... ...

Rik Jungmann

Douwe van Essen, Rik Jungmann

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Gebouwenplan exit

Wijdemeren, 30 januari 2004. Het 's-Gravelandse gebouwenplan werd gisteren definitief ten grave gedragen. De 's-Gravelandse raadsleden deden dat met een snik in de stem. De andere bloedgroepen lieten er geen traan om.

Jarenlang was de hoop van de verenigingen in 's-Graveland gevestigd op het gebouwenplan. De verkoop van het terrein van de vroegere jeugdsoos Pluto aan het Noordereinde aan ING projectontwikkeling moest zoveel geld in het laatje brengen dat alle verenigingen er weer knap in een nieuw gebouw bij zouden kunnen zitten.

Helaas liep het anders. De grond is verkocht voor een vaste prijs, maar betaling vindt pas plaats een bouwvergunning door ING is ingediend en deze is goedgekeurd. En daar hangt het op. ING wil er dure appartementen bouwen, maar de markt is in elkaar gezakt. Dus wordt er geen bouwvergunning aangevraagd. Dus betaalt ING niet voor de grond. Ooit zal dat wel eens gebeuren, maar nu niet.

Daarmee is het gebouwenplan als een kaartenhuis in elkaar gezakt, want de gebouwen van de verengingen blijven doorverkrotten. Dat wacht niet tot de ING zover is. En dus moet er iets gebeuren.

Het college stelt nu voor om geval voor geval te bekijken en zo goedkoop en sober mogelijk, met veel zelfwerkzaamheid van de verenigingen, te komen tot aanvaardbare huisvesting voor de clubs.


René Voigt (DBW): Het had
gekund, maar de herindeling
kwam ertussen.

Tijdens het debat spraken alle fracties uit dat het jammer was van het gebouwenplan. Er was echter duidelijker dan ooit, een verschil te beluisteren tussen de diverse bloedgroepen in de raad. De 's-Gravelanders vonden dat het ING geld hun geld is en aan hun verenigingen besteed moet worden. Omdat dat ooit zo is afgesproken. René Voigt (DBW, ex DB 's-Graveland) was van mening dat de herindeling roet in het eten heeft gegooid. "Als die er niet was geweest, dan hadden wij de nieuwbouw voor de verenigingen kunnen voorfinancieren. Dat zou nu ook nog kunnen, maar deze raad wilde dat niet. U durfde niet, u was bang en u begreep het niet. Besluiten van de oude gemeenteraad worden zomaar terzijde geschoven." sprak hij verwijtend. (Het besluit over het gebouwenplan in de raad van 's-Graveland was het allerlaatste besluit dat die raad voor de herindeling nam. red.)


Wim Lorjé (VVD) ING geld
voor heel Wijdemeren.

De VVD-er Wim Lorjé daarentegen wees erop dat er geen 's-Gravelands geld meer bestaat, maar dat alles nu Wijdemeers geld is, dat gelijkelijk over de kernen verdeeld moet worden, zodra het ING geld betaald wordt. "We gaan niet iets realiseren alleen voor 's-Graveland." Die opmerking ontlokte René Voigt de vraag: "Doet u dat ook zo bij het dorpscentrum Loosdrecht?" Ook de PvdA, bij monde van Lia Moote, wees erop dat het geld van ING voor heel Wijdemeren is. Zij vond dat er maar meteen een compleet accommodatieplan voor de hele gemeente gemaakt moet worden om de bestedingen goed in kaart te brengen.

Door diverse fracties werd gesproken over de € 850.000 die al in de plannen zijn gaan zitten. Jan van den Broeck (CDA) had het over "acht ton voor een zandplaat". Felix Flameling (D66): "Er zit nu 850.00 euro in de put. Nu weer 70.000 om de gebouwen op te lappen. Laten we het beste er van hopen."


Co de Kloet: "Het had gekund,
voorfinanciering was mogelijk.
Het plan is gesneuveld in Wijdemeren."

Wethouder Bert Nagel hield de raad voor dat het geld dat al in de plannen gestopt is niet weggegooid is. Er is een terrein voor gesaneerd, er zijn bestekken voor gemaakt die zo gebruikt kunnen worden en er is met de gebouwen ook e.e.a. gebeurd. Over de suggestie van diverse partijen dat er alleen iets voor 's-Graveland zou gebeuren, zei hij: "We doen ook in de andere keren van alles. Kijk maar naar Poste Restante (verenigingsgebouw in NdB) en naar De Meidoorn (Kleuterdagverblijf in Loosdrecht). Over de betaling door ING voor het Plutoterrein zei hij dat die natuurlijk niet oneindig door ING uitgesteld kan worden. "Als het te lang duurt, dan gaan we naar de rechter in verband met wanprestatie."

Wethouder Co de Kloet viel zijn partijgenoot René Voigt bij. "We zullen nu geen minuut stilte houden voor het gebouwenplan. Het was ambitieus en het werd breed gedragen. Wij gingen in 's-Graveland altijd al uit van voorfinanciering, maar dat idee is gesneuveld in Wijdemeren. Het had gekund. Jammer van het plan..."


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht Ga naar het archief
Naar de home-page BewolktWindstil Naar volgende bericht