Rik Jungmann

Douwe van Essen

WWK
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Fusie: Procedurele Kramp

Wijdemeren, 13 januari 2005. Vanavond sprak de raadscommissie Beheer & Middelen over de aanpak van het onderzoek naar de fusie met Loenen. Het werd een zeer technisch bestuurlijk debat, waarin het startschot voor het onderzoek gegeven werd.

Dynamische omgeving

Burgemeester Don Bijl opende met enkele mededelingen over het startdocument. De opvallendste was dat het feit dat het Loenense college gevallen is geen gevolgen voor de voortgang van het fusieproces hebben, omdat de Loenense raadsleden graag willen fuseren. Ook wees hij op het feit dat er een gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat ontstaan met 50.000 inwoners, om aan te geven dat haast geboden is in deze dynamische omgeving.


Bijna aan tafel. V.l.n.r. wethouder Bert Nagel, gemeentesecretaris Ria van Rhijn, plv. burgemeester Rombouts (Loenen), demissionair wethouder Wijnschenk (Loenen), burgemeester Don Bijl en wethouder Ties Hagen

Uit het debat kwam naar voren dat raad en college zeer actief bezig zijn om de voorbereidingen van de fusie vorm te geven. De vraag of een fusie gewenst is werd even door Lia Moote (PvdA) aan de orde gesteld op grond van het PvdA onderzoek. Zij gaf een aantal argumenten uit het onderzoek die pleiten tegen de fusie. Geen van de collegeleden en raadsleden ging echter op die argumenten in, waarmee het fusieproces kennelijk zijn eigen dynamiek heeft ontwikkeld. Het kan ook zijn dat die argumenten eerder in de besloten vergaderingen aan de orde is gekomen, dat kan zijn, maar die vergadering was besloten.

Procedurele Kramp

Er werd niet gedebatteerd over de vraag of een fusie als richting gewenst is en welke argumenten daarbij tegen elkaar worden afgewogen. Met andere woorden: "Wil de raad wel fuseren?" Dat is een gepasseerd station. Het debat had het karakter van een procedurele kramp. Moet de gezamenlijke raadscommissie van Loenen en Wijdemeren een reglement van orde hebben vroeg Betske van Henten (CDA)? Aan wie moet de commissie rapporteren? Hoe vaak moet de commissie bij elkaar komen? Wie is de voorzitter van de gezamenlijke commissie? Hoe is de dekking van de kosten van het onderzoek naar de fusie, € 20.000 per gemeente, geregeld?. Moet de regiegroep maar liever initiatiefgroep heten? Of eigenlijk coördinatiegroep? Of nog anders? Moeten de provincie en de minister al ingelicht worden, of is dat nog te vroeg? Moet de gezamenlijke raadscommissie betrokken worden bij de keuze uit de offertes van bureaus die het onderzoek gaan uitvoeren? Enzovoort, enzovoort...

Om kort te gaan, er was sprake van een Wijdemeers politiek onderonsje, met discussies waar de burger geen enkele boodschap aan heeft, maar die voer voor bestuurders zijn.

PvdA afgeserveerd

Het onderzoek van de PvdA werd door Felix Flameling (D66) soepeltjes en vakkundig afgeserveerd. "We moeten ons niet verkijken op zulke onderzoekjes en er zeker geen waarde aan hechten." :proclameerde de vertegenwoordiger van de partij die als kroonjuwelen transparantie, referendum en gekozen burgemeester heeft. Els van Hall (VVD) had waardering voor het onderzoek van de PvdA, maar benadrukte dat de resultaten niet representatief zijn.

Voorstanders stil


Telefoon! Boele Staal (CdK Utrecht)?
Om te zeggen dat Utrecht 20.000 euro aan
Loenen meebetaalt?

Burgemeester Don Bijl had een verklaring voor het feit dat de meerderheid in het onderzoek van de PvdA tegen de fusie is. "De voorstanders doen niet mee aan zo'n onderzoek." Hij stelde de mogelijkheid in het vooruitzicht om misschien een enquête onder de bevolking te houden over de fusie. Over de dekking van de kosten van het onderzoek naar de fusie zei hij te hopen op geld van de beide betrokken provincies. Noord-Holland heeft al een vage toezegging in die richting gedaan, aldus burgemeester Bijl.

De gedachte dat een fusie met Loenen misbruikt wordt om de verkiezingen uit te stellen, werd door de burgemeester categorisch van de hand gewezen.


Wie had gehoopt expliciete politieke stellingnames inzake de fusie te horen, kwam bedrogen uit. Alle partijen willen een uitgebreid onderzoek naar alle aspecten van een fusie. Daarmee geven zij impliciet te kennen dat zij zeker met de fusie verder willen, als het resultaat van dat onderzoek positief is. Er moet iets onverwachts gebeuren wil de trein nog gestopt worden. Te verwachten is namelijk dat voor problemen die opdoemen tijdens het onderzoek oplossingen worden gezocht die het voor de beide raden verteerbaar en verkoopbaar maken om verder te gaan. red.


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolktWindstil Naar volgende bericht