Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Wapen in de Raad

Wijdemeren, 27 november 2003. Tijdens de inspraak kwam vanavond Gerda van der Stroom aan het woord. Zij verklaarde niet gefrustreerd te zijn, maar sprak wel haar teleurstelling uit over de handelwijze van het college.


Gerda van der Stroom spreekt in.

Gerda van der Stroom ontwierp een wapen voor de gemeente Wijdemeren, maar kreeg nergens gehoor voor haar initiatief.

Bij de behandeling van haar brief werd burgemeester Don Bijl flink aangepakt door de raad, die daarbij enigszins in het nauw kwam.

Lia Moote (PvdA) vroeg zich af hoe het kan dat er al een ontwerp voor een wapen bij de Hoge Raad voor Adel ligt, terwijl de raad nog van niets weet. Zij wilde de procedure en de brief van Gerda van der Stroom behandelen in de commissie Bestuur en Middelen.

Zo stelde René Voigt (DBW) dat op de gemeentelijke website staat dat het college het op prijs stelt dat burgers naar het spreekuur komen. Uit de brief van Gerda van der Stroom komt een heel ander beeld naar voren. "Wij moeten luisteren naar de burger. Wij kunnen burgemeester Don Bijl niet dwingen, maar als dit bij de ombudsman zou komen, dan zou dit te kwalificeren zijn als een niet behoorlijke gedraging van de burgemeester."

René Voigt verwees naar onderstaande tekst op de gemeentelijke website:

Iedere dinsdagmiddag collegespreekuur

Het college stelt direct contact met inwoners van Wijdemeren zeer op prijs en heeft daarom iedere dinsdagmiddag een collegespreekuur van 15.00 uur tot 17.00 uur in het gemeentehuis in ’s-Graveland. Het spreekuur is alleen op afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met de bestuurssecretaresse mevrouw F. Janssen, e-mail: cf.janssen@gemeentewijdemeren.nl , telefoon 035-6559517. Vermeldt u hierbij het onderwerp waarover u wilt spreken.

Felix Flameling (D66) verklaarde geschrokken te zijn van de inhoud van de brief.

Els van Hall (VVD) riep op om zorgvuldiger om te gaan met signalen van de burger dan nu is gebeurd. "U had toch vijf of tien minuten met mevrouw van der Stroom kunnen praten? Dan was de zaak nu niet zo opgeklopt." Ook vroeg zij zich af wat de rol van de raad is in de keuze van een wapen, omdat zij nog niets had gezien of gehoord, terwijl zij er enige maanden geleden ook al naar had gevraagd.

Betske van Henten (CDA) was eveneens geschrokken van de inhoud van de brief. Ook zij wilde behandeling van de zaak in de commissie.

Burgemeester Don Bijl verweerde zich met de mededeling dat mevrouw van der Stroom inderdaad een gesprek met hem wilde, maar dat hij dat geweigerd had omdat er al een ontwerp bij de Hoge Raad van Adel ligt. "Per brief is daarop de kwestie aan mevrouw van der Stroom uitgelegd. Wij waren toen al verder in de procedure. Het was toen niet zinvol om met elkaar te praten. Eigenlijk is het best wel veel wat ik naar mevrouw van der Stroom gedaan heb." De raad was duidelijk niet overtuigd.

Over de behandeling in de commissie ontstond daarop een merkwaardig debatje tussen Lia Moote (PvdA) en René Voigt (DBW). De eerste wilde zowel de brief als de procedure rond het totstandkomen van het wapen in de commissie behandelen, hetgeen logisch klonk na de voorgaande commotie. Voigt daarentegen vond dat de brief en de klachten van mevrouw van der Stroom afdoende behandeld waren en dat uitsluitend de procedure nog naar de commissie moest. Het laatste werd besloten, Gerda van der Stroom wat verloren achterlatend.

Een kop koffie en een gesprekje van tien minuten hadden hier, ons inziens, wonderen kunnen verrichten. Onbegrijpelijk voor een college dat het in al uitingen, tijdens de dorpsbezoeken en in haar visiedocument steeds maar weer over de nagestreefde open bestuursstijl en nauw contact met de burger heeft. Een gemiste kans. red.


Reacties

Gebroken link? Probeer het archief als de verwijzing enige maanden geleden is!

Zoeken

 

Het archief vanaf januari 2000 tot nu.
Van dag tot dag.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...