Rik Jungmann

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Herindeling van de Baan?

Wijdemeren, 20 februari 2005. In een verrassende brief deelt burgemeester Don Bijl aan de raad mee dat de steun voor een herindeling met Loenen in de Loenense raad is weggevallen. Het onderzoek gaat in de ijskast.

Het kan verkeren

Op 13 januari werd in de commissie Bestuur en Middelen zeer uitgebreid gedebatteerd over de door de meeste partijen gewenste herindeling. Alleen de PvdA hield toen een echte slag om de arm. DBW was van meet af aan tegen een herindeling. Er kwam een startdocument. Er werd gesproken over een stuurgroep die geen stuurgroep mocht heten en op de publieke tribune luisterden waarnemend burgemeester Rombouts en ex-wethouder Wijnschenk van Loenen enthousiast toe. We zijn een maand verder en het proces lijkt zijn zwanenzang te zingen. Het kan zeer snel  (in één maand) verkeren zei Bredero al.


13 januari.
Burgemeester Don Bijl verdedigt de plannen voor de herindeling met Loenen met verve, moreel bijgestaan door (op de publieke tribune) plv. burgemeester Rombouts (links) en ex-wethouder Wijnschenk (rechts) van Loenen.

Brief Burgemeester Don Bijl

In een brief van 15 februari schrijft burgemeester Don Bijl aan de raad dat:

"Wij hebben echter moeten constateren, dat de brede steun in de gemeenteraad van Loenen voor deze aanpak is weggeëbd, nog voordat het startdocument is voltooid, laat staan dat er een inhoudelijke discussie is gevoerd over de voor- en nadelen van een samenvoeging."

Hij sluit de brief af met:

"Zolang deze brede steun niet aanwezig is, stellen wij voor het onderzoek in de gegeven omstandigheden te stoppen."

De inhoud van de brief zal in het openbaar besproken worden in de vergadering Bestuur en Middelen van aanstaande donderdag.

Collegewisseling oorzaak?

Uit de brief wordt niet duidelijk waarom de steun voor de herindeling weggeëbd is. Het zou te maken kunnen hebben met de collegewisseling die daar heeft plaatsgevonden.

Er treedt in Loenen een nieuw college aan, nadat er enige tijd geleden een crisis uitbrak. Mieke Hoek stapte uit de VVD en liet daarmee (indirect) het college vallen. Daarna vonden er zeer moeizame coalitiebesprekingen plaats. De nieuwe coalitie in Loenen bestaat uit een lappendeken aan partijen. Het CDA en de VVD zijn de macht kwijt. Die is nu overgenomen door Streekbelangen/Nigtevecht Plus (SBN+), D66, PvdA en de Onafhankelijke Fractie Mieke Hoek (OFMH, na haar vertrek bij de VVD).

In eerdere mededelingen van het Wijdemeerse college was er steeds sprake van groot enthousiasme en (vrijwel?) unanieme steun binnen raad en college van Loenen. De vraag is nu waar die brede steun gebleven is en nog meer, waarom hij verdwenen is voor er nog maar echt begonnen is met een onderzoek naar de herindeling.

Het plotseling ontbreken van brede steun voor de herindeling in Loenen betekent overigens dat er in Loenen minimaal één raadslid tot een ander inzicht is gekomen. Zowel de vorige coalitie van CDA en VVD, als de nieuwe hebben slechts 1 zetel meerderheid (6-7).

Op de website van Loenen is overigens niets te vinden over de bestuurlijke perikelen. Er staan bij het college de namen van de (oude) wethouders zonder enige nadere toelichting, zelfs in het blokje Actueel wordt met geen woord gerept over een mogelijke wisseling van de wacht.


Reactie

Vraag? Hoeveel is er intussen uitgegeven rondom de toenaderingsperikelen van de gemeenten Loenen en Wijdemeren?

Edward Smallenburg
Kortenhoef


De wekelijkse nieuwsbrief ZonnigWindstil Naar volgende bericht