Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Six maant gemeente

Wijdemeren, 27 november 2003. Oud-wethouder Dick 't Hoen (VVD) heeft het al jaren aan de stok met de familie Six die een huis achter dat van hem heeft. In de inspraak werd aan die kwestie vanavond tijdens de raad door mevrouw Six een nieuw hoofdstuk toegevoegd.

Bij de ingekomen brieven zaten vanavond enkele brieven van de familie Six, waarin deze zich beklaagt over het feit dat de gemeente niet optreedt tegen illegale bouwwerken en de illegale commerciŽle beeldentuin van Dick 't Hoen nabij zijn huis aan de Oude Meentweg. Als de gemeente niet handhaaft, dreigt de familie Six met straffere maatregelen. In dit geval is er dus een conflict tussen de familie Six en de gemeente, omdat die naar het oordeel van de familie Six niet handhaaft.


Mevrouw Six over de illegale woning en de
illegale beeldentuin van ex-wethouder Dick ''t Hoen.

Mevrouw Six zette duidelijk uiteen waar het om ging en wanneer er brieven naar de gemeente waren gestuurd over deze kwestie. Later bij de behandeling van de brieven werden er door diverse fracties kritische vragen gesteld, die echter door wethouder Wim Neef domweg afgewimpeld werden.

Gert Zagt (DBL) vroeg hoe het kwam dat de beantwoording van de brieven zo slecht was verlopen en stelde de vraag wat het college nu gaat doen om te handhaven. Renť Voigt (DBW) sloot zich hierbij aan en vroeg waarom er niet handhavend door de gemeente wordt opgetreden. In de commissie wil hij daar graag meer over horen.

Burgemeester Don Bijl antwoordde dat de illegale bewoning een ander probleem was dan de beeldentuin. Wethouder Wim Neef voegde hier aan toe dat er onlangs controle bij het illegale huis is geweest en dat de woning ontmanteld is. (Illegale bewoning van een ontmanteld huis?? Dat moet vrij koud zijn dezer dagen. red.)

Ook Els van Hall (VVD) verwees de kwestie naar de commissie voor verdere behandeling.

Aanvulling 28-11-2003: In de G&E van zaterdag 27 november 2003 staat dat Mevrouw Six ontkent dat het huis/de carport ontmanteld is. Sterker nog, over de bewering van wethouder Wim Neef zegt zij dat dat een "glasharde leugen" is "en niet zijn eerste". Dick en Marian 't Hoen zeggen in hetzelfde artikel dat de woning wel bewoond is, maar met een vergunning. Ook zeggen zij dat er helemaal niets ontmanteld is. Dit stelt het antwoord van wethouder Wim Neef wel in een erg vreemd daglicht.


Historie


Links het hek waarover veel te doen was. Op de
achtergrond het huis van ex-wethouder Dick 't Hoen (VVD).

De historie van de kwestie gaat lang terug. Er waren conflicten over het hek dat toegang geeft tot het door de familie Six verhuurde huis. 't Hoen sloot dat hek altijd af, terwijl de familie Six ongehinderde doorgang wenste. Toenmalig burgemeester Kozijn bemiddelde in de zaak en raadde 't Hoen aan het hek open te houden, waar deze zich niet aan hield. CDA fractievoorzitter Douwe van Essen maakte foto's van het illegaal opgehangen en gesloten hek, waarmee een nieuwe rel geboren was.

Enige jaren geleden vroeg Dick 't Hoen om een vergunning voor de bouw van een carport annex berging. Later bleek de carport zonder toestemming omgebouwd te zijn tot een huis, een oude 's-Gravelandse folklore. Dat huis werd in 2001 op internet te huur aangeboden. De commissie Bezwaar- en Beroepschriften hield zich vrij regelmatig bezig met de kwesties. Het is dat huis, dat tijdens het spreekrecht voor burgers door mevrouw Six bedoeld werd.

Op 12 februari 2001 werd het huis gemeubileerd via www.localhome.nl aangeboden voor een huur van fl. 4.500 per maand exclusief gebruikerslasten.

Links de page waar het huis werd aangeboden, rechts het plaatje van het huis, zoals dat toen op de page stond.

Inmiddels is het huis volgens wethouder Neef volledig ontmanteld. Mevrouw Six ontkent dat op haar beurt in de G&E van zaterdag 29 november. 't Hoen zegt in hetzelfde artikel dat de woning gelegaliseerd is en niet ontmanteld.

In 2001 baarde 't Hoen opzien door een luchtalarm af te laten gaan als protest tegen de MKZ maatregelen. Burgemeester Kozijn liet vervolgens proces-verbaal opmaken tegen het (toen weer) raadslid van de VVD.


Reacties

Gebroken link? Probeer het archief als de verwijzing enige maanden geleden is!

Zoeken

 

Het archief vanaf januari 2000 tot nu.
Van dag tot dag.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...