... ...

Rik Jungmann

persbericht
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Stoppen peuterspeelzalen?!?

Wijdemeren, 30 januari 2004. Mirjam Arnoldy stuurde namens peuterspeelzaal Olleke Bolleke in 's-Graveland onderstaande noodkreet. De commissie Jan van den Broeck (CDA), die de subsidieverdeling in Wijdemeren heeft onderzocht, stelt volgens Arnoldy voor om alle subsidie aan peuterspeelzalen in Wijdemeren te schrappen.

Persbericht

WIJDEMEREN WIL SUBSIDIE PEUTERSPEELZALEN STOPPEN!
Gemeente wil geen verantwoordelijkheid meer dragen voor peuters.

De gemeente Wijdemeren wil de subsidie aan alle 10 peuterspeelzalen in de gemeente stopzetten! In het raadsvoorstel van de werkgroep Van den Broeck zijn precies twee zinnen aan de peuterspeelzalen gewijd.

Waar de gemeente begin vorig jaar nog koos, in het harmonisatiebeleid, de peuterspeelzalen blijvend te subsidiŽren, wordt nu de botte bijl toegepast. Dit terwijl maar liefst 2/3 van alle peuters in de gemeente de peuterspeelzalen met plezier bezoekt. Het doel van peuterspeelzalen de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen als aanvulling op de thuissituatie te bevorderen, speelt kennelijk geen rol voor de werkgroep. Als dit voorstel door de raad komt, gaan we 20 jaar terug in de tijd.

Peuterspeelzaalwerk is onmisbaar
Niet voor niets trekt de landelijke overheid stimuleringsgelden uit om het peuterspeelzaalwerk in het land te ondersteunen. Met name het begrip voor- en vroegschoolse educatie speelt hierbij een belangrijke rol. In het rapport van de onderwijsinspectie staat dat een goede peuterspeelzaal aantoonbaar effect heeft op de ontwikkeling van kinderen op de basisschool. Daarnaast is het een gegeven dat een kind op het gebied van o.a. taal de grootste ontwikkeling doormaakt in de peutertijd. In een ander rapport wordt aangedrongen om van de peuterspeelzaal een structurele voorziening te maken, omdat hier de ontwikkeling van kinderen op een goede manier wordt gestimuleerd.

Onduidelijk, onbetrouwbaar en onverantwoordelijk
Het voorstel van de werkgroep komt dan ook volkomen uit de lucht vallen en het is volstrekt onduidelijk waarop de werkgroep haar mening heeft gebaseerd. De aanbevelingen zijn niet consistent. Aan de ene kant wordt er subsidie verleend aan jeugd in het kader van sport omdat deze geen eigen inkomen hebben en dus niet altijd een keuze hebben, aan de andere kant wordt de jeugd gekort door geen subsidie meer te verlenen aan peuterspeelzalen. Deze peuters hebben ook geen eigen inkomen en hebben nog geen mogelijkheid om keuzes te maken.

Naast het feit dat de opvang van peuters gevaar loopt omdat het onbetaalbaar wordt, is het stopzetten van de peuterspeelzaalsubsidie ook een vorm van kapitaalvernietiging. In de afgelopen jaren is met name door de voormalige gemeente ís-Graveland terecht veel geld gestoken in de professionele opbouw van de peuterspeelzalen. Zo is in 2001 nog een compleet nieuw gebouw neergezet voor peuterspeelzaal Olleke Bolleke. Ook betaalde de gemeente mee aan de verplicht aangenomen CAO-uitbetaalde en geschoolde leidsters. Olleke Bolleke voldeed aan alle hoge kwaliteitseisen die de gemeente toendertijd stelde. Met de samenvoeging van de gemeenten, hebben enkele peuterspeelzalen al moeten toezien dat bijna 60% van het budget verdween en verdeeld werd over de 10 peuterspeelzalen. Dat is vervelend, het liet de ouderbijdrage fors stijgen, maar het beleidsstuk dat hierachter stak, sprak wel over het belang van blijvende subsidies. Blijkbaar heeft de werkgroep dit gewoon naast zich neer gelegd. Wanneer de gemeente het voorstel van de werkgroep overneemt, toont het aan een zeer onbetrouwbare en onverantwoordelijke gesprekspartner te zijn.

Oproep aan iedereen die zich betrokken voelt
Het is waar dat er bezuinigd moet worden. Maar laat de gemeente nu een verantwoorde keuze maken en prioriteiten stellen. Kies voor de toekomst! De ontwikkeling van de peuters van de gemeente Wijdemeren staat op het spel.

Op dinsdag 3 februari aanstaande om 20.00 uur wordt het raadsvoorstel in de commissie MZ behandeld. Steun ons protest en stuur steunbetuigingen naar de gemeente. Wij roepen alle volwassen betrokkenen (ouders, toekomstige ouders, grootouders, schooldirecteuren, leidsters etc) om schriftelijk, via e-mail of telefonisch te reageren naar:

Gemeentehuis Wijdemeren
T.a.v. commissie Maatschappelijke Zaken
Postbus 41
1243 ZG ís-Graveland
telefoon: 035 6559595
e-mail: postbus@gemeenteWijdemeren.nl

Ook na 3 februari zijn uw reacties welkom. Op 25 maart staat het onderwerp namelijk op de raadsvergadering gepland.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht Ga naar het archief
Naar de home-page BewolktWindstil Naar volgende bericht