Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Raad 27/11

Wijdemeren, 28 november 2003. Na een enigszins onrustig begin tijdens de inspraak van de burgers en de behandeling van de ingekomen stukken werd de agenda van de raad gisteravond rustig afgewerkt en werden alle voorstellen aangenomen.

De raad begon met het uitdelen van beschuit met muisjes vanwege de geboorte van dochter Noah van wethouder Wim Neef en zijn vrouw Yolanda. (Op 19 september 1998 zijn zij getrouwd.)


Rechts: de jonge trotse vader Wim Neef.
Links: wethouder Yvonne Siemons biedt de helpende hand
bij het ophouden van het cadeau.

Rehobothschool

Zo werd er een aanvullend bouwkrediet van circa € 40.000 voor de verbouwing en uitbreiding van de Rehobothschool in Loosdrecht toegekend. Wel verbaasde René Voigt (DBW) zich er over dat juist de welstandseisen de kosten zo omhoog gejaagd hadden. Ook ontstond een vinnig debatje tussen Els van Hall (VVD) en wethouder Bert Nagel (CDA). Van Hall zei dat ze de indruk had dat de bijzondere scholen beter behandeld worden dan de openbare scholen, waarbij ze de Kremersschool in Nederhorst den Berg als voorbeeld noemde. Nagel voelde zich hierdoor aangesproken en ontkende de stelling van van Hall in alle toonaarden.


Op de publieke tribune vonden Loosdrecht
(Tineke Franssen, voorz. DBL)
en Kortenhoef (Arcangelo Damo) elkaar.

Welzijnssubsidies

Bij het agendapunt Welzijnssubsidies 2004 vroeg Miep van Hattem (DBL) waarom schaatsvereniging De Vijf Dorpen geen subsidie krijgt. Wethouder Yvonne Siemons (DBL) antwoordde dat de vereniging geen subsidie heeft gevraagd en dat de gemeente niet actief aan verenigingen vraagt of ze wellicht nog subsidie willen hebben.

Cannenburgerweg en Kortenhoefsedijk

Over de aanpassingen aan de Cannenburgerweg in Ankeveen en de Kortenhoefsedijk werd even wat gesteggeld. Het voorstel om op de Kortenhoefsedijk fietssuggestiestroken aan te brengen kon in de ogen van Henk de Kloet (DBL) geen genade vinden. "Dit is schijnveiligheid. De weg wordt er geen centimeter breder van en er wordt ook niet zachter gereden." :aldus De Kloet. Felix Flameling (D66) viel de Kloet bij. Ook hij sprak van schijnveiligheid. Wethouder Wim Neef bestreed dit met niet nader genoemde onderzoeken die uit zouden moeten wijzen dat de stroken wel effect hebben. Over de plateaus die in de Cannenburgerweg zullen verrijzen ontstond ook wat discussie met Kees Bosdijk (PvdA). Deze vroeg zich af hoe er nu plotseling twee plateaus gepland kunnen zijn, terwijl er eerst één voorzien was, en dat voor hetzelfde geld. Ook legde hij de link naar de wensen van de bewoners van de Koninginneweg in Kortenhoef die ook plateaus willen hebben. Neef zegde toe dat de Koninginneweg in januari besproken wordt. Bij de stemming was DBW tegen.

Tarieven 2004

In deze raad werden alle belastingen en legestarieven voor volgend jaar vastgesteld. Daar was weinig discussie over, behalve over het feit dat over de hele linie alle tarieven met 3% omhoog gaan. Dit als toepassing van inflatiecorrectie. Een aantal partijen waren hier niet zo blij mee. Tijdens de algemene beschouwingen was immers diverse malen gesteld dat de inflatie nu 1,5% is en geen 3%. Wethouder Co de Kloet gaf aan dat de hele begroting nu gebaseerd is op de 3% en dat daar niet aan getornd kan worden zonder het hele gebouw te laten wankelen. Het voorstel werd zonder wijzigingen aangenomen.

Jaarrekening

Alle partijen maakten de wethouder uitbundige complimenten over het feit dat de jaarrrekening in eigen beheer gemaakt was. iets wat voor herindelingsgemeenten uitzonderlijk schijnt te zijn. Co de Kloet ontving de complimenten in grote dank en schertste dat de inbreng van de wethouder in het maken van de jaarrrekening uiteraard onontbeerlijk en van eminent belang was geweest. Deze opmerking deed het ambtenarenapparaat op de tribune achter hem in lachen uitbarsten. "In 2005 zal Wijdemeren een sluitende begroting hebben" :beloofde de Kloet.


In het midden wethouder Co de Kloet. "Ik aanvaard uw complimenten in grote dank en wijs u erop dat de inbreng van de wethouder onontbeerlijk was."

Wat deed de wethouder eigenlijk...?
Hebben jullie hem gezien?
Deed hij wel wat?
Wat dan?

Poste Restante

De raad kreeg een beetje feestelijke afsluiting toen alle partijen ruimhartig de renteloze lening van € 10.000 aan Poste Restante, de nieuwe huurder van het postkantoor in Nederhorst den Berg, goedkeurden. Alle partijen wensten het nieuwe sociaal-culturele centrum van Willie Das veel succes en veel geluk. Alleen Els van Hall van de VVD kon het niet laten erop te wijzen dat renteloos betekent dat de gemeente de rente over het geld misloopt en dat Wijdemeren dat nu eigenlijk niet kan gebruiken. Toch stemde ook zij in.

Om half elf was de raad afgelopen.


Reacties

Gebroken link? Probeer het archief als de verwijzing enige maanden geleden is!

Zoeken

 

Het archief vanaf januari 2000 tot nu.
Van dag tot dag.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...