... ...

Rik Jungmann

Gooi- en Eemlander
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Wijdemeren en Bomen

Wijdemeren, 15 april 2004. Het lijkt soms of de gemeente Wijdemeren een hekel heeft aan bomen. Na de herindeling zijn op tal van plaatsen bomen gekapt en voorgoed verwijderd uit het straatbeeld van hele straten, zonder nadere toelichting. Nu zijn er weer twee beuken aan het Noordereinde aan de beurt.

In de Gooi van gisteren stond een krachtige kop boven een artikel dat er ook niet om loog. De kop luidde: "Kappen van beuk lijkt 'misdadig'." In de inleiding wordt de noodrooivergunning voor twee beuken aan het Noordereinde in 's-Graveland, die de gemeente Wijdemeren aan zichzelf toekende, "leugenachtig, misdadig en niet te geloven" genoemd door de Vereniging Voor Behoud Oude Bomen (VBOB).

De gemeente liet een boomverzorgingsbedijf een onderzoek instellen naar de gezondheid van de beuken. Dat constateerde dat de bomen ernstig ziek zijn en dreigen om te waaien. Kappen dus, was de conclusie.

De VBOB deed daarop ook een onderzoek. De door VBOB ingehuurde expert kwam tot een hele andere conclusie. De bomen zijn kerngezond. Niets aan de hand. Laten staan.

Dat was reden voor de VBOB om een rechtszaak tegen de gemeente te beginnen, waarin vorige week uitspraak werd gedaan. Een soort Salomonsoordeel waar geen van beide partijen wat aan heeft. En beuk mag gekapt worden, de andere moet blijven staan.

In het artikel spreekt de VBOB het vermoeden uit dat het bedrijf dat de gemeente in de arm genomen heeft, Pius Floris Boomverzorging, er belang bij heeft om de bomen ziek te verklaren, omdat hetzelfde bedrijf dan vervolgens de rooiopdracht mag uitvoeren. Hoe meer zieke bomen, hoe meer inkomsten uit rooien, zo redeneert de VBOB.

Pius Floris zegt in het artikel dat "een gemeente ook niet gek is" en verwijst de beschuldigingen van de VBOB naar de prullenmand. "Niemand heeft het eeuwige leven, ook bomen niet."

In september 2000 was er een identiek conflict tussen de VBOB en Natuurmonumenten over dertig bomen, die voor het hoofdkantoor van Natuurmonumenten aan het Noordereinde stonden. Ook toen stelde de VBOB dat de bomen niet ziek waren, terwijl Natuurmonumenten vond dat ze wel ziek waren en dreigden om te waaien. De VBOB vermoedde toen dat het lucratief was voor de bomenkwekers om nieuwe bomen te verkopen en neer te zetten.

Uiteindelijk werden de bomen gekapt, hetgeen een behoorlijke kaalslag betekende op dat deel van het Noordereinde.

Dat oordeel van de rechter verbaast ons eerlijk gezegd. Zijn ze nu wel of niet ziek en vormen ze nu wel of niet een gevaar? Het lijkt ons dat het gelijkheidsbeginsel voor bomen toegepast moet worden. "Gelijke bomen, gelijke kappen." Of allebei kappen (gemeente blij) of allebei laten staan (VBOB blij). Het wordt pas echt raar als de gemeente gelijk heeft en als die ene boom, die van de rechter mag blijven staan, in november alsnog om waait.... red.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page ZonnigMatige wind17 Naar volgende bericht