Rik Jungmann

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Geen goed woord voor Loenen

Wijdemeren, 24 februari 2005. Vanavond was het de beurt aan de raad om zich uit te spreken over het afhaken van Loenen. Dat oordeel was niet mild.

De raadscommissie Bestuur en Middelen sprak vanavond over de conceptbrief die burgemeester Don Bijl aan Loenen gaat sturen. De brief waarin wordt aangekondigd dat het onderzoek naar de herindeling gestopt wordt.

Loenen ging schuiven

Uit de inleiding van burgemeester Bijl was op te maken dat Loenen is gaan schuiven nadat de politieke verhoudingen gewijzigd waren. Ook duidde hij erop dat de onderlinge verhoudingen in de raad van Loenen niet optimaal waren en mede een aanleiding vormden. Een gesprek van de raad met het management team, iets wat zeer uitzonderlijk is, gaf extra voeding aan de twijfel of de herindeling wel zo'n goed plan was. Hetgeen zich in de raad vertaalde in een motie om de zaak maar af te blazen. Een motie die overigens nooit in stemming gebracht werd, maar wel weerspiegelde dat de liefde voorbij was.

"Kennelijk is de tijd niet rijp voor een herindeling wat Loenen betreft." : concludeerde Bijl. Over het nieuwe onderzoek dat Loenen nu gaat uitvoeren naar eventuele herindelingsvarianten schamperde hij: "Er zijn al tal van rapporten over herindelinsvarianten. Het is niet te verwachten dat daar iets nieuws uit komt. Maar ja, graag of niet."

Onbegrijpelijke Draai van 180 graden

Els van Hall (VVD) opende de rij. "Kennelijk is de spirit eruit bij Loenen. Laten we direct stoppen met het proces."

Felix Flameling (D66)was de volgende. Hij vond de draai van 180 graden van de Loenense raad onbegrijpelijk. "Eerst is men unaniem voor en dan niet meer. Het kan nooit alleen maar liggen aan de wijziging van de politieke verhoudingen. Er moet iets anders zijn. Het is wel toevallig dat Loenen zeer onlangs een grote subsidie voor de aanleg van de randweg van de provincie Utrecht heeft ontvangen." Burgemeester Don Bijl verklaarde later, in antwoord op deze gedachte, dat er geen enkele relatie ligt tussen de subsidie en de draai die Loenen gemaakt heeft.

DBW zeer verheugd

René Voigt (DBW) toonde zich zeer verheugd over het afknappen van de herindeling. Hij stelde dat Loenen al die tijd op twee paarden had gewed, door de variant met Breukelen en Abcoude niet af te zweren.

Betske van Henten (CDA) toonde zich zeer verbaasd. "In december was de raad van Loenen nog unaniem voor de fusie en nu dit. Laten we er maar een streep onder zetten."

PvdA niet rouwig

Lia Moote (PvdA) was bij nader inzien niet rouwig om de ontwikkelingen. "Ik ben blij dat we nu verder kunnen met de huisvesting en al die andere dingen die dreigden stil te komen liggen door een herindeling. Haal de stekker eruit en ga niet zitten afwachten." De conceptbrief wilde zij aanscherpen in die zin dat zij de deur echt dicht wilde gooien voor iedere verdere vorm van overleg om te voorkomen dat iemand nog zou denken dat het misschien toch zou gebeuren.

Hierop ontstond een bekend gezelschapsspel "met zijn tienen een brief schrijven". Na veel heen en weer gepraat over het toevoegen of weglaten van een enkel woord kwam men tot een tekst waarmee burgemeester Bijl kon leven.

GL: alles gewoon door

Ook Edwin Bult (GL) en André Spils (DBL) hadden een hard oordeel. Bult zei blij te zijn dat alles nu weer gewoon door gaat. Spils verklaarde dat Wijdemeren de energie zlf hard nodig heeft om verder te komen en vond stoppen zonder achterdeuren het enige juiste besluit.

De brief wordt geen hamerstuk, omdat René Voigt (DBW) hem in de raad behandeld wil hebben. Kennelijk was de brief te vroeg naar de pers uitgelekt, want Els van Hall (VVD) vroeg om dit soort brieven in een aparte enveloppe te verzenden en niet samen met de raadsstukken.


In antwoord op deze vraag van Els van Hall (VVD) kunnen wij mededelen dat wij de brief grondig hebben onderzocht op de beladen woordjes "geheim", "embargo" of "vertrouwelijk", omdat de inhoud ons enigszins verraste. Die woordjes stonden er echter niet op, waarop wij dus publiceerden. red.


De wekelijkse nieuwsbrief SneeuwWindstil Naar volgende bericht