Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Gebouwenplan vertraagd

's-Graveland, 2 augustus 2002. Het gebouwenplan van 's-Graveland is een soort ketting, waarin ieder gebouw een schakel is. Als er een project vertraagt, dan heeft dat direct gevolgen voor de rest. Als er een gebouw tussen zit dat eigenlijk niet meer geschikt is om te gebruiken, dan ontstaat er een probleem. Co de Kloet raakt er gestoord van.


Deplorabel

En dat is er aan de hand met het clubgebouw van Amicitia en BMOL, 't Akkoord. Hans Bos van BMOL weet te melden dat je bijna door de muur heen kunt lopen en dat het gebouw aan een zijde gestut moet worden om niet in te storten. Kees de Kloet, voorzitter van Amicitia vertelt aan Nico Postma van de Gooi dat het dak lekt, de vloer slecht is en dat er kieren in de muur zitten.

De plannen liggen klaar, maar de provincie wil eerst een nieuw bestemmingsplan, waarbij de snelle medewerking ook nog eens wordt tegengehouden door het feit dat De Kwakel deel uitmaakt van het roemruchte Groene Hart. Dat bestemmingsplan komt op 14 augustus in de Commissie en op 29 augustus in de Raad.

Co de Kloet, de verantwoordelijke wethouder (DB), windt zich op over de traagheid waarmee de molens malen. Van de discussie over bouwen in het Groene Hart snapt hij niets. Hij is bang dat het nog wel een driekwart jaar kan duren voor de bouw start.

Het gebouwenplan werd geboren in 1994, toen wethouder Ferry Staal voor het eerst probeerde een multifunctioneel gebouw voor meervoudig gebruik neer te zetten. Daarna veranderde het plan in een draaimolen, waarbij er nu een jongerensoos annex muziekgebouw aan de Kwakel komt, de huidige brandweerkazerne wordt afgebroken voor woningen en kinderopvang, er een nieuwe brandweerkazerne aan het eind van de Kerklaan komt (bij de Kwakel) en de tijdelijke behuizing 1) van de jeugdsoos in gebruik zal worden genomen door de Plassenjagers (postduiven) en de KKV (konijnenfokkers).

Er is nog een vuiltje. Het gebouwenplan wordt gefinancierd door de verkoop van het terrein van Pluto/Voltage aan het Noordereinde voor 3,5 miljoen aan ING Vastgoed. Dat vlot niet erg. De koop wordt pas gesloten als het ontwerp voor de appartementen is goedgekeurd en als alle procedures zijn afgerond. Ook dat kan nog maanden duren.

1) Wij zullen tijdelijke behuizing niet meer aanduiden met de naam van de producten die op de markt gebracht worden door de firma Portakabin Ltd, Huntington, York, Verenigd Koninkrijk. Ten onrechte verkeerden wij in de veronderstelling dat het hier om een soortnaam ging. De Nederlandse advocaat van deze firma heeft ons per aangetekende brief, met aangehecht een afdruk van het artikeltje over de vertraging van de bouw van de jeugdsoos, vriendelijk verzocht af te zien van het gebruik van de merknaam als soortnaam. Uiteraard voldoen wij aan dat verzoek. Alle vermeldingen van de merknaam zijn inmiddels van onze website verwijderd. Tijdelijke en verplaatsbare behuizingen zullen wij in het vervolg dan ook aanduiden met "verplaatsbare kabine, bouwkeet"of iets dergelijks. red.


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto: Douwe van Essen Bron: Gooi- en Eemlander
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...