Flameling (D66) en René Voigt (DBW) namen plaats achter de tafel. Van de andere partijen namen twee voorzitters, Cor Koster (CDA) en Tineke Franssen (DBL), en twee steunfractieleden, Rie Boeve (GL) en Frank de Rijk (PvdA), deel aan de discussie.


Forumleider Jacob van der Meulen

De opkomst was vrij mager. Inclusief de politici en het bestuur van het OCW bevolkten circa veertig mensen de zaal. Om half negen startte een forumdiscussie onder leiding van Jacob van der Meulen. Van der Meulen poneerde een aantal stellingen, waarover de forumleden hun mening konden geven. Daarbij kwam soms een reactie van achter de interruptiemicrofoon vanuit de zaal. In zijn inleiding gaf Van der Meulen aan dat er later dit jaar soortgelijke bijeenkomsten worden georganiseerd door het OKL (de Ondernemerskring Loosdrecht, die zich een jaar geleden afsplitste van het OCW) en de Recron/Hiswa.

Twee Werelden

De stellingen gingen over de aandacht die de lokale politiek en het gemeentebestuur moet hebben voor ondernemers en het ondernemersklimaat in Wijdemeren. Ondanks het enthousiasme van Jacob van der Meulen was er, enkele uitzonderingen daargelaten, weinig animo vanuit de zaal om de discussie aan te gaan en onderwerpen voor de politici aan te dragen. De discussie droeg af en toe het karakter van twee werelden die met elkaar praatten, maar elkaar volstrekt niet begrepen. Als de politiek de zaal opriep om meer te drammen als iets niet ging zoals een ondernemer wil, dan antwoordde de zaal dat ze daar geen tijd voor hadden en dat het bovendien geen zin had. De politici nodigden de zaal uit om bij problemen contact op te nemen met de raadsfracties. De zaal antwoordde dat men dat gedaan had in een concreet geval, waarop de politici reageerden dat zij niemand gezien hadden. Er werd nogal langs elkaar heen gepraat.

Ook kwam diverse malen de suggestie naar voren dat raad en college geen idee hebben hoe vergunningsaanvragen in het ambtelijk apparaat behandeld worden en hoe de ondernemers benaderd worden in hun contacten. De politiek schrok nogal van deze constatering vanuit de zaal en verklaarde in de zaak te duiken. Een algemene klacht van de ondernemers was dat de verlening van vergunningen te lang duurt en soms op, in hun ogen, ondergeschikte punten, wordt afgewezen. Ook regelgeving en bureaucratie kwamen rijkelijk aan bod. Het kost teveel tijd en inspanning vonden de ondernemers.

Kritiek op Raad

De politiek riep de ondernemers op om zich te herenigen in één ondernemersvereniging om meer gewicht in de schaal te kunnen leggen in de contacten met de gemeente. Over de stijging van de lokale lasten waren de ondernemers het eens. "De aardigheid van het ondernemen gaat er vanaf." : was een opmerking uit de zaal. Een deel van de politiek schaarde zich achter de stelling dat door hoge lokale lasten de marges onder druk komen te staan en investeringen uitblijven. Vanuit de zaal kwam scherpe kritiek op de raad in haar controlerende taak, toen het ging over de problemen met de OZB inning in Wijdemeren. Eén ondernemer kreeg recent een deurwaarder aan de deur voor een aanslag uit 2002 die hij al betaald had. De politiek trok het boetekleed aan voor de problemen met de OZB inning, maar verwees naar de herindeling en de daaruit voortgekomen fusieperikelen.

Bestuur en Praktijk

In de hele discussie speelde regelmatig dat de politiek het had over bestuurlijke structuren (Plassenschap, KvK) en procedures (vergunningen, begroting) om uit te leggen hoe dingen gaan, terwijl de ondernemers alleen wilden horen hoe praktische problemen opgelost worden, waardoor vaak langs elkaar heen werd gepraat.

Toch was het een geanimeerde avond met veel discussie, goed gedirigeerd door Jacob van der Meulen. Eén grappig moment deed zich voor toen de gsm van Tineke Franssen in haar tas luid afging. "Dat is wethouder Yvonne Siemons, ze belt om te zeggen dat ze toch komt..." :riep iemand in de zaal, hetgeen een lachsalvo tot gevolg had.


De wekelijkse nieuwsbrief Bewolkt Half bewolkt Matige wind 15º Naar volgende bericht