Rik Jungmann

Rik Jungmann

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Knorr: Nieuw Gemeentehuis

Wijdemeren, 7 juli 2005

In een bomvolle raadszaal werd vanavond door de overgrote meerderheid van de raad besloten om het pand Rading 1 in Hilversum te kopen en het terrein Brugchelen in 's-Graveland te verkopen.

De raadszaal was voor tweederde gevuld met Loosdrechters die waren gekomen voor een eventuele oeverlijnverplaatsing in Loosdrecht en voor één derde met overige Wijdemeerders die wilden horen hoe welke argumenten er waren om het beleid te wijzigen en het Knorr-gebouw te kopen. De parkeerplaats was vo en er waren onvoldoende zitplaatsen.


Een bomvolle raadszaal.

Het debat over de plaats van het defintieve gemeentehuis werd gekenmerkt door een, voor de Wijdemeerse raad, ongewone uitwisseling van stekeligheden, verwijten en heftige discussies. Het leek of de geest van de oude 's-Gravelandse politiek even was teruggekeerd om defintief afscheid te nemen.


Carole Denninger
Burgemeester Don Bijl: "Wilt u afronden?"
Carole Denninger: "Ik heb al 32 jaar mijn mond gehouden.
1 minuutje erbij kan dus wel."

Tijdens de inspraak hield Carole Denninger een gloedvol betoog, waarin zij opriep om Brugchelen te behouden. Zij riep op om deze lokatie te gebruiken voor een nieuw gemeentehuis, zoals door de meerderheid van de raad tot voor kort bepleit. Zij sloot haar bijdrage af met de opmerking dat zij zeker wsit op welke partijen zij niet zou stemmen in maart als deze voor de aankoop van het Knorr-gebouw zouden stemmen Met name doelde zij daarbij op CDA en PvdA.

Al voor het debat stelde fractievoorzitter René Voigt van DBW voor om een referendum te houden over de kwestie, mede omdat het college in het voorstel aangaf dat de kosten van beide opties gelijk zijn. Het hardst werd zijn suggestie weggehoond door Lia Moote, de fractievoorzitter van de PvdA. Zij noemde het voorstel een verkiezingsstunt van DBW. Felix Flameling (D66) had wel enige sympathie voor het voorstel, maar steunde het om een aantal redenen toch niet. Els van Hall (VVD) betoogde dat de raadsleden juist zijn gekozen om deze beslissingen te nemen en de burger daar niet bij nodig heeft. Ook CDA, GL en DBL wezen een referendum volstrekt af.

In het debat werd in ruime mate geciteerd uit elkanders verkiezingsprogramma's, uit notulen van raadsvergaderingen en werd gerefereerd aan vroegere standpunten om aan te tonen dat partijen niet consistent in hun standpunten waren. Twee partijen deden niet mee aan dit gezelschapsspel, DBL en de VVD die beiden altijd volstrekt dezelfde lijn hebben vastgehouden, te weten kopen van Rading 1.

Er kwam een opvallend punt aan de orde. Het bleek dat het college een week voor de geheime commissievergadering een voorstel aan de raad had gestuurd waarin het een sterk pleidooi voor nieuwbouw op Brugchelen hield. Op de avond van de commissievergadering nam het college dat voorstel onverwacht terug en stelde voor om Rading 1 te kopen. De kosten waren gedaald tot gelijk aan Brugchelen en de argumenten tegen Brugchelen (bouwkostenrisico, parkeerplaats en bezwaren van de buurt), die eerst geen enkele rol speelden, werden aangevoerd om te kiezen voor Rading 1.

Met name CDA en PvdA werden met citaten uit eerdere vergaderingen en het verkiezingsprogramma van de PvdA door DBW en D66 aangepakt vanwege hun ommezwaai.

De beide collegepartijen verdedigden hun nieuwe standpunt, waarin zij verder gingen dan het college. De aankoop van Rading 1 is aanzienlijk goedkoper dan nieuwbouw op Brugchelen zo betoogden zij. Er kan bespaard worden op secundaire kosten als verhuizing, personeel voor begeleiding van de nieuwbouw en investeringen in Rading 1 kunnen uitgesteld worden terwijl het gemeentehuis normaal doordraait. Ook werd aangevoerd dat de verkeersituatie rond Rading 1 veel beter is dan die op het Noordereinde in 's-Graveland. Ook is het voor de continuiteit van het werk in het gemeentehuis beter om te blijven zitten.

De VVD verweet het college min of meer dat niet indertijd direct tot koop van Rading 1 is overgegaan. Volgens deze partij had dat veel geld bespaard. Op verzoek van Ernst Kastelein hief het college de vertrouwelijkheid op de stukken, die geleid hebben tot dit besluit , op.

GroenLinks kwam met twee amendementen op het voorstel. Deze partij wil Brugchelen niet verkopen, maar het gebouw als losse betaalbare appartementen verkopen of onder beheer van een woningbouwvereniging brengen. Dat plan werd positief benaderd door DBL en de PvdA, waarop wethouder Bert Nagel toezegde dat die mogelijkheid onderzocht zal worden. GL trok daarop het amendement in.

Over een eventuele grenscorrectie met Hilversum om het definitieve gemeentehuis dan ook in Wijdemeren te krijgen, werd vrijwel niet gesproken.

Bij de stemming werd duidelijk wat al in de lucht hing. D66 en DBW stemden tegen, de overige partijen (16 van de 19 stemmen) stemden voor, waarmee de aankoop van het Knorr-gebouw bezegeld werd. Het definitieve gemeentehuis van Wijdemeren staat voorlopig in Hilversum.


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolkt Matige wind 20 Naar volgende bericht